Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
R1Ok7RIn0Fi0D11
30 Okładka Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0
1
Ćwiczenie 1
R1SjbgkTrEfqm1
zadanie interaktywne
Ćwiczenie 2
RJZ6M7OjJQJvI1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 3

Zdania z poprzedniego ćwiczenia zapisz poprawnie tutaj lub w zeszycie.

uzupełnij treść
Ćwiczenie 4
R1JzQRBggjT8u1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 5

Przedstaw główne informacje na temat dowolnego słownika poprawnej polszczyzny.

R1H3JiCEC9TsA1
zadanie interaktywne
Ćwiczenie 6

Wykorzystaj informacje zawarte w słowniku i wybierz poprawne formy podanych wyrazów. Następnie ułóż pięć zdań z wybranymi słowami.

RMuFguZP9mO4o1
zadanie interaktywne
Ćwiczenie 7
R4is7MyXV84aJ1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ciekawostka

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak brzmi poprawna forma wyrazu, jak odmienić jakieś nazwisko, skąd pochodzi dany związek frazeologiczny i jakie jest jego znaczenie, możesz zadzwonić lub napisać do poradni językowej. Prawie przy każdym uniwersytecie funkcjonuje taka poradnia, niektóre z nich mają swoje strony w internecie.

Ćwiczenie 8

Odszukaj w „Wielkim słowniku poprawnej polszczyzny PWN” słowa: super, cool, ekstra. Zwróć uwagę na ich opisy. Czy są uważane za poprawne? Dlaczego?

Ćwiczenie 9

W podanych niżej zdaniach zastąp synonimami nadużywane określenia. Swoje odpowiedzi zapisz tutaj lub w zeszycie.

Koncert był super.

Ten nowy jest naprawdę cool.

Ostatnia impreza była ekstra!

Ta piosenka jest spoko.

uzupełnij treść
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida