Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
R1Yp8HM7sLHhH11
okładka Źródło: domena publiczna.
domena publiczna
Ćwiczenie 1

Na podstawie definicji ze słownika języka polskiego wyjaśnij, jakie cztery znaczenia ma słowo „bohater”.

uzupełnij treść
JPOL_E3_E4_Dodatkowyopiszasobow

bohater m IV, DB. -a, Ms. -erze; lm M. -owie a. -erzy, DB. -ów

  1. «ten, kto odznaczył się męstwem, niezwykłymi czynami, ofiarnością dla innych» Bohater ostatniej wojny. Bohater narodowy. fraz. Cichy bohater «ktoś, czyje męstwo, ofiarność pozostają nieujawnione»

  2. «główna postać w utworze literackim, filmie, operze itp.; postać reprezentatywna dla danego utworu, okresu» Bohater powieści, noweli, dramatu. Pozytywny bohater. Bohater naszych czasów, naszej epoki. Śledzić dzieje bohatera utworu.

  3. «ktoś, kto budzi chwilowe zainteresowanie, skupia na sobie uwagę otoczenia» Bohater zajścia, awantury. Stać się bohaterem dnia, wieczoru.

  4. «w mitologii greckiej: postać o nadludzkich cechach; półbóg, heros».

Ćwiczenie 2
RCFcZOEY0ddKP1
zadanie interaktywne
Ćwiczenie 3
RJHAzOgBmcrZm1
zadanie interaktywne
Ćwiczenie 4
R1ZJv75ekQLX11
zadanie interaktywne
Ćwiczenie 5

Odczytaj zapisane jednym ciągiem sentencje. Przepisz je poprawnie do zeszytu, pamiętając o znakach interpunkcyjnych.

umrzenaródwktórymumarlibohaterowieLeonidas

bohaterowieżyjąkrótkoalezwykliludzienieżyjąwcaleMichałMadejski

bezmatkiniemapoetyniemabohateraMaksymGorki

biadapokoleniuktóregobohaterzysąwpogardzieprzysłowie

Wytłumacz znaczenie wybranej myśli.

uzupełnij treść
Ćwiczenie 6

Nazwij bohaterów, którzy wiążą się z podanymi miejscowościami.

REJmImwCwzTV51
zadanie interaktywne
Ćwiczenie 7

Przygotujcie planszę na temat: „Polscy bohaterowie”.

Ćwiczenie 8

Zdobądź informacje o wymienionych orderach i odznaczeniach. Zapisz krótką notatkę na temat każdego z nich i dołacz fotografię.
Virtuti Militari (łac. cnocie wojskowej – dzielności żołnierskiej), Order Orła Białego, Medal za Ofiarność i Odwagę lub inne.

Rr9Qt9b9fMj3y1
zadanie interaktywne
Ćwiczenie 9

Wyjaśnij, na czym twoim zdaniem polega bohaterstwo.

Ćwiczenie 10

Wskaż postać, która jest dla ciebie bohaterem. Czy i jak można by ją naśladować?

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida