Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
Polecenie 1

Przeanalizuj informacje zawarte w poniższym filmie.

ROPzcBGkGd9J8
Film nawiązujący do treści materiału
Polecenie 2
RS6hgyVOC5FDC
Na podstawie informacji zawartych w animacji rozwiąż test. Wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi. Dwie spośród poniższych liczb są równe. Wskaż je.
x x x

Dwie spośród poniższych liczb są równe. Wskaż je.
x x x

Dwie spośród poniższych liczb są równe. Wskaż je.
x x x

Dwie spośród poniższych liczb są wzajemnie odwrotne. Wskaż je.
x x x