Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
Polecenie 1

Obejrzyj uważnie film o zastosowaniach szeregu geometrycznego w zadaniach z życia, a następnie wykonaj polecenie 2.

RTWvqp23EwA3u
Film nawiązujący do treści materiału
Polecenie 2
RyFMV00AFDzwR
Wahadło zostało zwolnione z początkowego położenia prostopadłego do pionu (tak samo jak w zadaniu z filmu). Za każdym razem po przekroczeniu pionu wahadło wychyla się o kąt o jedną czwartą mniejszy, niż kąt, który osiągnięto poprzednio po drugiej stronie. Jaka jest suma miar kątów, jakie zakreśliło wahadło? Możliwe odpowiedzi: 1. 120°, 2. 150°, 3. 100°, 4. 115°