Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Spełnienie określonego warunku może nie tylko decydować o wartości komórki, ale również o sposobie jej formatowania. Taki sposób formatowania komórek nazywa się warunkowym. Zastosowanie formatowania warunkowego może pomóc w takim sformatowaniu wcześniej wykonanego kalendarza

Ćwiczenie 1

W swoim programie znajdź odpowiednie polecenia, tak aby słowo niedziela było napisane czerwoną czcionką. Po wykonaniu tego przykładu łatwiej zlokalizujesz w kalendarzu dni, kiedy nie ma zajęć szkolnych. Popatrz na rysunek.

RF7VdSWrCA5VD1
Źródło: Anna Koludo, Katarzyna Koludo-Durkiewicz, licencja: CC BY 3.0.

W przypadku jakichkolwiek problemów, możesz skorzystać ze wskazówki. Obejrzyj wybrany film, pokazujący w jaki sposób możesz skorzystać z formatowania warunkowego w programie ExceliUEpY68SaG_d248e92Excel lub CalciUEpY68SaG_d248e98Calc.

Wskazówka

Aby skorzystać z formatowania warunkowego, postępuj według podanej instrukcji.

  1. Zaznacz zakres komórek, w których znajdują się analizowane informacje, a więc w omawianym przykładzie, będzie to blok komórek kalendarza zawierający, między innymi, słowo „niedziela”.

  2. Wybierz polecenie formatowania warunkowego.

  3. Zaprojektuj formułę wyróżniającą komórki zawierające słowo „niedziela”.

  4. Wybierz lub zaprojektuj sposób formatowania wyróżnionych komórek tabeli. W prezentowanym przypadku zastosowano wyróżnienie: jasnoczerwone wypełnienie z ciemnoczerwonym tekstem.

Ćwiczenie 2

Pobierz plik z tabelą wypełnioną danymi o województwach naszego kraju. Wykorzystaj formatowanie warunkowe, aby oznaczyć województwa, w których mieszka ponad 2 mln. mieszkańców.

RdQRfqqIUn7Hy1
Plik do pobrania
Źródło: Anna Koludo, Katarzyna Koludo-Durkiewicz, licencja: CC BY 3.0.
R128SurAHv4nu1
Źródło: Anna Koludo, Katarzyna Koludo-Durkiewicz, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 3

W tabeli prezentującej pomiary temperatur, za pomocą formatowania względnego podświetl na czerwono komórki, w których wpisano temperatury ujemne.

RAM932meoQXNR1
Plik do pobrania
Źródło: Anna Koludo, Katarzyna Koludo-Durkiewicz, licencja: CC BY 3.0.
R7bQjx1djmdKW1
Źródło: Anna Koludo, Katarzyna Koludo-Durkiewicz, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 4

Opracuj plan lekcji. Dni tygodnia wypełnij za pomocą serii danych. Każdy przedmiot oznacz innym kolorem.

iUEpY68SaG_d248e92
iUEpY68SaG_d248e98
iUEpY68SaG_d5e242
Zapamiętaj!

Warunkowe formatowanie komórek arkusza kalkulacyjnego umożliwia graficzne wyróżnienie danych, które spełniają określony warunek.