Wydrukuj Zapisz jako PDF Dodaj do ulubionych Udostępnij materiał

Scenariusz

W kolejnym projekcie scenę podzielimy na dwie części. Na górnej części sceny (dla współrzędnych y nieujemnych) duszek (ukryty) narysuje gwiazdy. Na dolnej drugi duszek (lub więcej duszków, jeśli zechcesz) będzie działał według Twojego własnego scenariusza.

RooPkXyi3lAEp1
K5_3_1_f_1_przyklad_animacji

W pierwszej wersji projektu wszystkie gwiazdy będą tej samej wielkości, ośmioramienne. Możesz oczywiście zaproponować własną wersję gwiazdy.

R7AmBPCgLKofE1
Gwiazda ośmioramienna
Rw9jCcdMf6lki1
Źródło: nn, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 1

Zapisz w punktach przepis‑algorytm rysowania gwiazdy ośmioramiennej.

Zadaniem ukrytego duszka będzie narysowanie kilku lub kilkunastu gwiazd losowo położonych na niebieskim tle. Dobierz długość ramienia gwiazdy i zastanów się, z jakiego zakresu powinieneś losować współrzędne x i y punktu, z którego duszek rozpoczyna rysowanie gwiazdy.

Ćwiczenie 2

Zapisz w punktach przepis na rysowanie 10 gwiazd na niebieskiej części tła sceny.

icckVlRpet_d5e177

Tworzymy własny blok (klocek)

Opisując algorytm realizujący rysowanie gwiazd na niebieskim tle założyliśmy, że umiemy narysować pojedynczą gwiazdę w określonym miejscu sceny. Innymi słowy, chcielibyśmy mieć do dyspozycji klocek rysujący taką gwiazdę. Wśród dziesięciu kategorii klocków (bloków) znajdziesz kategorię Więcej bloków, a w niej przycisk Stwórz blok. Obejrzyj na filmie, jak stworzyć nowy własny blok.

R1UaksihileGA1
K5_3_2_f1_Dodanie_wlasnego_klocka
Ćwiczenie 3

Dodaj nowy blok Gwiazda rysujący gwiazdę ośmioramienną wg algorytmu z poprzedniego podrozdziału.

Ćwiczenie 4

Napisz skrypt, który po kliknięciu w zieloną flagę rysuje kilka lub kilkanaście gwiazd losowo rozmieszczonych na niebieskim tle wg algorytmu z poprzedniego podrozdziału.

Ćwiczenie 5

Przygotuj własny scenariusz działań dla drugiego duszka w dolnej części sceny, zapisz przepis - algorytm działania w punktach i skrypt (skrypty) go realizujące.

icckVlRpet_d5e258

Rysujemy mniejsze i większe gwiazdy

Wszystkie rysowane gwiazdy były tej samej wielkości – miały taką samą, z góry ustaloną długość ramienia. Korzystając np. z klocka przesuń o …icckVlRpet_d429e144przesuń o … masz możliwość podania liczby kroków, o jaką chcesz przesunąć duszka. Podobnie chcielibyśmy uczynić z klockiem Gwiazda, móc podawać długość ramienia gwiazdy. Służą do tego parametry. Tworząc nowy blok (lub poprawiając go – w tym celu należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w klocek i wybrać opcję edytuj) możesz dodać parametr. Zobacz na poniższym filmie, jak dodać parametr i jak go wykorzystać we własnym bloku.

RFMMh72zMrj0z1
K5_3_3_f1_Dodanie_parematru_do_wlasnego_klocka
Ćwiczenie 6

Popraw klocek Gwiazda w swoim projekcie dodając parametr określający długość ramienia gwiazdy.

Ćwiczenie 7

Popraw skrypt uruchamiany po kliknięciu zielonej flagi tak, aby długość ramienia rysowanych gwiazd losowała się z określonego zakresu.

Wskazówka

Pamiętaj, że powinieneś zadbać, żeby gwiazdy mieściły się na niebieskim tle. Dotychczasową, stałą długość ramienia możesz potraktować jako wartość maksymalną.

icckVlRpet_d429e144
icckVlRpet_d5e340

Zadania uzupełniające

Ćwiczenie 8

Napisz skrypt (skrypty) tworzący poniższe rysunki. Po kliknięciu w zieloną flagę duszek powinien zapytać się o liczbę obracanych kwadratów. Zapisz najpierw w punktach przepis‑algorytm postępowania.

RseIdgC3rxppR1
K5_3_4_f_1

Wskazówka:
Załóż, że duszek umie narysować kwadrat o stałej długości boku, np. 100. Stwórz blok rysujący taki kwadrat. Zastanów się, o jaki kąt duszek powinien się obracać po narysowaniu każdego kwadratu, aby na koniec patrzeć znowu w tą samą stronę (w sumie wykonać obrót o kąt pełny 360 stopni).

Ćwiczenie 9

Napisz skrypt (skrypty) tworzący poniższy rysunek. Może umiesz podać więcej niż jeden przepis‑algorytm na rysowanie go?

RTIeidb3pkueN1
Źródło: nn, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 10

Stwórz własne bloki rysujące kwadrat oraz prostokąt z parametrami określającymi długości boków. Rozwiąż ponownie zadanie dotyczące cyfr z ostatniego rozdziału z klasy 4. Zbuduj skrypty, które po naciśnięciu klawiszy i 8 narysują odpowiednio cyfry 0 i 8.

Ćwiczenie 11

Popraw klocek rysujący gwiazdę w taki sposób, żeby miał drugi parametr liczbowy określający kąt obrotu.

RZVywbHuqUCmk1
Gwiazda dla kąta 140 stopni
Rb8jcxnTlYkZE1
Gwiazda dla kąta 144 stopni

Wskazówka:
Zakończ rysowanie, kiedy duszek powróci do pierwotnego kierunku (prawo – 90 stopni). Wykorzystaj w tym celu pętlę powtarzaj ażicckVlRpet_d429e206powtarzaj aż.
Uwaga:
Nie każda wartość kąta daje ciekawy rysunek. Popróbuj działanie skryptu dla różnych wartości kątów. Duszek przed rysowaniem może się pytać o wartość kąta. Czy umiesz policzyć na podstawie wartości kąta, ile ramion będzie miała gwiazda?

icckVlRpet_d429e206