Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
ialyH7qGHo_d5e82
Działania na potęgach  
Twierdzenie: Działania na potęgach  
 • Iloczyn potęg o takich samych wykładnikach

Dla dowolnych liczb rzeczywistych a0b0 i dowolnej liczby całkowitej n prawdziwa jest równość

anbn=abn.
RIQb6GPl3oI741
 • Iloraz potęg o takich samych wykładnikach

Dla dowolnych liczb rzeczywistych a0b0 i dowolnej liczby całkowitej n prawdziwa jest równość

anbn =abn.
RScoCuPn7cenr1
A
Ćwiczenie 1

Oblicz w pamięci.

 1. 25 (12)5

 2. 33 (19)3

 3. (-4)3 (-18)3

 4. (12)2 (-8)2

 5. (-0,1)3  (10)3

A
Ćwiczenie 2

Zapisz bez użycia nawiasów.

 1. (xy)2

 2. (3x)3

 3. (12xy)4

 4. (0,2x2)2

 5. (2x3 13y)3

A
Ćwiczenie 3
RkYoo30Z0BhbM1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
A
Ćwiczenie 4
R14ugZgIu8hbx1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
A
Ćwiczenie 5
RZuW5FKbDYvnB1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
A
Ćwiczenie 6
R1Xnhs8MgD7tT
23·253=1. 58, 2. 253, 3. 26, 4. -602, 5. -54, 6. 24, 7. -1103, 8. 45, 9. 24, 10. 15, 11. -1105, 12. 35, 13. 45, 14. -1104, 15. -605, 16. -603, 17. 22, 18. 43, 19. 523, 20. 503, 21. 46, 22. 24, 23. 54, 24. 25
122·-52=1. 58, 2. 253, 3. 26, 4. -602, 5. -54, 6. 24, 7. -1103, 8. 45, 9. 24, 10. 15, 11. -1105, 12. 35, 13. 45, 14. -1104, 15. -605, 16. -603, 17. 22, 18. 43, 19. 523, 20. 503, 21. 46, 22. 24, 23. 54, 24. 25
124·84=1. 58, 2. 253, 3. 26, 4. -602, 5. -54, 6. 24, 7. -1103, 8. 45, 9. 24, 10. 15, 11. -1105, 12. 35, 13. 45, 14. -1104, 15. -605, 16. -603, 17. 22, 18. 43, 19. 523, 20. 503, 21. 46, 22. 24, 23. 54, 24. 25
2124·-24=1. 58, 2. 253, 3. 26, 4. -602, 5. -54, 6. 24, 7. -1103, 8. 45, 9. 24, 10. 15, 11. -1105, 12. 35, 13. 45, 14. -1104, 15. -605, 16. -603, 17. 22, 18. 43, 19. 523, 20. 503, 21. 46, 22. 24, 23. 54, 24. 25
-325·-235=1. 58, 2. 253, 3. 26, 4. -602, 5. -54, 6. 24, 7. -1103, 8. 45, 9. 24, 10. 15, 11. -1105, 12. 35, 13. 45, 14. -1104, 15. -605, 16. -603, 17. 22, 18. 43, 19. 523, 20. 503, 21. 46, 22. 24, 23. 54, 24. 25
-0,013·103=1. 58, 2. 253, 3. 26, 4. -602, 5. -54, 6. 24, 7. -1103, 8. 45, 9. 24, 10. 15, 11. -1105, 12. 35, 13. 45, 14. -1104, 15. -605, 16. -603, 17. 22, 18. 43, 19. 523, 20. 503, 21. 46, 22. 24, 23. 54, 24. 25
124·84·124=1. 58, 2. 253, 3. 26, 4. -602, 5. -54, 6. 24, 7. -1103, 8. 45, 9. 24, 10. 15, 11. -1105, 12. 35, 13. 45, 14. -1104, 15. -605, 16. -603, 17. 22, 18. 43, 19. 523, 20. 503, 21. 46, 22. 24, 23. 54, 24. 25
0,752·1132·22=1. 58, 2. 253, 3. 26, 4. -602, 5. -54, 6. 24, 7. -1103, 8. 45, 9. 24, 10. 15, 11. -1105, 12. 35, 13. 45, 14. -1104, 15. -605, 16. -603, 17. 22, 18. 43, 19. 523, 20. 503, 21. 46, 22. 24, 23. 54, 24. 25
Iloczyn i iloraz potęg o tych samych wykładnikach - zadanie interaktywne
B
Ćwiczenie 7
RmULKdx6vR9Rc1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
ialyH7qGHo_d5e477
A
Ćwiczenie 8

Oblicz w pamięci.

 1. 23 : -23

 2. (-3)2 : (-3)2

 3. (15)1 : 51

 4. 0,25 : 0,45

 5. -122:-142

B
Ćwiczenie 9
RGmYowAj0RLNq1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
A
Ćwiczenie 10
RW8OC908hVxFU1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
B
Ćwiczenie 11
R10N3GOnUWhLi1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
A
Ćwiczenie 12

Zapisz bez użycia nawiasów.

 1. (x :y)3

 2. (4 :x)2

 3. (3x :y)4

 4. (0,3 :x2)2

 5. (2x2 :3y)3

B
Ćwiczenie 13
R177OWa5vTTz0
Zadanie interaktywne
B
Ćwiczenie 14
R7ucsB0C1pKYG1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
ialyH7qGHo_d5e706
B
Ćwiczenie 15
RYwRbAbqwlpTH1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
A
Ćwiczenie 16

Iloraz 8015:-2015 jest równy

RBY2I20CJhpY9
A
Ćwiczenie 17

Wyrażenie (3x3y)2 jest równe

RqXXHxsihA3k6
B
Ćwiczenie 18

Wyrażenie (9x2y3xy2)4 zapisane bez użycia nawiasów ma postać

RwP0dPXGvxTRc
classicmobile
Ćwiczenie 19

Rozstrzygnij, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.

R1W2HUUo2fLt7
static
A
Ćwiczenie 20

Jak zmieni się pole kwadratu o boku xcm, jeżeli jego bok zwiększymy czterokrotnie?

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida