Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

Instalacja oprogramowania

W dzisiejszych systemach operacyjnych instalacja programu jest prosta i polega na odnalezieniu wśród plików programu pliku instalatora i kliknięciu na nim dwukrotnie. Najczęściej plik instalatora ma nazwę setup i rozszerzenie exe lub msi. Niekiedy nazwa pliku instalatora jest taka sama jak nazwa programu np. FreeAudioConverter.exe lub złożona z nazwy programu i słowa setup np. iTunes64Setup.exe. Instalacja rozpoczyna się w domyślnej lokalizacji pamięci zewnętrznej komputera i z domyślnymi ustawieniami. Zaawansowani użytkownicy, po uruchomieniu pliku instalatora programu, mogą skorzystać z opcji instalacji zaawansowanej, podczas której mogą wybrać sposób instalacji, miejsce instalacji programu i jego ustawienia.

R1UWJSJzqVxUX1
Animacja: Instalacja oprogramowania
Źródło: Jarosław Koludo, licencja: CC BY 3.0.
R1566ysHAlJo71
Animacja: Instalacja zaawansowana
Źródło: Jarosław Koludo, licencja: CC BY 3.0.
i9hrKctpOJ_d5e156

Deinstalacja oprogramowania

Aby usunąć oprogramowanie z pamięci zewnętrznej komputera, nie wolno usunąć folderów (teczek, katalogów) zawierające pliki programów. W takim przypadku pliki programów zostaną usunięte, lecz parametry sytemu nie zostaną zmodyfikowane i system będzie działał niepoprawnie.
Aby poprawnie usunąć program z pamięci zewnętrznej, należy uruchomić program odinstalowujący.
Wybierz system operacyjny, aby dowiedzieć się, w jaki sposób można tego dokonać w wybranym systemie operacyjnym.
WINDOWSi9hrKctpOJ_d258e162WINDOWS
MacOSi9hrKctpOJ_d258e122MacOS
LINUXi9hrKctpOJ_d258e106LINUX

i9hrKctpOJ_d258e106
i9hrKctpOJ_d258e122
i9hrKctpOJ_d258e162
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida