Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
R14S8KbIKxi5G1
Sklep z zabawkami
Sklep z zabawkami 
domena publiczna[online], dostępny w internecie: pixabay.com
Ćwiczenie 1

Przeczytaj uważnie poniższy tekst. W jakim celu został napisany?

Zarząd Stowarzyszenia Czarownic „Abrakadabra” zawiadamia Szanowne Wiedźmy, że w nocy z 23 na 24 czerwca bieżącego roku o godzinie 24.00 na Łysej Górze odbędzie się Walne Zebranie Członkiń Stowarzyszenia. Tematem zebrania będzie zabezpieczenie walnych zebrań i spotkań przed niespodziewanymi gośćmi i ustalenie harmonogramu działań statutowych.

Ćwiczenie 2

Odpowiedz pełnymi zdaniami na pytania:

  • O czym informuje tekst z poprzedniego ćwiczenia?

  • Kto i komu przekazuje wiadomość?

  • Kiedy i gdzie odbędzie się spotkanie?

  • Co będzie tematem zebrania?

uzupełnij treść
Zapamiętaj!

Zawiadomienie to najczęściej urzędowy, oficjalny tekst, w którym ktoś o czymś kogoś zawiadamia. W zawiadomieniu powinny się znaleźć następujące informacje: kto, kogo, o czym zawiadamia, kiedy i gdzie się to odbędzie. Najczęściej zawiadamia się o czymś grupę osób.

Zawiadomienie powinno być krótkie i treściwe.

Ćwiczenie 3

W imieniu przewodniczącego szkoły zredaguj zawiadomienie o spotkaniu samorządu szkolnego.

uzupełnij treść
1
Ćwiczenie 4
R531f2gZ9CgRE1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 5

Zredaguj zawiadomienie w imieniu dowolnej postaci mitologicznej.

uzupełnij treść
Ćwiczenie 6

Tutaj lub w zeszycie napisz jedno z następujących zawiadomień:

  • O zbiórce nakrętek na akcję charytatywną.

  • O nocnym czytaniu książek.

  • O obowiązku noszenia butów zmiennych.

  • O narodzinach siostry lub brata.

uzupełnij treść
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida