Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

Przedstaw w prezentacji multimedialnej jaki zawód chcesz wykonywać w przyszłości. Twoja prezentacja powinna odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ten zawód najbardziej cię zainteresował.

R1OXIwaTn512w1
Źródło: Ewa Dobrzyńska, licencja: CC BY 3.0.
iOnETsBKrv_d5e114

W celu zrealizowania zadania wykonaj następujące czynności:

 1. W zasobach sieci Internet wyszukaj najważniejsze informacje na temat wybranego przez ciebie zawodu. Zapisz je na swoim komputerze.

 2. Wybierz ze swoich zasobów lub wykonaj zdjęcia osób, prezentujących różne grupy zawodowe. Zadbaj o prawidłowe kadrowanie. Możesz skorzystać z zasobów internetowych, lecz pamiętaj o prawie autorskim. Grafikę zmodyfikuj według własnego uznania.

 3. W programie do tworzenia prezentacji:

 • zaprojektuj strukturę prezentacji,

 • rozmieść na slajdach przygotowaną grafikę,

 • wprowadź niezbędny tekst uzasadniający wybór określonego zawodu,

 • rozmieść wszystkie elementy zachowując zasady dobrze skomponowanego obrazu,

 • zastosuj wybrane animacje wejścia elementów na slajd,

 • dobierz przejścia slajdów,

 • zapisz prezentację w wybranej lokalizacji na dysku swojego komputera.

 1. Przygotuj się do zaprezentowania swojej pracy. Przed wystąpieniem, sprawdź, czy wszystkie potrzebne urządzenia zostały podłączone do komputera.

iOnETsBKrv_d5e179

Do wykonania projektu potrzebujesz:

 • urządzenie rejestrujące obraz (aparat fotograficzny, tablet lub smartfon);

 • stanowisko komputerowe wyposażone w program do obróbki grafiki rastrowej i program do tworzenia prezentacji multimedialnej;

 • ekran i rzutnik w momencie prezentacji wykonanej pracy.

iOnETsBKrv_d5e223

Wykonanie projektu przyczyni się do doskonalenia twoich umiejętności w zakresie:

 • wyszukiwania informacji w zasobach sieci Internet i zapisywania ich we własnym komputerze;

 • wykonywania fotografii zgodnie z zasadami kadrowaniaiOnETsBKrv_d277e206zasadami kadrowania;

 • obróbki graficznej fotografii w zakresie modyfikacji kolorystykiiOnETsBKrv_d277e185kolorystyki, jasności i kontrastuiOnETsBKrv_d277e197jasności i kontrastu oraz zmiany rozmiaruiOnETsBKrv_d277e172zmiany rozmiaru;

 • zaprojektowania struktury prezentacji i wypełnienie jej niezbędnymi obiektami (tekstemiOnETsBKrv_d277e166tekstemgrafikąiOnETsBKrv_d277e154grafiką);

 • zaprojektowania animacji obiektów prezentacjiiOnETsBKrv_d277e148animacji obiektów prezentacji;

 • zaprojektowania przejść slajdówiOnETsBKrv_d277e137zaprojektowania przejść slajdów;

 • prezentowania własnej pracy.

iOnETsBKrv_d277e137
iOnETsBKrv_d277e148
iOnETsBKrv_d277e154
iOnETsBKrv_d277e166
iOnETsBKrv_d277e172
iOnETsBKrv_d277e185
iOnETsBKrv_d277e197
iOnETsBKrv_d277e206
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida