Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Na udostępnionej szkołom Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej zostały zamieszczone różnego rodzaju materiały edukacyjne przeznaczone dla wszystkich etapów kształcenia do wykorzystania przez uczniów i nauczycieli do nauki zdalnej podczas epidemii.

Materiały te zostały dostosowane do potrzeb uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Platforma obecnie spełnia warunki WCAG 2.0 na poziomie AA. Ministerstwo jednak dokłada wszelkich starań aby Zintegrowana Platforma Edukacyjna była dostępna dla jak największej grupy użytkowników bez względu na wiek, poziom sprawności, używaną technologię i oprogramowanie.

Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i książki pomocnicze dostosowane odpowiednio do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych:

a)   niewidomych i słabowidzących - (materiały edukacyjne) w systemie Braille’a  i w druku powiększonym - uczęszczających do klas I‑VIII szkoły podstawowej

https://adaptacje.ore.edu.pl/index.php?id_category=142&controller=category

b) niesłyszących i słabosłyszących  - kurs Polskiego Języka Migowego, poziom ESOKJ od A1 do A2

https://www.gov.pl/web/edukacja/kurs‑polskiego‑jezyka‑migowego‑pjm‑konferencja‑w-men

c) mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją uczęszczających do klas I‑III szkoły podstawowej:

- podręczniki do kształcenia specjalnego;

- materiały edukacyjne w postaci zeszytów piktogramów;

- materiały edukacyjne w formie multidemialnej;

- książki pomocnicze

https://adaptacje.ore.edu.pl/index.php?id_category=224&controller=category

- materiały ćwiczeniowe - karty pracy;

- materiały ćwiczeniowe - „Język polski na plus”

https://www.gov.pl/web/edukacja/materialy‑cwiczeniowe‑dla‑uczniow‑niepelnosprawnych‑dostosowane‑do‑nowej‑podstawy‑programowej‑ksztalcenia‑ogolnego

d) mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją - uczęszczających do klas IV‑VIII szkoły podstawowej:

- materiały edukacyjne - przygotowane na podstawie aktualnie dopuszczonych do użytku szkolnego podręczników do klasy IV- VIII szkoły podstawowej. Zawierają one odpowiednie do potrzeb uczniów z ww. niepełnosprawnością dostosowania tekstowe i graficzne, a także symbole PCS oraz nagrania video w polskim języku migowym (PJM)

https://strefasio.men.gov.pl/login

e) niepełnosprawnych  intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym (materiały ćwiczeniowe):

-  materiały ćwiczeniowe – karty pracy

https://www.gov.pl/web/edukacja/materialy‑cwiczeniowe‑dla‑uczniow‑z-niepelnosprawnoscia‑intelektualna‑w-stopniu‑umiarkowanym‑lub‑znacznym.

Materiały do rewalidacji i terapii pedagogicznej oraz do pracy z uczniami z zaburzeniami koncentracji znajdują się:

https://kreatywnapedagogika.wordpress.com/category/sprawy‑wychowawcze/

oraz https://kreatywnapedagogika.wordpress.com/ .

Pod linkiem https://www.specjalni.pl/ znajduje się oferta multimediów, kart pracy, szkoleń, pomocy dydaktycznych i webinary przydatnych w pracy zdalnej z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i wsparcia psychologiczno‑pedagogicznego.

Informacje o zasobach rekomendowanych do nauki zdalnej można znaleźć tu:

https://blog.ceo.org.pl/