European Schoolnet będący organizacją łączącą  ministerstwa edukacji, w ramach programu Scientix organizuje kurs dla nauczycieli pn. „Exploring Nature‑Based Solutions in Your Classroom”.

NBS to rozwiązania inspirowane naturą i wspierające naturę, które są opłacalne, a jednocześnie przynoszą korzyści środowiskowe, społeczne i ekonomiczne.

W ramach „Exploring Nature‑Based Solutions in Your Classroom” uczestnicy:

- dowiedzą się, czym są rozwiązania oparte na naturze (NBS),

- zapoznają się z różnymi zasobami, narzędziami i strategiami integracji NBS ze społecznością szkolną,

- uzyskają dostęp do scenariuszy lekcji NBS stworzonych przez 15 nauczycieli z 7 różnych krajów i 2 szkoły europejskie,

- przeanalizują swoją praktyką zawodową,

- będą współpracować z nauczycielami z całej Europy,

- stworzą scenariusz nauczania NBS i zapoznają się z pracami innych uczestników kursu.

Scenariusze lekcji planowane do wykorzystania w ramach kursu rozwijają u uczniów umiejętności: krytycznego myślenia, współpracy i uczenia się opartego na projektach. Scenariusze te można łatwo dostosować do wszystkich przedmiotów i zawierają sugestie dotyczące wdrożenia online.

Kurs zostanie przeprowadzony w terminie 11 stycznia 2021 r. - 17 lutego 2021 r. 

Rejestracja możliwa jest poprzez stronę internetową projektu: https://www.europeanschoolnetacademy.eu/courses/course‑v1:Scientix+NBS+2021/about

Więcej informacji o projekcie można znaleźć tu: http://www.scientix.eu/news/news‑all/news‑detail?articleId=972382

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida