Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
Polecenie 1

Przeanalizuj mapę interaktywną i wykonaj ćwiczenia.

Przykłady organizacji terrorystycznych na świecie

RL892O315SlDv1
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Ćwiczenie 1
ep2019.contentplus.io:Ruor8D7bz1595
Wskaż, gdzie występuje największe zagęszczenie funkcjonujących organizacji terrorystycznych na świecie. (Uzupełnij).
Ćwiczenie 2
ep2019.contentplus.io:R8iqFnFJFRSG1
Zastanów się, co stanowiło o sile Al-Kaidy.
Ćwiczenie 3
ep2019.contentplus.io:Rqz2XkFkN47n9
Przedstaw, na podstawie mapy, przykłady terroryzmu narodowowyzwoleńczego. (Uzupełnij).