Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Program nauczania wychowania fizycznego oparty na współczesnych postulaty nauk o wychowaniu fizycznym, a w szczególności:

  • repedagogizacji wychowania fizycznego (Macieja Demela),

  • równowagi pomiędzy kształceniem fizycznym a wychowaniem fizycznym (Henryka Grabowskiego),

  • rzeczywistego związku pomiędzy treściami edukacji a treściami życia człowieka (Andrzeja Pawłuckiego),

  • faktycznego, a nie werbalnego zaangażowania nauczycieli w sprawy zdrowia uczniów (Andrzeja Krawańskiego),

  • rozwijania umiejętności życiowych uczniów w ramach wychowania fizycznego (Barbary Woynarowskiej),

  • wykorzystania edukacyjnego potencjału koncepcji „sprawności powiązanej ze zdrowiem” (health related fitness; Wiesława Osińskiego)

Program nauczania został nagrodzony w III edycji konkursu, ogłoszonego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji na modelowe programy nauczania zgodne z nową podstawą programową kształcenia ogólnego. Program wykorzystuje środki multimedialne oraz materiały edukacyjne dostępne na portalu Scholaris.

RltCT1RNpN7Qi

Pobierz załącznik

Plik PDF o rozmiarze 1.24 MB w języku polskim
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida