Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
R1UFJkme6nUwu1
Czy można malować słowem? Czy można malować słowem? Źródło: licencja: CC 0.
Czy można malować słowem?
licencja: CC 0

Poeta, ukazując świat widziany swoimi oczami, opisuje różne fragmenty rzeczywistości tak, jakby patrzył kolejno w różne strony (czasem bliżej, dalej, w lewo, w prawo, itp.). Każdy z takich opisów nazywany jest obrazem poetyckim.
Na przykład w pierwszej zwrotce wiersza „Widok z gór” pojawiają się między innymi dwa obrazy: góry nad wodą i obłoki na niebie.
Kolejne widoki artysta zobaczył w niezwykły sposób. Aby to przedstawić, posłużył się środkami stylistycznymi.
”Góry nad wodą klęczą jak praczki,
Pełzną owieczki – białe robaczki”
Dzięki temu można sobie wyobrazić: góry klęczące nad wodą jak praczki oraz obłoki przypominające pełznące owieczki – białe robaczki. Na tym polega poetycki sposób widzenia świata.

Ćwiczenie 1

Przeczytaj utwór Marii Konopnickiej. Zwróć uwagę na miejsca wydarzeń.

Co dzieci widziały w drodzeMaria Konopnicka
Maria Konopnicka Co dzieci widziały w drodze

Jadą, jadą dzieci drogą...
Siostrzyczka i brat,
I nadziwić się nie mogą,
Jaki piękny świat!
Tu się kryje biała chata
Pod słomiany dach,
Przy niej wierzba rosochataj0000008IEB5v22_000tp001rosochata,
A w konopiachj0000008IEB5v22_000tp002konopiach... strach.
Od łąk mokrych bociek leci,
Żabkę w dziobie ma...
– Bociuś, bociuś – krzyczą dzieci,
A on – kla!... kla!... kla!...
Tam zagania owce siwe
Brysio, kundysj0000008IEB5v22_000tp003kundys zły...
Konik wstrząsa bujną grzywę
I do stajni rży...
Idą żeńcy, niosą kosy,
Fujareczka gra,
A pastuszek mały, bosy,
Chudą krówkę gna.
Młyn na rzece huczy z dala,
Białe ciągną mgły,
A tam z kuźni od kowala
Lecą złote skry.
W polu, w sadzie brzmi piosenka
Wskrośj0000008IEB5v22_000tp004Wskroś porannych ros,
Siwy dziad pod krzyżem klęka,
Pacierz mówi w głos...
Jadą wioską, jadą drogą...
Siostrzyczka i brat,
I nadziwić się nie mogą,
Jaki piękny świat.

j0000008IEB5v22_00000_BIB_001
Ćwiczenie 2

Jakie obrazy poetyckie zostały ukazane w wierszu? Przerysuj do zeszytu i uzupełnij tabelę.

Element obrazu

Inne elementy obrazu

Ukazane kolory

Towarzyszące dźwięki

Ćwiczenie 3

Dowolną techniką zilustrujcie obrazy poetyckie z wiersza. Każda grupa maluje inny obraz. Po skończonej pracy ułóżcie wasze rysunki w kolejności zgodnej z tokiem wiersza.

Ćwiczenie 4

Opowiedz o drodze dzieci.

  • Którędy jadą dzieci?

  • Co dzieci widziały w drodze?

  • Co czują dzieci, jadąc drogą?

uzupełnij treść
Ćwiczenie 5

Z czyjego punktu widzenia został opisany świat w wierszu M. Konopnickiej?
Podaj odpowiednie cytaty uzasadniające twoją opinię.

uzupełnij treść
Ćwiczenie 6

Określ nastrój wiersza.
Podaj przykłady: zdrobnień, epitetów, obrazów poetyckich.

uzupełnij treść
Ćwiczenie 7

Co tworzy rytm wiersza?
Zbadaj ilość sylab w wersach.

Ćwiczenie 8

Wypisz z wiersza M. Konopnickiej rymujące się pary wyrazów. Wskaż rymy męskie i żeńskie.
Jaką prawidłowość dostrzegasz w układzie rymów żeńskich i męskich w każdej zwrotce?

uzupełnij treść
Ćwiczenie 9
RmHPvhOvYvACk1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 10

Znajdźcie w internecie i posłuchajcie wykonania piosenki „Jadą, jadą dzieci drogą”.
Omówcie związek nastroju wiersza z melodią piosenki.

j0000008IEB5v22_000tp001
j0000008IEB5v22_000tp002
j0000008IEB5v22_000tp003
j0000008IEB5v22_000tp004
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida