Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
Rs3gR6L7VEi5F1

Nasza mała ojczyzna

Urząd Gminy Nieporęt, licencja: CC BY 3.0

Moja gmina

Projekt I

Czy lubicie miejscowość, w której mieszkacie? Badania CBOS pokazują, że większość Polaków nie zamieniłaby swojej miejscowości na żadną inną! A jak wy odpowiedzielibyście na postawione przez CBOS pytanie?

Najczęściej – nawet jeśli mamy świadomość, że okolica, w której mieszkamy, nie jest najpiękniejsza na świecie – potrafimy dostrzec jej zalety. Lubimy miejsca, w których dorastamy. Niektóre miejscowości zachwycają architekturą, inne pięknem przyrody, ukształtowaniem terenu. W jednych są świetne, dobrze wyposażone szkoły, w innych ośrodki sportowe. Włodarze niektórych gmin zainwestowali w drogi, a inni uznali, że dla mieszkańców najważniejsze są wodociągi.

Podzielcie się na grupy i przygotujcie folder swojej miejscowości. Zadaniem każdej grupy będzie przedstawienie jednego z tematów. Oto propozycje:

  1. Historia mojej małej ojczyzny.

  2. Piękna nasza Polska cała...

  3. Kultura i nauka w mojej miejscowości.

  4. Na sportowo!

  5. Aby zdrowo żyć w... (tu nazwa twojej miejscowości) .

  6. Droga, którą idę ...

  7. Inwestycje, których nie widać ….

  8. Nasza duma!

Możecie także przestawić funkcjonowanie:

  • Policji, straży pożarnej, zabezpieczeń przeciwpowodziowych itp. w waszej miejscowości.

  • Najważniejszych urzędów, zakładów, fabryk, firm, sklepów itp.

A może warto, aby w waszej małej ojczyźnie powstało coś, co byłoby spełnieniem marzeń i oczekiwań mieszkańców... Zaprojektujcie w kolejnym punkcie folderu budowę nowoczesnego kina, hali sportowej, ścieżki dydaktycznej, kortów tenisowych lub zwyczajnie naprawienie czegoś, poprawienie estetyki, posadzenie drzew itp.
Jeśli w waszej małej ojczyźnie są jakieś problemy, spory lub kontrowersje wokół spraw lokalnych, to także przedstawcie w folderze. Ten punkt projektu może mieć np. tytuł: „Spory wokół...” lub „Zgoda buduje...”.
Po zebraniu informacji napiszcie wstęp do folderu, wymieńcie w nim wszystkie zalety waszej gminy. Pochwalcie się! Zaproście do odwiedzenia waszej małej ojczyzny!

t6o1sUTnD2_00000016

Historia mojej małej ojczyzny

Na pewno w szkolnej lub publicznej bibliotece znajdziecie książki opowiadającej o historii waszej gminy, warto też poszukać informacji w Internecie. A może w waszej okolicy jest muzeum regionalne? Porozmawiajcie z rodzicami, dziadkami i z sąsiadami na ten temat. Zróbcie zdjęcie najstarszej budowli znajdującej się w waszej okolicy. Oczywiście jedne miejsca są przesiąknięte historią, a inne pozostawały jakby na jej uboczu, jednak w każdym rejonie można znaleźć coś ciekawego. W każdej miejscowości było jakieś wydarzenie historyczne. A może warto poszukać także wśród miejscowych legend...

t6o1sUTnD2_0000001V

Piękna nasza Polska cała…

Może nie wszędzie jest tak ładnie, jak w okolicach zamków w Czorsztynie i Nidzicy, ale na pewno znajdziecie miejsca warte polecenia, które są w pobliżu własnego domu...
Zróbcie zdjęcia i opiszcie krótko najpiękniejsze tereny w waszej miejscowości, zamieśćcie je w folderze. Możecie także zebrać je w multimedialnym dzienniku.

R1IQ6MUCDYa9c11
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
t6o1sUTnD2_0000002C

Masz prawo wiedzieć

Podstawowe informacje o swojej gminie znajdziesz w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) oraz na stronach urzędów gmin lub dzielnic. W BIP, w dziale „jednostki organizacyjne”, znajdziesz wykaz gminnych szkół, bibliotek, domów kultury i innych instytucji.

R110gVoDBqgSm11
Źródło: a. nn., licencja: CC BY 3.0.
t6o1sUTnD2_0000002J

Kultura i nauka w mojej miejscowości

Prowadzenie szkół, przedszkoli i bibliotek to obowiązek gminy.
Pokażcie w swoim folderze, jak wyglądają budynki szkół, przedszkoli, bibliotek w waszym regionie. Sprawdźcie, czy są one zadbane, czy wymagają remontów i czy są dostępne dla osób niepełnosprawnych. Jakie jest ich wyposażenie? Czy biblioteka publiczna kupuje nowości wydawnicze? Czy jest w niej miejsce, aby poczytać prasę? Czy jest dobry dostęp do Internetu? W gminach mogą także działać ośrodki kultury. Czy w waszej okolicy jest dom kultury, czy dobrze funkcjonuje, czy są organizowane w nim ciekawe zajęcia i imprezy kulturalne?

R1aCyKENyb66f1
Gimnazjum oraz Aquapark „Fala” w Stanisławowie Pierwszym w gminie Nieporęt
Urząd Gminy Nieporęt, licencja: CC BY 3.0
t6o1sUTnD2_0000003A

Na sportowo!

Czy w waszej gminie są sale gimnastyczne i boiska, czy jest basen?
A może wybudowano ścieżki rowerowe lub siłownie na świeżym powietrzu?
Jak wyglądają lekcje wychowania fizycznego w szkołach?
Czy mieszkańcy lubią korzystać z obiektów sportowych na terenie gminy?
Co należałoby zmienić, unowocześnić, dobudować?
Czy prowadzone są zajęcia poprawiające zdrowie i kondycję? Jakie imprezy sportowe i rekreacyjne organizują włodarze gminy?

RQa3id8z7qyr51
Gimnazjum i Aquapark „Fala” w Stanisławowie Pierwszym w gminie Nieporęt
Urząd Gminy Nieporęt, licencja: CC BY 3.0
t6o1sUTnD2_0000003K

Aby zdrowo żyć w Gierałtowicach...

Sprawdźcie, czy ośrodek zdrowia w waszej gminie jest nowoczesny. Ilu lekarzy w nim pracuje, czy zatrudnieni są specjaliści z różnych dziedzin medycyny? Czy w twojej miejscowości są apteki? Jakie są możliwości leczenia i rehabilitacji pacjentów?

t6o1sUTnD2_0000003Z

Droga, którą idę ...

Infrastruktura drogowa to jedna z ważniejszych potrzeb mieszkańców. Czy waszym zdaniem jest ona w dobrym stanie? Czy piesi mają chodniki wzdłuż dróg? Czy drogi, przejścia dla pieszych, ścieżki rowerowe są dobrze oznakowane? Czy zbudowano odpowiednie parkingi przed urzędami, ośrodkami zdrowia, szkołami i przedszkolami? Sprawdź na stronie gminy, ile dróg i chodników zostało utworzonych lub wyremontowanych w ciągu ostatnich pięciu lat. Czy istnieją ścieżki rowerowe? Czy władze gminy dbają o bezpieczeństwo swoich mieszkańców?

R1blcg6dGt9IV11
Źródło: a. nn., licencja: CC BY 3.0.
t6o1sUTnD2_00000046

Inwestycje, których nie widać …

Czy zastanawialiście się kiedyś, jak wygląda wasza miejscowość pod ziemią?
Ile rur dochodzi do waszego bloku czy domu. Na komfort życia mieszkańców wpływa także to, czego nie widać: wodociągi, czyli układ rur, przewodów i urządzeń, służący do dostarczania wody (w miastach także wody ciepłej). Najlepiej, gdy pochodzi ona z czystego, dobrego ujęcia. Ale potrzebne są też instalacje odprowadzające nieczystości, doprowadzające gaz, Internet, telefon. Zbudowanie sprawnej infrastruktury, współfinansowanej przez mieszkańców oraz dofinansowywanej przez Unię Europejską, to także zadanie gminy.
W 2005 r. Komisja Europejska zatwierdziła do realizacji projekt „Gospodarka wodno‑ściekowa w Żyrardowie i Jaktorowie”. Beneficjentem projektu były wspólnie Żyrardów oraz gmina Jaktorów. Łączna wartości projektu opiewała na kwotę 23,3 mln euro.

RYLD9ZTomphzR1
Budowa kanalizacji w gminie Jaktorów
Mapa Dotacji UE, licencja: CC BY 3.0
t6o1sUTnD2_0000004G

Nasza duma!

Warto pokazać nie tylko architekturę, zabytki czy piękno przyrody, lecz również ciekawe inicjatywy, które przyciągają ludzi. Może w waszej okolicy działa amatorski teatr, zespół taneczny lub orkiestra?
W miejscowości Kaski, w gminie Baranów, istnieje od kilkudziesięciu lat Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy Ochotniczej Straży Pożarnej. Zespół zdobył wiele nagród, ma ciekawy repertuar, współpracuje z warszawskimi artystami. Dzięki tej działalności młodzież zdobywa wykształcenie muzyczne. Orkiestra jest dumą mieszkańców tej gminy. W 2014 r. na Ogólnopolskim Festiwalu Orkiestr Dętych muzycy zdobyli drugie miejsce, fragmenty nagrodzonego koncertu można obejrzeć na YouTube.

t6o1sUTnD2_0000004X

Zgoda buduje...

W wielu miejscach w Polsce istnieją lokalne problemy wywołujące spory i kontrowersje. Mieszkańcy, którzy chcą aktywnie uczestniczyć w życiu swojej małej ojczyzny, zawiązują komitety obywatelskie, organizują poparcie lub wyrażają sprzeciw wobec decyzji władz.
Przykładem takich działań jest protest dużej części mieszkańców gminy Jaktorów w woj. mazowieckim, oburzonych planem wybudowania linii elektroenergetycznej o mocy 400 kV na terenach czystych ekologicznie, przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną. Protestujący utworzyli stowarzyszenia z innymi gminami, przez które ma przebiegać linia wysokiego napięcia, zorganizowali spotkania z radnymi i urzędnikami gminy, opracowali ulotki informujące o zagrożeniach związanych z tą inwestycją, zorganizowali akcje sprzeciwu.

RJo1NMKy2RO34
Plakat, którego autorem jest Adam Lis został przygotowany w ramach akcji protestacyjnej. Wykorzystano w nim obraz Józefa Chełmońskiego, kiedyś mieszkańca tej okolicy. Sielski krajobraz psują słupy elektryczne.
Adam Lis, licencja: CC BY-SA 3.0

Dużym sukcesem protestujących było przedstawienie skargi w czasie obrad Sejmiku Mazowieckiego. Samorząd województwa mazowieckiego podjął decyzję o zmianach Wojewódzkiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, zdecydował o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami gmin, przez które ma przebiegać linia wysokiego napięcia. Spór nie został jeszcze rozstrzygnięty, ale jest duża szansa, że zwyciężą racje mieszkańców, którzy bronią swojej małej ojczyzny przed degradacją środowiska.
Pozostaje pytanie, którędy powinna przebiegać linia energetyczna? Zapotrzebowanie na prąd stale rośnie, a tego typu inwestycje zawsze budzą sprzeciw mieszkańców.

t6o1sUTnD2_00000058

Marzy mi się….

Znacie już mocne strony swojej gminy.
Analizowaliście także problemy, które rodzą spory. Czy macie marzenia i oczekiwania związane z miejscem, w którym mieszkacie? Zastanówcie się i podyskutujcie o tym, czego jeszcze brakuje w waszej miejscowości, aby żyło się w niej naprawdę komfortowo? Zaplanujcie, co można zmienić, ulepszyć i przeobrazić. Czy można to zrobić niemal natychmiast, czy działanie to wymaga potężnych funduszy i inwestycji? Przedstawcie w folderze wasze marzenia i pomysły. Folder gminy gotowy? Jeśli macie plany, aby zmienić katalog zagadnień umieszczony na początku lekcji, to oczywiście można to zrobić. Możecie dodać własne rozdziały, zmienić kolejność przedstawianych problemów, podkreślić specyfikę i odrębność swojej małej ojczyzny.
Każda grupa powinna opracować zagadnienie, które stanie się częścią całego folderu. Możecie zachować pracę w formie prezentacji internetowej lub wydrukować ją. Warto zaprezentować to dzieło innym uczniom i rodzicom.

Projekt II

Dowiedzcie się, kiedy zaplanowano najbliższą sesję rady gminy. Skontaktujcie się z przewodniczącym Rady Gminy i zapowiedzcie swoje przyjście. Wytypujcie osobę, która będzie referentem. Posługując się folderem, przestawcie krótko osiągnięcia gminy, które się wam szczególnie podobają, a następnie przedstawcie pomysły na poprawę warunków życia w gminie. Przekonujcie radnych do waszych projektów. Powodzenia!

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida