Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
R1Etfi8AGPdBa11
nos Źródło: licencja: CC 0.
licencja: CC 0

Kiedy przy wymawianiu głoski powietrze z płuc wydostaje się tylko przez jamę ustną, powstają głoski ustne. Kiedy powietrze przepływa przez jamę ustną i nosową, powstają głoski nosowe.

W języku polskim jest sześć głosek nosowych: ą, ę, m, m’, n, ń.

REWXzRdERp3KJ11
Ćwiczenie 1

Zatkaj nos i spróbuj wymówić podane głoski: m, b, s, n, k, ń. Które głoski trudniej było wymówić?

1
Ćwiczenie 2
R1H02QYd7AfiN1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 3

Podzielcie się na grupy i zagrajcie w kilkuosobowych zespołach w „państwa, miasta”.
Zasady gry:
W grze biorą udział trzy, cztery osoby. Potrzebne będą: kartka, coś do pisania, ewentualnie atlas przyrodniczy lub encyklopedia. Gra się tak: każdy uczestnik ma za zadanie wyszukać słowa z różnych dziedzin, rozpoczynające się na zadaną literę. Należy przerysować podaną tabelkę do zeszytu i na znak dany przez szefa grupy wypełnić ją poprawnie, zapisując wyrazy wielką literą.

Wpisywanie słów kończy się, gdy ktoś wpisze odpowiednie wyrazy do wszystkich kolumn tabelki i głośno to oznajmi lub gdy wszyscy gracze ustalą, że już nic więcej nie mogą wymyślić.

Punkty otrzymuje się za każdą właściwą i poprawnie zapisaną odpowiedź. Wątpliwości rozstrzyga się na podstawie atlasu lub encyklopedii.

  • 10 pkt – jeśli nikt nie udzielił takiej samej odpowiedzi,

  • 5 pkt – jeśli ktoś inny odpowiedział tak samo,

  • 0 pkt – brak odpowiedzi lub odpowiedź z błędem w zapisie.

Zwycięża ten, kto zbierze najwięcej punktów.

Zaczynamy! Przypomnijcie sobie lub znajdźcie w encyklopedii nazwy własne zaczynające się na: m, n i zanotujcie je w przerysowanej do zeszytu tabeli.

Imię

Nazwisko

Państwo

Miasto

Rzeka

Planeta

M

N

Podliczcie punkty. Porównajcie wyniki w grupach.
Kto zdobył najwięcej punktów w zespole? Kto w klasie? Gratulacje dla zwycięzcy!
A teraz druga runda.

Ćwiczenie 4

Wymyślcie i zanotujcie nazwy pospolite zawierające litery: ą, ę.

Zwierzę

Roślina

Przedmiot

Część ciała

Kolor

Pojazd

ą

ę

Podliczcie punkty. Porównajcie wyniki w grupach.
Kto zdobył najwięcej punktów w zespole? Kto w klasie? Gratulacje dla zwycięzcy!

Ćwiczenie 5
RekTAtWUrM8Pl1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 6
Rh8VtpC4LHPaH1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 7
R1OnE78fnpUOM1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
RPOsHjt325ovM
Ćwiczenie 8
Utwórz od podanych bezokoliczników formy 1 os. lp. czasu przeszłego w rodzaju męskim i żeńskim. 1. Zaczęłam, 2. Uśmiechnąłem się, 3. Uśmiechnęłam się, 4. Puknąłem się, 5. Płynąłem, 6. Wzięłam, 7. Zasnęłam, 8. Płynęłam, 9. Zacząłem, 10. Minęłam się, 11. Zasnąłem, 12. Wziąłem, 13. Minąłem się, 14. Puknęłam się/1. Zaczęłam, 2. Uśmiechnąłem się, 3. Uśmiechnęłam się, 4. Puknąłem się, 5. Płynąłem, 6. Wzięłam, 7. Zasnęłam, 8. Płynęłam, 9. Zacząłem, 10. Minęłam się, 11. Zasnąłem, 12. Wziąłem, 13. Minąłem się, 14. Puknęłam się nogi za pas.
1. Zaczęłam, 2. Uśmiechnąłem się, 3. Uśmiechnęłam się, 4. Puknąłem się, 5. Płynąłem, 6. Wzięłam, 7. Zasnęłam, 8. Płynęłam, 9. Zacząłem, 10. Minęłam się, 11. Zasnąłem, 12. Wziąłem, 13. Minąłem się, 14. Puknęłam się/1. Zaczęłam, 2. Uśmiechnąłem się, 3. Uśmiechnęłam się, 4. Puknąłem się, 5. Płynąłem, 6. Wzięłam, 7. Zasnęłam, 8. Płynęłam, 9. Zacząłem, 10. Minęłam się, 11. Zasnąłem, 12. Wziąłem, 13. Minąłem się, 14. Puknęłam się z innej beczki.
1. Zaczęłam, 2. Uśmiechnąłem się, 3. Uśmiechnęłam się, 4. Puknąłem się, 5. Płynąłem, 6. Wzięłam, 7. Zasnęłam, 8. Płynęłam, 9. Zacząłem, 10. Minęłam się, 11. Zasnąłem, 12. Wziąłem, 13. Minąłem się, 14. Puknęłam się/1. Zaczęłam, 2. Uśmiechnąłem się, 3. Uśmiechnęłam się, 4. Puknąłem się, 5. Płynąłem, 6. Wzięłam, 7. Zasnęłam, 8. Płynęłam, 9. Zacząłem, 10. Minęłam się, 11. Zasnąłem, 12. Wziąłem, 13. Minąłem się, 14. Puknęłam się snem sprawiedliwego.
1. Zaczęłam, 2. Uśmiechnąłem się, 3. Uśmiechnęłam się, 4. Puknąłem się, 5. Płynąłem, 6. Wzięłam, 7. Zasnęłam, 8. Płynęłam, 9. Zacząłem, 10. Minęłam się, 11. Zasnąłem, 12. Wziąłem, 13. Minąłem się, 14. Puknęłam się/1. Zaczęłam, 2. Uśmiechnąłem się, 3. Uśmiechnęłam się, 4. Puknąłem się, 5. Płynąłem, 6. Wzięłam, 7. Zasnęłam, 8. Płynęłam, 9. Zacząłem, 10. Minęłam się, 11. Zasnąłem, 12. Wziąłem, 13. Minąłem się, 14. Puknęłam się blado.
1. Zaczęłam, 2. Uśmiechnąłem się, 3. Uśmiechnęłam się, 4. Puknąłem się, 5. Płynąłem, 6. Wzięłam, 7. Zasnęłam, 8. Płynęłam, 9. Zacząłem, 10. Minęłam się, 11. Zasnąłem, 12. Wziąłem, 13. Minąłem się, 14. Puknęłam się/1. Zaczęłam, 2. Uśmiechnąłem się, 3. Uśmiechnęłam się, 4. Puknąłem się, 5. Płynąłem, 6. Wzięłam, 7. Zasnęłam, 8. Płynęłam, 9. Zacząłem, 10. Minęłam się, 11. Zasnąłem, 12. Wziąłem, 13. Minąłem się, 14. Puknęłam się pod prąd.
1. Zaczęłam, 2. Uśmiechnąłem się, 3. Uśmiechnęłam się, 4. Puknąłem się, 5. Płynąłem, 6. Wzięłam, 7. Zasnęłam, 8. Płynęłam, 9. Zacząłem, 10. Minęłam się, 11. Zasnąłem, 12. Wziąłem, 13. Minąłem się, 14. Puknęłam się/1. Zaczęłam, 2. Uśmiechnąłem się, 3. Uśmiechnęłam się, 4. Puknąłem się, 5. Płynąłem, 6. Wzięłam, 7. Zasnęłam, 8. Płynęłam, 9. Zacząłem, 10. Minęłam się, 11. Zasnąłem, 12. Wziąłem, 13. Minąłem się, 14. Puknęłam się z prawdą.
1. Zaczęłam, 2. Uśmiechnąłem się, 3. Uśmiechnęłam się, 4. Puknąłem się, 5. Płynąłem, 6. Wzięłam, 7. Zasnęłam, 8. Płynęłam, 9. Zacząłem, 10. Minęłam się, 11. Zasnąłem, 12. Wziąłem, 13. Minąłem się, 14. Puknęłam się/1. Zaczęłam, 2. Uśmiechnąłem się, 3. Uśmiechnęłam się, 4. Puknąłem się, 5. Płynąłem, 6. Wzięłam, 7. Zasnęłam, 8. Płynęłam, 9. Zacząłem, 10. Minęłam się, 11. Zasnąłem, 12. Wziąłem, 13. Minąłem się, 14. Puknęłam się w czoło.
R1Ionov3mfgOU11
Ćwiczenie 9

Wypisz z poniższych ciągów wyrazowych słowa obcego pochodzenia z -om-, -on-, -em-, -en-.

  1. temperówkakomputercentymetrkomplementlontklombsenskoncert

  2. patentplombarentasondalegendaprezentelementkontopontonfundament

  3. centralakonferencjacementdentystapensjalamentstempelstonkaatrament

uzupełnij treść
Ćwiczenie 10
RYdFZ5b129RHM11
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida