Wydrukuj Zapisz jako PDF Dodaj do ulubionych Udostępnij materiał

Potęg o wykładniku całkowitym używamy do zapisywania liczb bardzo małych lub bardzo dużych. Stosujemy wtedy notację wykładniczą, np.:

 • 6,021023 mol-1 to liczba Avogadro oznaczająca liczbę cząsteczek materii znajdujących się w jednym molu tej materii,

 • 3108 m/s to prędkość światła,

 • 1,66 · 10-27 kg to masa pojedynczego atomu węgla,

 • 3,84108 m to średnia odległość Księżyca od Ziemi.

Ważne!

Liczba zapisana w notacji wykładniczej ma postać a10k, gdzie 1a<10 oraz k jest liczbą całkowitą.

RbHl57RI6JtIh1
A
Ćwiczenie 1

Podaj liczbę, używając notacji wykładniczej.

 1. 3 m=cm

 2. 45 m=cm

 3. 0,32 m=cm

 4. 5 kg=g

 5. 76 kg=dag

 6. 0,02 kg=g

B
Ćwiczenie 2
RL6URBm5zVf7v1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
A
Ćwiczenie 3
R1UCMjnfV6YcZ1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
A
Ćwiczenie 4

Oblicz wartość wyrażenia i zapisz ją w notacji wykładniczej.

 1. 9103(3  104)

 2. 0,4 1,8  1052  102

 3. 6  105 1.2 1030,002 104

B
Ćwiczenie 5
RcZvR0YYOQSoV1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
classicmobile
Ćwiczenie 6

0,027105 to

RRksYJ7utQumD
static
ikLwo6cXTL_d5e329
classicmobile
Ćwiczenie 7

Jeżeli a=2,7106, a  b=0,03 102, to ab wynosi

R1Jk2F1f0At7W
static
classicmobile
Ćwiczenie 8

Objętość sześcianu o boku 5 103 dm, to

RDsx4gmAecJoK
static
classicmobile
Ćwiczenie 9

Rozstrzygnij, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.

R1GwRgFM1HNfI
static
A
Ćwiczenie 10
RhQ5sAIbdbGUx1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
A
Ćwiczenie 11

Podaj liczbę, używając notacji wykładniczej.

 1. 25 cm=m

 2. 4 mm=cm

 3. 0,56 m=km

 4. 5 g=kg

 5. 0,8 g=dag

 6. 0,03 kg=t

A
Ćwiczenie 12
RW3IKEslsnE781
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
A
Ćwiczenie 13
R11aYD6ZdlNO61
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
A
Ćwiczenie 14
 1. Wiedząc, że promień Słońca wynosi około 7105, promień Jowisza wynosi około 7104, oblicz, ile razy promień Jowisza jest mniejszy od promienia Słońca.

 2. Wiedząc, że promień Słońca wynosi około 7105, promień Marsa wynosi około 3,5103, oblicz, ile razy promień Słońca jest większy od promienia Marsa.

B
Ćwiczenie 15

Jaka jest różnica objętości buteleczek soku o pojemnościach 500 ml310-1 dm3 ?