O projekcie

Zintegrowana Platforma Edukacyjna (ZPE) to miejsce, w którym zamieściliśmy bezpłatne e‑materiały do nauki od pierwszej klasy szkoły podstawowej aż do ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej. Wszystkie treści, przygotowane przez specjalistów, są zgodne z obowiązującą podstawą programową kształcenia ogólnego i zawodowego. Większość z nich to materiały interaktywne, które można pobrać na urządzenia i wykorzystywać w dogodny dla siebie sposób.

Chcemy, aby na ZPE każdy mógł odnaleźć treści, których szuka, dlatego podzieliliśmy tysiące materiałów na kategorie takie jak poziom kształcenia i przedmiot.


R1FOo5Z9UPlEx

Z materiałów może skorzystać każdy, jednak są one przeznaczone szczególnie dla nauczycieli, uczniów i rodziców, którzy chcieliby pomóc swoim dzieciom w opanowaniu materiału szkolnego lub w rozwijaniu zainteresowań. Na uwagę zasługują materiały dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: adaptacje podręczników oraz dostosowane do specjalnych potrzeb lektury szkolne, materiały łatwe do czytania i zrozumienia oraz tłumaczenia na polski język migowy.

Jakie korzyści dla użytkowników ZPE

Uczniowie zyskają poczucie sprawczości, będą mogli samodzielnie rozwijać wiedzę i zainteresowania, uczyć się w sposób dopasowany do osobistego celu edukacyjnego i indywidualnych potrzeb, sprawdzać swoją wiedzę i nadrabiać zaległości w dogodnym dla siebie czasie. Dzięki bezpłatnemu dostępowi do materiałów edukacyjnych każdy uczeń będzie miał takie same szanse na rozwój.

Nauczyciele zaś będą mogli budować autorskie lekcje, udostępniać je uczniom, a także prowadzić zajęcia online za pośrednictwem portalu. Korzystając z ZPE, łatwo dostosują sposób kształcenia do poziomu i potrzeb poszczególnych uczniów i klas oraz do specyfiki szkół. Na platformie znajdą wiele materiałów multimedialnych, które zwiększą efektywność i atrakcyjność nauczania, będą czerpać inspirację z innowacyjnych materiałów i szkoleń, jak również polecą konkretne materiały uczniom, którzy powinni uzupełnić lub powtórzyć wiedzę z danego zakresu.

Jak skorzystać ze wszystkich funkcji ZPE

Wystarczy, że zalogujesz się do swojego konta na ZPE danymi, które otrzymasz ze szkoły. Pozwoli Ci to tworzyć własne notatki i przechowywać je w prywatnej przestrzeni na platformie.

Będziemy regularnie badać potrzeby użytkowników ZPE i rozwijać platformę zgodnie z ich oczekiwaniami.