Strona główna Oprogramowanie antywirusowe
Powrót
Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Rozwój technologii informatycznej przyczynił się również do powstania negatywnych zjawisk. Na świecie są ludzie, zwani hakerami, którzy zajmują się wykradaniem danych z cudzych komputerów oraz niszczeniem ich zawartości za pomocą szkodliwych programów zwanych wirusami. Haker to osoba, która z zewnątrz, za pomocą sieci komputerowej włamuje się do cudzego komputera w celu wykradzenia danych lub przejęcia kontroli nad tym komputerem.
Jeśli chcesz zabezpieczyć zasoby w swoim komputerze, zainstaluj w nim program antywirusowy z aktualną bazą wirusów. Przed atakami z sieci twój komputer może być zabezpieczony również za pomocą zapory blokującej dostęp do jego zasobów. Dowiesz się o niej więcej z rozdziału na temat sieci komputerowych.
Na rynku oprogramowania komputerowego są dostępne różne programy antywirusowe. Są to programy płatne i darmowe. Można je pobrać z Internetu, zainstalować z płyt dołączonych do pism komputerowych lub zakupić. Nawet najlepszy program antywirusowy nie pomoże nam chronić zasobów komputera, jeśli nie będziesz stosować się do kilku zasad:

  • nie otwieraj stron internetowych o podejrzanej treści,

  • nie otwieraj załączników do listów e‑mail od nieznanych nadawców,

  • na bieżąco aktualizuj system operacyjny i zainstalowane programy, w szczególności antywirusowe,

  • przeskanuj programem antywirusowym instalowane programy i kopiowane pliki.

Ćwiczenie 1

Korzystając z zasobów sieci Internet, wyszukaj co najmniej 10 programów antywirusowych oraz opinie na ich temat. Wyniki zbierz w tabeli. Na podstawie zebranych danych stwórz własny ranking programów antywirusowych.

Ćwiczenie 2

Dokonaj analizy zdań i wybierz spośród nich te, które odpowiedzą na pytanie: Jak zabezpieczyć swój komputer przed wirusami i hakerami?

R3Mmz3WeOtS4N
iAzP9uG2xa_d5e219
Zapamiętaj!

W celu zapewnienia bezpieczeństwa zasobów komputera systematycznie sprawdzaj je programem antywirusowym pod kątem obecności wirusów komputerowych i usuwaj wszystkie zagrożenia z twojego komputera.