Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Udostępnij materiał Dodaj całą stronę do teczki

Pamięć i pamiętanie

1. Uczniowie wyszukują w pamięci wszystkie słowa związane z pamięcią i pamiętaniem. Każde ze słów zapisują na odrębnej kartce.

2. Porządkują zebrane słowa w grupy wg znaczenia, Jeśli mają trudności, można pokazać im kilka fotografii, sugerujących zakresy tematyczne, np.

RMQ3z98khFWUF
RDd0eyCgAeRy6
R1FFNJyQKI9EA
R18zKYbP2ihNJ
R1Qs4cU0NxDIi
RNMeOlYNkDC4O
RZKyhrqs0SUDk
R9edv9NG5GKu2
RuRpjGK7MKKdE
R1IximXj8EJn4

Efekty porządkowania słów wg określonej przez uczniów kategorii mogą wyglądać np. tak jak w tabeli niżej. Uczniowie powinni przy tym wyjaśniać zasadę przypisania danego słowa do odpowiedniej grupy.

GRUPA ZNACZENIOWA

ZEBRANE SŁOWA

Zdolność zachowywania informacji w mózgu

Pamiętanie, zapamiętywanie, przypominanie, rozpamiętywanie, wspominanie, świadomość, umysł, rozum

Związek z wdzięcznością

Dzięki, podziękowania, słowa podziękowania, uznanie, wdzięczność, dziękczynienie

Związek z czymś co było

Echo, przypomnienie, przywołanie, retrospekcja, wspominki, wspomnienia

Związek z czymś, o czym należy pamiętać

Pamiątka, pamięć czegoś, przypomnienie, przywołanie pamięcią, upamiętnienie, wspomnienie

Związek z poszanowaniem kogoś lub czegoś

Sława, chwała, honor, dobre imię, opinia, renoma, uznanie, cześć, szacunek

Związek z popularnością

Chwała, cześć, dobre imię, marka, moda, opinia, podziw, popularność, poważanie, renoma, rozgłos, sława

Sposoby wspomagania pamięci, środki techniczne

Dyski pamięci, pamiętniki, notatki, notesy, witaminy, aparaty fotograficzne, telefony komórkowe

3. Zebrane na karteczkach słowa mogą posłużyć do wspólnego budowania wymyślonej historii. Wyszukane słowa układamy tak jak w grze w domino. Który uczeń będzie miał odpowiednie słowo pasujące do już użytego, może dołożyć karteczkę.

Uwaga:

Zadania z doskonaleniem znajomości słów związanym z pamięcią i pamiętaniem mogą być ćwiczeniem wprowadzającym do lektur/wątków dotyczących pamięci, wspomnień, reklamy, dziedzictwa, narodu, historii, a od strony egzystencji jednostki, także z tematem marzeńwspomnień (nieraz łączących się z wyrzutami sumieniawiną).

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida