Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
RSHPqGBPbE0LK11
okładka - modląca się dziewczyna Źródło: pixabay, licencja: CC 0.
pixabay, licencja: CC 0
Ćwiczenie 1

Co to jest modlitwa? Wytłumacz to pojęcie własnymi słowami i zapisz wyjaśnienie tutaj lub w zeszycie.

uzupełnij treść
Ćwiczenie 2

Przeczytaj, jak to słowo definiuje słownik języka polskiego, i porównaj ze swoją definicją.

JPOL_E3_E4_Dodatkowyopiszasobow

modlitwa 1. «zwracanie się do Boga, bóstwa lub świętych z wyznaniem wiary, dziękczynieniem, prośbą lub skruchą» 2. «słowa wypowiadane przez modlącego się, teksty modlitewne mające ustaloną formę»

Ćwiczenie 3

Przypomnijcie sobie przykłady kilku modlitw.

Ćwiczenie 4

Od słowa „modlitwa” utwórz wyrazy pochodne.

książka zawierająca modlitwy – …

mający związek z modlitwą – …

uzupełnij treść
1
Ćwiczenie 5

Modlitwy mają różne intencje. Opisz niektóre z nich, odpowiadając na pytania.

R1Ie1HqFHtEvH11
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 6

Przyjrzyj się dłoniom narysowanym przez Albrechta Dürera. Opisz, w jaki sposób składa się ręce do modlitwy.

RtGClmMnRcPRo
Modlące się dłonie
Albrecht Dürer, Modlące się dłonie, 1508, tusz na papierze, domena publiczna
uzupełnij treść
Ćwiczenie 7

Przeczytaj fragment wiersza Kazimiery Iłłakowiczówny i wyjaśnij, jak go rozumiesz.

Nie dla siebieKazimiera Iłłakowiczówna
Kazimiera Iłłakowiczówna Nie dla siebie

„można zdobyć wszystko, ale nie dla siebie,
wymodlić każdą łaskę, każdy sprawić cud,
wyczytać ciemne jutro jak piosenkę z nut,
wstrzymać klęskę, jak wilka u owczarni wrót,
wszystko to można, wszystko, ale nie dla siebie”.

j0000008PYB6v21_00000_BIB_001
Ćwiczenie 8

Przeczytaj wiersz Bułata Okudżawy. Zwróć uwagę na prośby osoby mówiącej w utworze.

ModlitwaBułat Okudżawa
Bułat Okudżawa Modlitwa

Dopóki Ziemia kręci się, dopóki jest tak czy siak,
Panie, ofiaruj każdemu z nas, czego mu w życiu brak:
mędrca obdaruj głową, tchórzowi dać konia chciej,
sypnij grosza szczęściarzom…

I mnie w opiece swej miej.

Dopóki Ziemia obraca się, o Panie nasz, na Twój znak
tym, którzy pragną władzy, niech władza ta pójdzie w smak.
daj szczodrobliwym odetchnąć, raz niech zapłacą mniej,
daj Kainowi skruchę...

I mnie w opiece swej miej.

Ja wiem, że Ty wszystko możesz, wierzę w Twą moc i gest,
jak wierzy żołnierz zabity, że w siódmym niebie jest.
jak zmysł każdy chłonie z wiarą Twój ledwie słyszalny głos,
jak wszyscy wierzymy w Ciebie,

nie wiedząc, co niesie los.

Panie zielonooki, mój Boże jedyny, spraw,
dopóki nam Ziemia toczy się, zdumiona obrotem spraw,
dopóki czasu i prochu wciąż jeszcze wystarcza jej,
daj każdemu po trochu...

I mnie w opiece swej miej.

j0000008PYB6v21_00000_BIB_002
Ćwiczenie 9

Do kogo zwraca się podmiot mówiący w „Modlitwie”? Zaznacz fragmenty opisujące tę postać.

Ćwiczenie 10

Zanotuj w formie tabelki, o co prosi podmiot mówiący w utworze.

Rxz2VvH5kB9Mg1
zadanie interaktywne
Ćwiczenie 11

Czego najbardziej potrzebuje postać mówiąca? Jak to wyraża?

Ćwiczenie 12

Znajdź i zapisz tutaj lub w zeszycie wers, który najbardziej ci się podoba.

uzupełnij treść
Ćwiczenie 13

Jakie typy modlitwy pojawiają się – twoim zdaniem – w utworze Okudżawy? Które wersy o tym świadczą? Zapisz odpowiedzi.

uzupełnij treść
Ćwiczenie 14

Wiersz „Modlitwa” jest utworem śpiewanym. Znajdź jego nagranie na przykład w internecie i wysłuchaj w skupieniu. Jaki nastrój utworu podkreśla muzyka?

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida