Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
Adobe Acrobat
Adobe Acrobat

Program komputerowy do obróbki plików w formacie PDF

App Store
App Store

Internetowy sklep firmy Apple

Bajt
Bajt

Jeden bajt to 8 bitów.

białe znaki
białe znaki

Symbole, takie jak: spacja, tabulacja, nowa linia.

Bit
Bit

Bit to najmniejsza ilość informacji, która może przyjąć tylko jedną z dwóch wartości: 0 lub 1.

Częstotliwość odświeżania monitora
Częstotliwość odświeżania monitora

Mówi o tym, ile razy w ciągu 1 sekundy na ekranie monitora pojawia się nowy obraz.

Częstotliwość taktowania procesora
Częstotliwość taktowania procesora

Szybkość, z jaką procesor wykonuje rozkazy– ilość operacji na sekundę.

encji
encji

Sekwencje znaków za pomocą których można wstawić w dokumencie różne symbole.

Facebook
Facebook

Serwis społecznościowy

Federowane
Federowane

Łączenie, gromadzenie

Flooding
Flooding

Wielokrotne otrzymywanie tej samej wiadomości

Fotomontaż
Fotomontaż

Jest to obraz stworzony z wielu fotografii lub ich fragmentów.

Fraza
Fraza

Zbiór słów umieszczonych w cudzysłowie w określonej kolejności

Herc
Herc

Jest to jednostka częstotliwości określająca, ile razy dane zdarzenie następuje w ciągu 1 sekundy.

HTML5
HTML5

Język wykorzystywany do tworzenia stron internetowych.

HTTP
HTTP

Protokół przesyłania (usługa udostępniania) dokumentów WWW

HTTPS
HTTPS

Szyfrowana wersja protokołu http

IMAP
IMAP

Protokół internetowy pozwalający na odbiór poczty elektronicznej w sposób zapewniający dwukierunkową wymianę informacji pomiędzy skrzynką a programem pocztowym

InPrivate
InPrivate

Tryb przeglądania zasobów sieci bez pozostawiania śladów na komputerze

Koncentrator
Koncentrator

Urządzenie pozwalające na przyłączenie wielu urządzeń sieciowych (komputery, drukarki, skanery …) do sieci komputerowej o topologii gwiazdy.

Krzywe Beziera
Krzywe Beziera

Są obiektem wektorowym składającym się z węzłów i łączących je segmentów. Segmenty są łukami o różnej krzywiźnie. Można dokonać edycji krzywej - zmienić krzywiznę segmentu, przesuwając punkty kontrolne węzłów.

Listy mailingowe
Listy mailingowe

Kontakty zebrane na jednej liście dostępne pod jednym adresem e‑mail

Model CMYK
Model CMYK

Jest modelem barw opracowanym dla potrzeb wykonywania wydruków. Barwę uzyskuje się dzięki światłu odbitemu od zadrukowanej powierzchni. Model oparty jest na kolorach dopełniających barwy w modelu RGB: turkusowym (Cyjan), purpurowym (Magenta), żółtym (Yellow) oraz na kolorze czarnym (blacK). Poprzez nakładanie tych kolorów na powierzchni wydruku uzyskuje się dowolne barwy. W wyniku zmieszania trzech kolorów (C, M i Y) powstaje kolor czarny. W praktyce uzyskuje się kolor ciemnobrunatny. Istnieje więc konieczność dodania koloru czarnego (K) w celu uzyskania głębokiej czerni.

Model HSV
Model HSV

Najbardziej odzwierciedla sposób widzenia kolorów przez człowieka i dlatego jest bardzo często wykorzystywany przez popularne programy do edycji grafiki rastrowej. Barwy powstają poprzez dodanie czerni i bieli do podstawowej palety kolorów. Skrót HSV oznacza: H – Kolor/Odcień (Hue), S – Nasycenie (Saturation), V – Wartość (Value). Ostatni parametr dotyczy jasności uzyskanej barwy.

Model RGB
Model RGB

Jest modelem barw stworzonym dla potrzeb obrazu wyświetlanego na ekranie monitora komputera, tabletu lub smartfonu, każdym wyświetlaczu LCD lub telewizora. Barwa tworzona jest w wyniku emisji światła (np. w monitorach). Składa się z trzech podstawowych kolorów: czerwonego (Red), zielonego (Green) i niebieskiego (Blue). Całą paletę barw uzyskuje się w wyniku zmieszania tych trzech składowych kolorów w różnym stopniu intensywności. Zmieszanie wszystkich trzech kolorów o maksymalnym nasyceniu powoduje powstanie koloru białego. Często do modelu RGB dołączany jest współczynnik oznaczający stopień przezroczystości. Prezentowany jest on za pomocą symbolu litery A (RGBA).

Modem
Modem

Urządzenie, które koduje informacje cyfrowe, tak by mogły być przesyłane w wybranym medium transmisyjnym, a także dekoduje odbierane dane.

Mozilla Thunderbird
Mozilla Thunderbird

Klient poczty elektronicznej firmy Mozilla

Nagłówek
Nagłówek

W dokumencie tekstowym obszar u góry strony, w obrębie górnego marginesu. Tekst umieszczony w obszarze nagłówka, powtarzany jest na kolejnych stronach dokumentu.

Newreader
Newreader

Program do czytania artykułów z grup dyskusyjnych

Offline
Offline

Status informujący o braku dostępności Internetu

Oflagowanie
Oflagowanie

Oznaczenie wiadomości

PDF
PDF

Format używany do udostępniania ostatecznej wersji dokumentów

Play Store
Play Store

Sklep internetowy firmy Google

Rozdzielczość drukowanego obrazu
Rozdzielczość drukowanego obrazu

Rozdzielczość drukowanego obrazu oznacza liczbę drukowanych punktów przypadających na jednostkę długości obrazu. Długość jest liczona w calach. Jednostką rozdzielczości obrazu wydrukowanego jest dpi. Skrót dpi oznacza liczbę punktów przypadającą na 1 cal długości obrazu: d: dots (punkty), p: per (na), i: inch (cal). Rozdzielczość 1200 dpi oznacza, że na długości 1 cala (ok. 2,5 cm) obrazu znajduje się 1200 wydrukowanych punktów.

Rozdzielczość obrazu wyświetlanego
Rozdzielczość obrazu wyświetlanego

Rozdzielczość obrazu wyświetlanego na ekranie oznacza liczbę pikseli przypadających na jednostkę długości obrazu. Długość obrazu również jest liczona w calach. Jednostką rozdzielczości obrazu wyświetlanego na ekranie jest ppi. Skrót ppi oznacza liczbę pikseli przypadającą na 1 cal długości obrazu: p: pixels (piksele), p: per (na), i: inch (cal).

Sektor
Sektor

To najmniejszy obszar dysku twardego, w którym można zapisać dane.

Spamer
Spamer

Osoba zajmująca się wysyłaniem spamu (niechcianej korespondencji)

Spoilerowanie
Spoilerowanie

Niepożądane wiadomości o rozwoju akcji filmu, spektaklu, powieści itp.

Sterownik
Sterownik

To program odpowiadający za poprawne działanie urządzenia, umożliwia sterowanie urządzeniem z poziomu systemu operacyjnego.

Stopka
Stopka

W dokumencie tekstowym obszar u dołu strony, w obrębie dolnego marginesu. Tekst umieszczony w obszarze stopki powtarzany jest na kolejnych stronach dokumentu.

Subskrybcja
Subskrybcja

Wybór grupy dyskusyjnej do przeglądania jej zasobów

Tabulator
Tabulator

Określone miejsce, do którego zostanie przesunięty kursor tekstowy po użyciu klawisza tab.

Trolling
Trolling

Rodzaj niestosownego zachowania (prowokowanie, obrażanie) podczas korzystania z grup dyskusyjnych

Usenet
Usenet

Ogólnoświatowy system grup dyskusyjnych

UTF‑8
UTF‑8

Uniwersalny system kodowania w pełni kompatybilny z ASCII.

Webaplikacje
Webaplikacje

Aplikacje (programy, narzędzia) dostępne w sieci internetowej

Windows Live Mail
Windows Live Mail

Klient pocztowy firmy Microsoft

Windows Store
Windows Store

Sklep internetowy firmy Microsoft

znaczniki
znaczniki

Tekst umieszczony w nawiasach ostrych będący częścią składni języka HTML.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida