Wydrukuj Zapisz jako PDF Dodaj do ulubionych Udostępnij materiał

Aby porównać liczby wymierne, czyli określić, czy są równe lub która z nich jest większa, a która mniejsza, możemy przedstawić je na osi liczbowej.

 • Zaznaczmy na osi liczbowej dowolną liczbę ujemną i dowolną liczbę dodatnią.

  R4ypR4jLhQWyr1
  Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

  Oczywiste jest, że każda liczba dodatnia jest większa od liczby ujemnej.

 • Zaznaczmy na osi liczbowej dwie dowolne liczby dodatnie.

  Rg5OJejOQQ5gk1
  Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

  Oczywiste jest również, że z dwóch liczb dodatnich większa jest ta, która znajduje się dalej od 0 na osi liczbowej.

 • Zaznaczmy na osi liczbowej dwie dowolne liczby ujemne.

  R1exw1AA4u3xT1
  Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

  Z dwóch liczb ujemnych większa jest ta, która leży bliżej 0 na osi liczbowej.

 • Porównajmy liczby -0,6-0,4.

W tym celu zaznaczymy je na osi liczbowej.

R1AQaJnjTFMMf1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

Bliżej 0 znajduje się liczba  0,4, zatem jest ona większa od liczby  0,6.
Pamiętamy, że odległość liczby od 0 na osi liczbowej nazywa się wartością bezwzględną.

-0,6= 0,6
 |- 0,4|=0,4

Mamy

- 0,6 > - 0,4

ponieważ

0,6 > 0,4

Możemy zatem powiedzieć, że z dwóch liczb ujemnych większa jest ta, której wartość bezwzględna jest mniejsza.

Zapamiętaj!

Z dwóch liczb ujemnych większa jest ta, której wartość bezwzględna jest mniejsza.

iC5DwuJIcO_d5e201
A
Ćwiczenie 1

Zaznacz na osi liczbowej podane liczby, a następnie uporządkuj je od najmniejszej do największej.
-3,5, 12, -214, -0,25, 3, 34, -32, -0,75, 52

A
Ćwiczenie 2

Pod jakimi literami kryją się dane ułamki?
120, -0,8, -25, -0,1, -0,95, -45, -0,5

RihdscIjvr5AR1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
A
Ćwiczenie 3
R7oKi4eiPy79P1
Testowanie funkcjonalności
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
A
Ćwiczenie 4
RaPmQS5Js2L8E1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
A
Ćwiczenie 5

W miejsce kropek wstaw taką liczbę, aby otrzymać nierówność prawdziwą.

 1. 18<1

 2. -18<-1

 3. -8>-38

 4. -27>-8

 5. -5< -12

 6. -4, 1>-4,31

iC5DwuJIcO_d5e384
A
Ćwiczenie 6

W miejsce kropek wstaw taką liczbę, aby spełniała warunek

 1. 2,227 <<2, 228

 2. -0,26<<-0,25

 3. 15<<14

 4. -12<<-13

 5. -2<-25<-5

 6. -4<-47<-7

classicmobile
Ćwiczenie 7

Która z liczb jest najmniejsza?

R1QuUqkH5fRmI
static
classicmobile
Ćwiczenie 8

Która nierówność nie jest prawdziwa?

RdMtSDHLoA0t7
static
classicmobile
Ćwiczenie 9

W kolejności malejącej uporządkowane są liczby

R5BHQzxr14Ehe
static
classicmobile
Ćwiczenie 10

Rozstrzygnij, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.

RejK0UHjJfSmm
static
A
Ćwiczenie 11

Podaj

 1. dwie liczby całkowite ujemne i  dwie liczby całkowite dodatnie, które są mniejsze od 2,8 i jednocześnie większe od -5,67

 2. taką liczbę naturalną x, która spełnia warunek x>4,5

 3. dwie dowolne liczby wymierne, które są większe od -5,36 i mniejsze od -5,35

 4. trzy dowolne liczby, które są większe od -45 i jednocześnie mniejsze od -35

A
Ćwiczenie 12

W tabeli podano średnie temperatury powietrza w największych miastach Polski w styczniu 2014 roku.

Tabela. Dane

Warszawa

Kraków

Poznań

Łódź

Wrocław

Gdańsk

Katowice

-7,5
-4,2
-2,6
-8,3
-1,8
2,3
-10,5
 1. W którym mieście średnia temperatura w styczniu była najniższa, a w którym najwyższa?

 2. Uporządkuj temperatury od najniższej do najwyższej.

 3. W którym mieście średnia temperatura w styczniu była mniejsza od -5 ?

 4. Wymień miasta, w których było cieplej niż w Krakowie.