Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
Rk1pt8t7gXSWZ1

Porządki na warzywnych grządkach

zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Niejeden uczeń ma wątpliwości dotyczące zapisu „rz” i „ż”. Może ty czasem też je masz? Nie musisz się martwić! Zasady ortograficzne są proste, wystarczy je zapamiętać i trochę poćwiczyć.

Ćwiczenie 1

Obejrzyj film, w którym językoznawca profesor Jan Miodek opowiada o tym, skąd wzięło się „rz”. Zwróć uwagę na podobieństwo języka polskiego do innego języka słowiańskiego pod tym względem. O jaki drugi język chodzi?

R1SiMb6lwXuS7
Profesor Jan Miodek opowiada o „rz” Profesor Jan Miodek opowiada o „rz” Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o..
tJnvZMvD0I_0000000G
1
Ćwiczenie 2
R1GuEYgxx1BWB1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
tJnvZMvD0I_0000000M
1
Ćwiczenie 3
R1A3JS0lEwcyP1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
tJnvZMvD0I_0000000S
1
Ćwiczenie 4
RQkonXjbnu5ay1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 5

Wynotujcie z pamięci jak najwięcej wyrazów zaczynających się od liter: b, ch, d, g, j, k, p, t. Zapiszcie je w zeszytach. Wygrywa grupa, która będzie miała najwięcej przykładów.

tJnvZMvD0I_00000011
1
Ćwiczenie 6
R1Cuwndbu6whg1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
tJnvZMvD0I_00000017
1
Ćwiczenie 7
RMFmgST7IPkkt1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
tJnvZMvD0I_0000001B
Ćwiczenie 8

Przeczytaj wiersz Jana Brzechwy pt. „Na straganie”. Zanotuj tutaj lub w zeszycie wszystkie wyrazy z „rz”, które występują w utworze.

uzupełnij treść
Na straganieJan Brzechwa
Jan Brzechwa Na straganie

Na straganie w dzień targowy
Takie słyszy się rozmowy:

„Może pan się o mnie oprze,
Pan tak więdnie, panie koprze.”

„Cóż się dziwić, mój szczypiorku,
Leżę tutaj już od wtorku!”

Rzecze na to kalarepka:
”Spójrz na rzepę – ta jest krzepka!”

Groch po brzuszku rzepę klepie:
”Jak tam, rzepo? Coraz lepiej?”

„Dzięki, dzięki, panie grochu,
Jakoś żyje się po trochu.”

Lecz pietruszka – z tą jest gorzej:
Blada, chuda, spać nie może.”

„A to feler” –
Westchnął seler.

Burak stroni od cebuli,
A cebula doń się czuli:

„Mój buraku, mój czerwony,
Czybyś nie chciał takiej żony?”

Burak tylko nos zatyka:
”Niech no pani prędzej zmyka,

Ja chcę żonę mieć buraczą,
Bo przy pani wszyscy płaczą.”

„A to feler” –
Westchnął seler.

Naraz słychać głos fasoli:
”Gdzie się pani tu gramoli?!”

„Nie bądź dla mnie taka wielka” –
Odpowiada jej brukselka.

„Widzieliście, jaka krewka!” –
Zaperzyła się marchewka.

„Niech rozsądzi nas kapusta!”
”Co, kapusta?! Głowa pusta?!”

A kapusta rzecze smutnie:
”Moi drodzy, po co kłótnie,

Po co wasze swary głupie,
Wnet i tak zginiemy w zupie!”

„A to feler” –
Westchnął seler.

tJnvZMvD0I_00000_BIB_001
Ćwiczenie 9

Zaznacz w tekście „Na straganie” wyrazy z „rz”: na zielono – z „rz” wymiennym, na czerwono – z „rz” po spółgłoskach, na niebiesko – z „rz” niewymiennym.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida