Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

Porządkujemy słowa

Uczniowie otrzymują 3 karty, na których znajdują się różne wyrazy. Zadaniem uczniów jest 1) uporządkowanie wyrazów wg przyjętej przez siebie zasady, 2) opisanie na forum klasy sposobu porządkowania.

Zadanie 1

ReyWkeBK1xVP5

Zadanie 2

RFBF6YBXy8aj8

Zadanie 3

R1CKw8eSUukom

Odpowiedzi uczniów,np.

[Zadanie 1. Zasada: od najmłodszego do najstarszego]

R1KOfe7Mk7L6Q

[Zadanie 2. Zasada częstotliwości, od najrzadszego do najczęstszego]

R15Nj3ueVPTsr

[Zadanie 3. Zasada wielkości: od najmniejszego do największego]

R9dPnIl5lJkqX

Zadanie 4

Uczniowie próbują ułożyć historyjkę, korzystając w każdym zdaniu z przynajmniej jednego słowa z każdego z porządkowanych okręgów.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida