Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

O pracy w chmurze była mowa już w szkole podstawowej. Wiesz, że przechowując dane w chmurze nie utracisz danych, a wszystko czego potrzebujesz, aby z nich korzystać, to przeglądarka internetowa zawierająca tzw. webaplikacjeWebaplikacjewebaplikacje (aplikacje sieciowe). Możesz tworzyć i przechowywać swoje zasoby (pocztę, muzykę, zdjęcia, kalendarze, dokumenty), a chmura zadba o ich aktualizację na wszystkich urządzeniach, którymi się posługujesz.

RVhbCdUPFYZPm1
Źródło: CP, licencja: CC BY 3.0.
idBCzo1FDz_d5e132

Korzystanie z dysku wirtualnego

Wymienione możliwości są do twojej dyspozycji w bezpłatnej przestrzeni dyskowej, np. OneDrive dołączonej do systemów Windows. Możesz do niej dodawać pliki na różne sposoby. W szkole podstawowej korzystaliście z udostępnionej w niej możliwości dodawania plików za pomocą opcji Przekaż.

R1OnK00fiQDv31
Źródło: Sławomir Szaruga, licencja: CC BY 3.0.

Nauczyliście się również:

 • modyfikować dokumenty za pomocą oprogramowania udostępnionego w chmurze;

 • zapisywać pliki w różnych formatach.

Możesz również pliki tworzone na komputerze lokalnym zapisywać bezpośrednio w chmurze OneDrive. Wystarczy w używanej aplikacji nacisnąć przycisk Zapisz jako, wybrać pozycję OneDrive – Personal, następnie folder w którym chcesz plik zapisać i po nadaniu nazwy kliknąć przycisk Zapisz.

RCplr00Wt6NMY1
Źródło: Sławomir Szaruga, licencja: CC BY 3.0.

Także udostępnianie plików i folderów możesz przeprowadzać różnymi sposobami. Chcąc przekazać zawartość całego folderu z menu witryny OneDrive, po zaznaczeniu folderu, wybierz opcję Udostępnij.

R1BG6h2lTqnNs1
Źródło: Sławomir Szaruga, licencja: CC BY 3.0.

W identyczny sposób można udostępniać dokumenty. Pracując z kolei z dokumentem otwartym w programie edycyjnym, wystarczy, gdy w jego oknie wybierzesz opcję Udostępnij.

R14IQd1j4vjyW1
Źródło: Sławomir Szaruga, licencja: CC BY 3.0.

W każdym z wymienionych przypadków ukaże się po chwili okno, w którym możesz zdecydować o tym, czy chcesz udostępnić plik (folder) konkretnym osobom (wybierz Zaproś osoby), czy grupie osób (wybierz Utwórz link).

R1cZC9OecBtWH1
Źródło: Sławomir Szaruga, licencja: CC BY 3.0.

W pierwszym przypadku masz możliwość nadania określonym osobom uprawnień do udostępnionego pliku. Po wprowadzeniu adresów e‑mailowych i stosownej wiadomości, możesz ustalić poziom nadanych uprawnień. Adresaci będą mogli edytować pliki lub tylko je przeglądać, oraz otworzyć je za pomocą widoku udostępnionego w witrynie OneDrive.
W drugim przypadku (Utwórz link) możesz udostępnić plik wielu osobom, a adresatów nie musisz znać osobiście. Możesz np. opublikować link na Facebooku. Po wybraniu opcji Każdy z tym linkiem do edycji adresaci będą mogli również plik modyfikować.

ROTMckCqqbHAZ1
Źródło: Sławomir Szaruga, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 1

Pliki znajdujące się w chmurze możesz udostępniać do pracy zespołowej. Przypomnij sobie, w jaki sposób można było z tych możliwości korzystać, przeglądając materiał e‑podręcznika z VI klasy dotyczący tego zagadnienia.

idBCzo1FDz_d5e234

Ankiety obsługiwane w trybie online

Jeżeli zamierzasz uzyskać od wielu osób informacje umożliwiające przeprowadzenie rozeznania w ważnej dla nich i dla ciebie kwestii, możesz skorzystać z ankiety utworzonej w chmurze obliczeniowej wybranego przez ciebie dostawcy tej usługi. Z jej pomocą wszystkie uzyskane odpowiedzi na zadane pytania zostaną zestawione w jednym arkuszu w trybie online.

Ćwiczenie 2

Spróbuj utworzyć ankietę, która pozwoli ustalić, jakiego rodzaju działalność szkoły miała wpływ na wybranie przez ciebie szkoły ponadgimnazjalnej. Jeżeli masz problem, zobacz poniższe rozwiązanie.

idBCzo1FDz_d5e307

Edytowanie zawartości plików zapisanych w formacie PDF

W klasie VI dowiedziałeś się, że tworzony plik może zostać zapisany również w formacie PDFPDFPDF. Portable Document Format (PDF) jest formatem używanym do udostępniania ostatecznych wersji dokumentów. Czasami jednak zdarza się, że nie jesteś twórcą, ale odbiorcą takiego pliku i chciałbyś dokonać edycji jego fragmentu. Możesz wówczas skorzystać z aplikacji Word Online, która jest udostępniona w chmurze OneDrive. Plik zapisany w formacie PDF przekaż do chmury Microsoftu, w której może zostać otwarty we wspomnianej aplikacji. Dzięki temu uzyskasz możliwość jego przeczytania w przeglądarce (nie musisz mieć zainstalowanego programu Adobe AcrobatAdobe AcrobatAdobe Acrobat) oraz jego wydrukowania. Możesz także, po otwarciu, utworzyć edytowalną wersję pliku. W tym celu w aplikacji Word Online musisz wybrać opcję Edytuj w programie Word, a następnie Konwertuj. Po wybraniu w oknie dialogowym Edytuj zostanie utworzona edytowalna kopia, natomiast oryginalny plik zostanie niezmieniony.

RgV3htWzLWhVH1
Źródło: Sławomir Szaruga, licencja: CC BY 3.0.
RN93oHsqY9er41
Źródło: Sławomir Szaruga, licencja: CC BY 3.0.
Uwaga!

Strony przekonwertowanego dokumentu mogą nie odpowiadać dokładnie stronom oryginału oraz mogą nie zawierać polskich znaków.

Ćwiczenie 3

Bazując na swoich doświadczeniach, spróbuj uzupełnić poniższy wykaz zalet i wad pracy w chmurze cyfrowej.

Ćwiczenie 4
 1. Korzystając z informacji przedstawionych tym rozdziale, utwórz nowy dokument w wybranej przez Ciebie aplikacji sieciowej.

 2. Prześlij utworzony dokument na dysk lokalny:

  1. do edycji w aplikacji klasycznej,

  2. w postaci pliku PDF.

 3. Dokonaj konwersji pliku PDF znajdującego się na Twoim komputerze na plik edytowalny.

 4. Opracuj ze swoimi znajomymi dokument mówiący o wadach i zaletach pracy w chmurze:

  1. utwórz i udostępnij dokument zawierający spis treści,

  2. poinformuj, którzy ze znajomych opracowują dane zagadnienie,

  3. obserwuj pracę nad tworzonym plikiem,

  4. Komentuj postęp prac wprowadzając swoje uwagi.

Ćwiczenie 5

Pasek adresowy informuje, że:

R10mf2HRDpyc41
Źródło: Sławomir Szaruga, licencja: CC BY 3.0.
RiyuF10ENAFLz
Ćwiczenie 6

Aby skorzystać z dostępu do Internetu w trybie InPrivate w przeglądarce Mozilla Firefox, należy skorzystać ze skrótu klawiaturowego

Rk493I4cVKcjb
Ćwiczenie 7

Jak nazywają się działania polegające na wyłudzeniu w Internecie danych o jego użytkownikach?

RPtOILyydv2L4
Ćwiczenie 8

Serwery zamieniające łatwą do zapamiętania nazwę strony WWW na zrozumiały przez komputer adres IP to serwery

R774JAEIdyoUO
Webaplikacje1
Webaplikacje

Aplikacje (programy, narzędzia) dostępne w sieci internetowej

PDF1
PDF

Format używany do udostępniania ostatecznej wersji dokumentów

Adobe Acrobat1
Adobe Acrobat

Program komputerowy do obróbki plików w formacie PDF

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida