Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
Polecenie 1

Zapoznaj się z prezentacją multimedialną i wykonaj zadania.

1
Polecenie 2

Na podstawie dostępnych źródeł przygotuj prezentację multimedialną na temat wybranego wyznania. Twoja praca powinna zawierać przede wszystkim materiały audiowizualne.

Religia jako zjawisko społeczne

RKbFCvidPi1nm1
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
Ćwiczenie 1
RjGMF6ujTB4Gu
Na podstawie informacji z dostępnych źródeł podaj inne przykłady denominacji. (Uzupełnij).
Ćwiczenie 2
RC4wWbFQasArP
Wyjaśnij, czy Twoim zdaniem człowiek jest z natury istotą religijną. Swoje stanowisko uzasadnij minimum dwoma argumentami. (Uzupełnij).
Ćwiczenie 3

Przeczytaj wypowiedź Jana Jakuba Pillota i wykonaj ćwiczenie.

1
Jan Budziło, Stefan Dybowski Z dziejów postępu. Zarys popularny

Religia przesłania rzeczywistość społeczną, jest to »opium dla ludu«. Chcę powiedzieć głośno i będę to podtrzymywał wobec wszystkich i na przekór wszystkim, że człowiek opanowany zabobonem jest niezdolny do zachowania swej wolności, jeśli ją jeszcze posiada, niezdolny do odzyskania jej, jeśli ją już utracił... Zabobon polega na przypisywaniu tajemniczej przyczynie zwanej losem, Bogiem lub jakąkolwiek inną nazwą, naszych powodzeń i nieszczęść.

cytat2 Źródło: Jan Budziło, Stefan Dybowski, Z dziejów postępu. Zarys popularny, Warszawa 1960, s. 302.
RWcVTtAzAo3ym
Zajmij stanowisko wobec wypowiedzi Jana Jakuba Pillot: czy Twoim zdaniem ma on rację? Uzasadnij swoją opinię podając minimum dwa argumenty. (Uzupełnij).