Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Dostrzegając potrzebę bliższej współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej w obszarze edukacji o Holokauście z przedstawicielami środowisk akademickich, muzealnych i organizacji pozarządowych, Minister Edukacji w 2017 r. podjęła decyzję o powołaniu Rady opiniodawczo‑doradczej do spraw edukacji o Holokauście jako organu pomocniczego Ministra.

Z inicjatywy Rady powstał m.in. projekt edukacyjny pn. Historia obywateli polskich w KL Auschwitz. Projekt jest efektem współpracy Fundacji Wiara i Prawda i Państwowego Muzeum Auschwitz‑Birkenau, przy finansowym wsparciu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

W ramach projektu powstał pakiet edukacyjny, na który składają się scenariusz lekcji, karty refleksji i karty pracy, a także film poświęcony losom obywateli polskich w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady.

Scenariusz lekcji przygotowali  eksperci Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Muzeum Auschwitz.

Został on oparty na losach sześciorga młodych ludzi (są to Bogdan Bartnikowski, Czesław Kempisty, Zofia Łyś, Rutka Laskier, Edward Paczkowski oraz Marian Turski).

W materiałach pojawiają się też biogramy i relacje więźniów Auschwitz: Haliny Birenbaum, Batszewy Dagan, Józefa Garlińskiego, Israela Gutmana, Janiny Iwańskiej, Romana Kenta oraz rtm. Witolda Pileckiego.

Pakiet jest dostępny w trzech wersjach językowych: polskiej, angielskiej i hebrajskiej, natomiast film – w polskiej i angielskiej.

Zachęcamy wszystkich nauczycieli do zapoznania się z przygotowanymi materiałami i wykorzystywania ich podczas zajęć z uczniami.

Informacje o projekcie i materiały edukacyjne znajdują się tu:

http://www.auschwitz.org/muzeum/aktualnosci/obywatele‑polscy‑w-kl‑auschwitz‑lekcja‑i-film‑poswiecony‑losom‑obywateli‑ii‑rp‑w-niemieckim‑obozie‑koncentracyjnym‑i-zaglady,1989.html

Nagrody i nominacje filmu dokumentalnego „Świadkowie. Obywatele polscy w KL Auschwitz”

22 września 2019 r. na XXXIV Międzynarodowym Katolickim Festiwalu Filmów i Multimediów KSF Niepokalana 2019  film „Świadkowie” otrzymał I nagrodę w kategorii MARTYROLOGIA NARODU jako „Bardzo starannie i profesjonalnie zrealizowany film edukacyjny”.

09 listopada 2019 r. na XIV FESTIWALU POLONIJNYM „LOSY POLAKÓW 2019” film zdobył nagrodę w kategorii „Filmu ukazujące losy Polaków żydowskiego pochodzenia”.