Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

Projekt Włącz Polskę! realizowany był od 2008 roku. Początkowo był usytuowany w Ministerstwie Edukacji Narodowej,  od lipca 2011 roku prowadzony jest przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

Cele projektu Włącz Polskę!

Projekt Włącz Polskę! był odpowiedzią na zmieniające się potrzeby Polonii i Polaków wyjeżdzających czasowo za granicę. Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej, znacznie wzrosła liczba Polaków podejmujących decyzję o wyjeździe za granicę. Wielu z nich wyjeżdżało w celach zarobkowych
z rodzinami na okres kilku lat. Sytuacja ta stworzyła dla polskiej edukacji za granicą nowe wyzwania związane z zapewnieniem ciągłości nauki, zwłaszcza dla dzieci, które po kilku latach nieobecności mogłyby powrócić do krajowego systemu oświaty.

W ramach projektu Włącz Polskę! podjęto szereg działań mających na celu dostarczenie kompleksowego rozwiązania dla zaspokojenia powstałych potrzeb, od wypracowania dokumentów programowych, poprzez stworzenie internetowego, ogólnodostępnego zestawu materiałów edukacyjnych dostosowanych do potrzeb uczniów określonych w dokumentach programowych, a na szkoleniach dla nauczycieli skończywszy.

Dokumenty programowe

Podstawową kwestią było stworzenie bazy programowej. W 2008 roku zakończono prace nad nową, krajową podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego, która stała się podstawą dla podobnych dokumentów skierowanych do nauczycieli szkół polskich za granicą: podstawy programowej oraz ram programowych. Dokumenty te określają treści na poszczególnych etapach nauki, których z naturalnych przyczyn nie naucza się w systemach oświaty w innych krajach, dotyczących geografii i historii Polski, języka polskiego oraz wiedzy o społeczeństwie.

Na podstawie nowych dokumentów programowych możliwe było opracowanie programów nauczania dostosowanych do aktualnych wytycznych. Obecnie na stronie wlaczpolske.pl w zakładce „programy nauczania” dostępnych jest łącznie trzynaście programów: do edukacji wczesnoszkolnej (4), języka polskiego (4) oraz wiedzy o Polsce (5).

Podręcznik Włącz Polskę!

Bardzo ważnym rezultatem projektu było powstanie internetowego zestawu materiałów edukacyjnych Włącz Polskę!

Opracowano atomy do edukacji wczesnoszkolnej, nauki języka polskiego, wiedzy o Polsce, a także atlas map historycznych.

Atomy zostały przygotowane wg wytycznych zawartych w dokumentach programowych, aby mogły stanowić zarówno uzupełnienie materiału lekcyjnego, jak i całościową podstawę przeprowadzenia cyklu zajęć.

Na podstawie dostępnych atomów powstały gotowe zestawy materiałów edukacyjnych do edukacji wczesnoszkolnej (do programu „Rok polski”, dla uczniów w wieku 5‑6 lat, 7‑8 lat oraz 8‑9 lat), do nauki języka polskiego (do programu „Lubię Polskę” dla uczniów w wieku 10‑13 lat oraz do programu „Moja polska kulturoteka” dla uczniów w wieku powyżej 14 lat) oraz do nauki wiedzy o Polsce (do programu „Z historią i geografią Polski za pan brat” dla uczniów w wieku 10‑13 lat oraz do programu „Skąd jesteśmy? Ziemia przodków, jej historia i współczesność” dla uczniów w wieku powyżej 14 lat), a także atlasy historyczne (dla uczniów w wieku 10‑13 lat oraz powyżej 14 lat).

Menu internetowego projektu Włącz Polskę! składa się z pięciu zakładek: „O podręczniku”, „Dokumenty programowe”, „Programy nauczania”, „Dla nauczycieli” oraz „Dla rodziców”.

Strona projektu -http://www.wlaczpolske.pl

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida