Wydrukuj Zapisz jako PDF Dodaj do ulubionych Udostępnij materiał

Już wiesz, jak można budować formuły z użyciem operatorów arytmetycznych lub dostępnych w programie funkcji. Przedstawione w podręczniku przykłady dotyczyły formuł o typowych, prostych konstrukcjach. Nie zawsze jednak w projektowanych arkuszach możesz ograniczyć się do tak typowych rozwiań. Rozwiązywane zadania w arkuszu wymuszają często projektowanie formuł o bardziej złożonej strukturze.
Prześledź następujący przykład zilustrowany na rysunku.

W kolumnie A jest zapisywana temperatura każdego dnia o 7.00. W kolumnie B jest zapisywana temperatura o 19.00. Kolumna C powinna zawierać informację o wyższej temperaturze w danym dniu. W przypadku, gdy temperatury rano i wieczorem będą sobie równe, w kolumnie C powinna się znaleźć informacja, że były one sobie równe.

Ćwiczenie 1

Zaprojektuj w komórce C3 formułę, która porówna temperatury rano i wieczorem, a następnie wprowadź temperaturę wyższą lub słowo „równe”. Wykonaj samodzielnie to zadanie, wykorzystując znane ci funkcje.

R15G5E5kNKp7o1
Plik do pobrania
Źródło: Anna Koludo, Katarzyna Koludo-Durkiewicz, licencja: CC BY 3.0.
RR263BbN2CUfA1
Źródło: Anna Koludo, Katarzyna Koludo-Durkiewicz, licencja: CC BY 3.0.

Jeżeli napotkasz problemy, możesz skorzystać ze wskazówki. Do wykonania zadania możesz pobrać gotowy plik z tabelą wypełnioną przykładowymi danymi. Możesz obejrzeć wybrany film pokazujący, w jaki sposób zastosujesz funkcje zagnieżdżone, w programie Excel,iQ4lpRQlvS_d234e95w programie Excel,, lub programie Calc.iQ4lpRQlvS_d234e102lub programie Calc.

Wskazówka

Aby zaprojektować arkusz, w którym zostaną porównane temperatury, zgodnie z przestawionymi założeniami, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją.

  1. Utwórz tabelę i wypełnij ją danymi lub pobierz z podręcznika.

  2. W pierwszej komórce kolumny C zaprojektuj formułę, która określi wyższą temperaturę lub wprowadzi słowo równe w przypadku równych temperatur. Projektując formułę nie wystarczy zastosować funkcję JEŻELI, która sprawdzając określony warunek daje możliwość wprowadzenia do komórki jednej z dwóch wartości. Należy wprowadzić dodatkową funkcję wewnątrz użytej funkcji JEŻELI, która pozwoli wprowadzić do komórki trzecią wartość. Jest to również funkcja JEŻELI. Formuła w komórce C3 będzie miała następującą postać: =JEŻELI(A3>B3; A3; JEŻELI(A3<B3; B3; „równe”)).

  3. Skopiuj komórkę C3 do pozostałych komórek tabeli w kolumnie C, określając w ten sposób wyższą temperaturę dla każdego dnia.

Ćwiczenie 2

Zaprojektuj arkusz kalkulacyjny do obliczania średniej ocen z przedmiotów dla ucznia. Do arkusza wprowadź kolumnę, w której zastosujesz funkcję zmieniającą wartość liczbową oceny na wartość słowną.

Ćwiczenie 3

W tabeli prezentującej parki narodowe w Polsce utwórz dodatkową kolumnę, w której określisz słownie wielkość parku: mały – o powierzchni mniejszej niż 50 kmIndeks górny 2, średni – o powierzchni większej lub równej 50 kmIndeks górny 2 i mniejszej niż 100 km2, zaś duży – o powierzchni większej lub równej 100 kmIndeks górny 2. Zastosuj odpowiednie zagnieżdżone funkcje, aby wypełnić tabelę.

R1NleEbAgsD6u1
Plik do pobrania
Źródło: Anna Koludo, Katarzyna Koludo-Durkiewicz, licencja: CC BY 3.0.
R14RBFSvq99tB1
Źródło: Anna Koludo, Katarzyna Koludo-Durkiewicz, licencja: CC BY 3.0.
iQ4lpRQlvS_d234e95
iQ4lpRQlvS_d234e102
iQ4lpRQlvS_d5e239
Zapamiętaj!

Projektowana formuła może zawierać funkcje zagnieżdżone jedna w drugiej. Oznacza to, że argumentem funkcji w formule może być inna funkcja. Przykładem jest funkcja JEŻELI, która po zagnieżdżeniu kolejnej funkcji JEŻELI może wprowadzać do komórki nie tylko jedną z dwóch wartości, ale jedną z wielu wartości (np. ocena z sześciostopniowej skali ocen).