Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

Klinika komputera

RJTk5qFYQ76uR1
Źródło: CP, licencja: CC BY 3.0.

Zadbaj o swój komputer. Korzystając z programów narzędziowych systemu operacyjnego, zoptymalizuj jego pracę. Opisz działania programów, które umożliwiły ci wykonanie tego zadania.
W tym celu wykonaj podane czynności.

 1. Wyszukaj narzędzia diagnostyczne w systemie operacyjnymiESMTI7Bqf_d3041e79narzędzia diagnostyczne w systemie operacyjnym.

 2. Wykorzystaj następujące funkcje systemowe, np.:

  1. oczyszczanie dyskuiESMTI7Bqf_d3041e86oczyszczanie dysku,

  2. skanowanie dyskuiESMTI7Bqf_d3041e92skanowanie dysku,

  3. defragmentacja dyskuiESMTI7Bqf_d3041e98defragmentacja dysku.

 3. Dostosuj wybrane parametry monitora, myszyiESMTI7Bqf_d3041e104parametry monitora, myszy i klawiatury dla swoich potrzeb.

 4. Uruchom system operacyjny w trybie specjalnymiESMTI7Bqf_d3041e110trybie specjalnym, sprawdź, w jakiej rozdzielczości pracuje monitor, czy działa dźwięk i sieć. Następnie wykonaj restart komputera.

 5. Sprawdź, jakie zabezpieczenia ma twój komputer. Dokonaj aktualizacji programu antywirusowego.

 6. Sprawdź adres IPiESMTI7Bqf_d3041e116adres IP twojego komputera. Określ, czy jest on prywatny, czy publiczny.

 7. Zabezpiecz komputer i jego zasoby.

 8. Opisz działanie poszczególnych narzędzi systemowych, wykorzystując edytor tekstu.

 9. Zapisz w plikach graficznych (JPG lub PNG) zrzuty ekranów działających programów narzędziowych; umieść je w folderze „okna systemu”. Edytując te elementy graficzne, możesz wzbogacić je dodatkowym opisem lub dodatkowymi wyróżnieniami. Możesz je również skadrować do rozmiarów według własnych potrzeb.

 10. Opisz wpływ parametrów poszczególnych modułów na jakość pracy komputera.

 11. Przygotowując pliki graficzne, dobierz i zmień ich rozdzielczośćiESMTI7Bqf_d3041e123dobierz i zmień ich rozdzielczość, dostosowując ją do umieszczenia w pliku tekstowymiESMTI7Bqf_d3041e129umieszczenia w pliku tekstowym.

 12. Do opisu programów wstaw przygotowane wcześniej ilustracje zapisane w folderze „okna systemu”.

iESMTI7Bqf_d3041e79
iESMTI7Bqf_d3041e86
iESMTI7Bqf_d3041e92
iESMTI7Bqf_d3041e98
iESMTI7Bqf_d3041e104
iESMTI7Bqf_d3041e110
iESMTI7Bqf_d3041e116
iESMTI7Bqf_d3041e123
iESMTI7Bqf_d3041e129
iESMTI7Bqf_d5e290

Do wykonania projektu skorzystaj z:

 1. programów narzędziowych systemu operacyjnego,

 2. funkcji zapamiętywania zrzutu ekranu w schowku komputera,

 3. edytora grafiki,

 4. edytora tekstu.

Wyróżnienia w opisach czynności poprowadzą cię do niezbędnych informacji, które pomogą ci je wykonać. Kliknij w nie, jeżeli będziesz mieć problemy z ich wykonaniem.

iESMTI7Bqf_d5e336

Co osiągniesz?
Ukształtujesz lub udoskonalisz umiejętności informatyczne z zakresu:

 1. stosowania narzędzi systemowych w celu zoptymalizowania pracy komputera,

 2. dostosowywania wybranych parametrów ekranu monitora, myszy i klawiatury dla potrzeb użytkownika,

 3. zabezpieczania komputera i jego zasobów,

 4. określania wpływu parametrów poszczególnych modułów na jakość pracy komputera,

 5. edycji rysunku w edytorze grafiki,

 6. dobierania rozdzielczości obrazu do określonych potrzeb,

 7. modyfikowania układu tekstu zawierającego grafikę i tabele.

iESMTI7Bqf_d5e388

Szkolny sprzęt komputerowy

R1QovtoCTmEwy1
Źródło: CP, licencja: CC BY 3.0.

Chcesz poznać wyposażenie komputerowe w twojej szkole. Zadanie wykonaj w porozumieniu ze swoim nauczycielem informatyki. Zbierz informacje o wyposażeniu komputerowym wybranej szkolnej pracowni. Jeżeli zadanie będzie dotyczyć pracowni komputerowej, to najlepiej będzie wykonywać je w zespole. O liczbie osób w zespole zadecyduje twój nauczyciel informatyki.
W tym celu wykonaj podane czynności.

 1. Wybierz szkolną pracownię, dla której określ liczbę komputerów stacjonarnych, laptopów, tabletów oraz innych urządzeń peryferyjnych, takich jak: tablice interaktywne, drukarki, skanery, cyfrowe aparaty fotograficzne, kamery i inne.

 2. Za pomocą edytora grafiki narysuj schemat blokowy komputeraiESMTI7Bqf_d3041e216schemat blokowy komputera.

 3. Za pomocą dostępnych narzędzi w systemie, określ dla urządzeń komputerowych ich konfigurację: rodzaj i typ procesoraiESMTI7Bqf_d3041e223rodzaj i typ procesora, wielkość pamięci RAMiESMTI7Bqf_d3041e229pamięci RAM, system operacyjny i jego wersję, typ karty grafiki, typ karty dźwiękowej, typy kart sieciowych.

 4. Określ wszystkie porty wejścia / wyjściaiESMTI7Bqf_d3041e235porty wejścia / wyjścia dostępne w opisywanych komputerach i określ ich liczbę.

 5. Wyszukaj w zasobach sieci InternetiESMTI7Bqf_d3041e241Wyszukaj w zasobach sieci Internet aktualne sterowniki do karty sieciowej, karty grafiki i karty dźwiękowej, pobierz je i sprawdź, czy te wersje programów są zainstalowane w opisywanych komputerach.

 6. Nie instaluj pobranych programów, zarchiwizuj je i przekaż nauczycielowi.

 7. Zbuduj w dwóch arkuszach kalkulacyjnych:

  1. tabelę urządzeń komputerowych, w której umieścisz wymienione dane komputerów,

  2. tabelę urządzeń peryferyjnych, w której podasz liczbę, rodzaj i typ urządzeń.

 8. W arkuszach zbierz informacje z kilku pracowni, dla których inwentaryzację sprzętu przygotują twoje koleżanki i twoi koledzy. Zestawienie może wyglądać jak na załączonej ilustracji.

  R8iNkNcfx14A01
  Źródło: Ewa Dobrzyńska, licencja: CC BY 3.0.

 9. Zbuduj tabelę przestawnąiESMTI7Bqf_d3041e247tabelę przestawną, w której możesz dokonać analizy szkolnego sprzętu komputerowego w podziale na pracownie. Wykonaj również wykres przestawnyiESMTI7Bqf_d3041e253wykres przestawny.

 10. Załóż nowego użytkownika systemu operacyjnego, załóż konto pocztowe i skonfiguruj klienta poczty elektronicznej, za jej pośrednictwem wyślij gotowe zestawienie nauczycielowi na podany adres.

iESMTI7Bqf_d3041e216
iESMTI7Bqf_d3041e223
iESMTI7Bqf_d3041e229
iESMTI7Bqf_d3041e235
iESMTI7Bqf_d3041e241
iESMTI7Bqf_d3041e247
iESMTI7Bqf_d3041e253
iESMTI7Bqf_d5e565

Do wykonania projektu skorzystaj z:

 1. funkcji systemu operacyjnego,

 2. edytora grafiki,

 3. arkusza kalkulacyjnego,

 4. programu do obsługi poczty elektronicznej.

Wyróżnienia w opisach czynności poprowadzą cię do niezbędnych informacji, które pomogą ci je wykonać. Kliknij w nie w przypadku, jeżeli będziesz mieć problemy z ich wykonaniem.

iESMTI7Bqf_d5e611

Co osiągniesz?
Ukształtujesz lub udoskonalisz umiejętności informatyczne z zakresu:

 1. odczytywania konfiguracji sprzętu komputerowego z dostępnych narzędzi systemu operacyjnego,

 2. określania typów portów zamontowanych w komputerach,

 3. przedstawiania schematu blokowego komputera,

 4. zakładania i usuwania nowych użytkowników systemu operacyjnego,

 5. archiwizowania plików i folderów,

 6. wykonywania kompozycji graficznej wektorowej,

 7. wyszukiwania informacji według zadanego klucza,

 8. bezpiecznego pobierania plików ze źródeł internetowych,

 9. zakładania i konfigurowania konta pocztowego,

 10. konstruowania tabel przestawnych w arkuszu kalkulacyjnym,

 11. konstruowania wykresów przestawnych w arkuszu kalkulacyjnym.

iESMTI7Bqf_d5e671

Projekt domowej sieci komputerowej

R7tOnzR6W5ooY1
Źródło: CP, licencja: CC BY 3.0.

W twoim domu jest coraz więcej urządzeń mobilnych, które współpracują z siecią Internet. Masz potrzebę, aby w każdym miejscu twojego mieszkania mogły one korzystać z jej zasobów. Zaprojektuj domową sieć komputerową.
W tym celu wykonaj podane czynności.

 1. Zmierz wymiary pomieszczeń w swoim mieszkaniu.

 2. W wybranym edytorze grafiki wektorowejiESMTI7Bqf_d3041e349edytorze grafiki wektorowej narysuj plan swojego mieszkania zgodnie z wykonanymi pomiarami.

 3. Na planie mieszkania narysuj schemat domowej sieci komputerowejiESMTI7Bqf_d3041e366sieci komputerowej. Określ, jaka to będzie sieć.iESMTI7Bqf_d3041e385sieć.

 4. W arkuszu kalkulacyjnym wyszczególnij wszystkie potrzebne urządzeniaiESMTI7Bqf_d3041e395urządzenia i inne akcesoria tej sieci.

 5. W zasobach sieci InternetiESMTI7Bqf_d3041e405W zasobach sieci Internet wyszukaj konkretne modele tych urządzeń i akcesoriów oraz ich orientacyjną cenę. W arkuszu uwzględnij dwa rozwiązania: najtańsze i najlepsze.

 6. W arkuszu kalkulacyjnym podsumuj koszty wykonania tej sieci dla obu wariantów cenowych. Arkusz powinien zawierać:

  1. rodzaj materiałów i urządzeń, ich typy, ceny, ilość, wartość (dla wariantu najtańszego i najlepszego),

  2. formułę obliczającąiESMTI7Bqf_d3041e411formułę obliczającą całkowity koszt urządzeń i materiałów w obu wariantach,

  3. wykresiESMTI7Bqf_d3041e417wykres porównujący koszty obu rozwiązań,

  4. zaprojektowany nagłówek z tytułem opracowaniaiESMTI7Bqf_d3041e424zaprojektowany nagłówek z tytułem opracowania „Analiza kosztów domowej sieci komputerowej”.

 7. Przedstaw swój projekt sieci w prezentacji multimedialnej, w której:

  1. wstaw rysunek przedstawiający projekt sieci,

  2. umieść zdjęcia i podaj parametry poszczególnych elementów sieci,

  3. wstaw wykresiESMTI7Bqf_d3041e434wstaw wykres porównujący koszty obu rozwiązań sieci komputerowej,

  4. zastosuj animacje niestandardoweiESMTI7Bqf_d3041e446animacje niestandardowe do wykorzystanych zdjęć i wykresu,

  5. wstaw hiperłącza do stron, z których zostały pobrane informacje na temat dobranych urządzeń (hiperłączami powinny być zdjęcia tych urządzeń),

  6. wstaw źródła pozyskanych informacji,

  7. zapewnij jednolitą kompozycję slajdów z odpowiednio dobranym projektem graficznym,

  8. zapisz prezentację jako gotowy pokaz.

iESMTI7Bqf_d3041e349
iESMTI7Bqf_d3041e366
iESMTI7Bqf_d3041e385
iESMTI7Bqf_d3041e395
iESMTI7Bqf_d3041e405
iESMTI7Bqf_d3041e411
iESMTI7Bqf_d3041e417
iESMTI7Bqf_d3041e424
iESMTI7Bqf_d3041e434
iESMTI7Bqf_d3041e446
iESMTI7Bqf_d3041e464
iESMTI7Bqf_d5e1053

Do wykonania projektu skorzystaj z:

 1. edytora grafiki wektorowej,

 2. programu do tworzenia prezentacji,

 3. wyszukiwarki internetowej,

 4. arkusza kalkulacyjnego.

Wyróżnienia w opisach czynności poprowadzą cię do niezbędnych informacji, które pomogą ci je wykonać. Kliknij w nie, jeżeli będziesz mieć problemy z ich wykonaniem.

iESMTI7Bqf_d5e1099

Co osiągniesz?
Ukształtujesz lub udoskonalisz umiejętności informatyczne z zakresu:

 1. określania rodzajów sieci komputerowych,

 2. dobierania urządzeń i akcesoriów do sieci komputerowej,

 3. rozplanowania sieci komputerowej,

 4. wykonywania rysunku w edytorze grafiki wektorowej,

 5. wyszukiwania informacji według zadanego klucza,

 6. projektowania formuł w arkuszu kalkulacyjnym,

 7. konstruowania wykresów w arkuszu kalkulacyjnym w oparciu o dwie serie danych,

 8. wstawiania i modyfikowania wykresów i tabel w prezentacji multimedialnej,

 9. dodawania animacji do wykresów,

 10. dodawania hiperłączy w prezentacji do stron internetowych.

iESMTI7Bqf_d5e1157

Książki, które cieszą się największym zainteresowaniem

R14amviXihlf31
Źródło: CP, licencja: CC BY 3.0.

Wciel się w osobę badającą opinię publiczną. Przeprowadź badania w bibliotece szkolnej. Celem badań jest zebranie informacji na temat książek, które cieszą się największym zainteresowaniem wśród szkolnych czytelników. Twoimi rozmówcami będą nauczyciel bibliotekarz i koledzy. Wyniki swoich badań przedstaw w dokumencie PDF.
W tym celu wykonaj podane czynności.

 1. Poproś nauczyciela bibliotekarza, aby wskazał ci 10 tytułów książek, które cieszą się w twojej szkole największym powodzeniem. Jeżeli warunki szkolne pozwalają, samodzielnie, pod okiem nauczyciela, wyszukaj potrzebne ci informacje w bazie danychiESMTI7Bqf_d3041e574bazie danych książek.

 2. Przygotuj dla tych książek w arkuszu kalkulacyjnym następujące zestawienie: tytuł, autor, wydawnictwo, rok wydania, liczba wypożyczeń w ciągu ostatniego roku, liczba egzemplarzy.

 3. Oblicz, ilu uczniów wypożyczających książki, przypada na jeden egzemplarz.

 4. Wykonaj wykres kolumnowy, przedstawiający ilości wypożyczeń poszczególnych książek.

 5. Zmodyfikuj wykresiESMTI7Bqf_d3041e582Zmodyfikuj wykres wypożyczeń, dodając do niego etykiety danych.

 6. Skopiuj wykres.

 7. Zmień rodzaj kopii wykresuiESMTI7Bqf_d3041e598Zmień rodzaj kopii wykresu na kołowy.

 8. Uporządkuj tabelęiESMTI7Bqf_d3041e604Uporządkuj tabelę według ilości wypożyczeń od największej liczby do najmniejszej, a w drugiej kolejności według nazwiska autora.

 9. Wybierz trzy książki, które cieszą się największym powodzeniem,

 10. Zastosuj filtriESMTI7Bqf_d3041e617Zastosuj filtr, aby wyświetlić w tabeli tylko wybrane książki.

 11. W edytorze tekstu przygotuj kwestionariusz ankiety na temat wybranych książek. Do jego konstrukcji wykorzystaj tabulatoryiESMTI7Bqf_d3041e627tabulatory.

 12. Przeprowadź wywiady na temat wybranych książek, posługując się opracowanym kwestionariuszem.

 13. Podczas wywiadu wykonaj kilka zdjęć. Jeśli fotografujesz respondentów, zapytaj się ich o zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w swojej pracy.

 14. Efekty twojej pracy zamieść w opracowaniu „Moi koledzy polecają”. Opracowanie to powinno zawierać różne formy przekazu informacji, takie jak: tabele, grafikaiESMTI7Bqf_d3041e634tabele, grafika, cytaty, listy. Opracowując dokument, uwzględnij w nim:

  1. listę książek i informacje na temat ich wypożyczeń (posortowaną alfabetycznie według tytułu,

  2. kwestionariusz ankiety,

  3. wypowiedzi ankietowanych

  4. zdjęcia (obrobione w edytorze grafiki: ustawienie rozdzielczościiESMTI7Bqf_d3041e643ustawienie rozdzielczości, kolorów itp.),

  5. cytaty z książek,

  6. przypisyiESMTI7Bqf_d3041e650przypisy do cytatów,

  7. numerację stroniESMTI7Bqf_d3041e671numerację stron,

  8. tytuł opracowania w nagłówku stronyiESMTI7Bqf_d3041e685nagłówku strony,

  9. stronę tytułowąiESMTI7Bqf_d3041e692stronę tytułową.

 15. Dokument zapisz w formacie PDFiESMTI7Bqf_d3041e705formacie PDF.

 16. Wydrukuj przygotowany dokument.iESMTI7Bqf_d3041e724Wydrukuj przygotowany dokument.

iESMTI7Bqf_d3041e574
iESMTI7Bqf_d3041e582
iESMTI7Bqf_d3041e598
iESMTI7Bqf_d3041e604
iESMTI7Bqf_d3041e617
iESMTI7Bqf_d3041e627
iESMTI7Bqf_d3041e634
iESMTI7Bqf_d3041e643
iESMTI7Bqf_d3041e650
iESMTI7Bqf_d3041e671
iESMTI7Bqf_d3041e685
iESMTI7Bqf_d3041e692
iESMTI7Bqf_d3041e705
iESMTI7Bqf_d3041e724
iESMTI7Bqf_d5e1649

Do wykonania projektu skorzystaj z:

 1. bazy danych (tylko w przypadku, gdy nauczyciel bibliotekarz umożliwi wykonanie tego zadania),

 2. edytora tekstu,

 3. cyfrowego aparatu fotograficznego,

 4. edytora grafiki,

 5. arkusza kalkulacyjnego.

Wyróżnienia w opisach czynności poprowadzą cię do niezbędnych informacji, które pomogą ci je wykonać. Kliknij w nie, jeżeli będziesz mieć problemy z ich wykonaniem.

iESMTI7Bqf_d5e1699

Co osiągniesz?
Ukształtujesz lub udoskonalisz umiejętności informatyczne z zakresu:

 1. wyszukiwania informacji w bazie danych według zadanego klucza,

 2. projektowania formuł w arkuszu kalkulacyjnym,

 3. sortowania danych w arkuszu kalkulacyjnym na kilku poziomach,

 4. filtrowania danych w arkuszu kalkulacyjnym,

 5. wykonywania i modyfikowania wykresów w arkuszu kalkulacyjnym,

 6. zmiany rozdzielczości w arkuszu kalkulacyjnym,

 7. edytowania i modyfikowania układu tekstu zawierającego grafikę i tabele,

 8. stosowania w tekście tabulatorów,

 9. wstawiania przypisów,

 10. formatowania nagłówków i stopek stron,

 11. wstawiania numeracji stron,

 12. zaprojektowania strony tytułowej dokumentu,

 13. zapisywania dokumentu w wybranym formacie,

 14. drukowania i ustawienia określonych parametrów niezbędnych do drukowania.

iESMTI7Bqf_d5e1766

Zastosowanie usług internetowych wśród przedstawicieli różnych pokoleń

R1EeJn2b7321x1
Źródło: CP, licencja: CC BY 3.0.

Wyobraź sobie, że powierzono ci zadanie zbadania, w jaki sposób ludzie w różnym wieku wykorzystują usługi sieci Internet. Przeprowadź badania wśród swoich rówieśników, rodziców i osób w ich wieku oraz osób pokolenia twoich dziadków.
W tym celu wykonaj podane czynności.

 1. Przygotuj w edytorze tekstu kwestionariusz ankiety. Opracowując kwestionariusz, wykorzystaj edycję tabulatorówiESMTI7Bqf_d3041e835edycję tabulatorów.

 2. W treści kwestionariusza uwzględnij takie usługi, jak: wyszukiwanie informacji w zasobach sieci InternetiESMTI7Bqf_d3041e843wyszukiwanie informacji w zasobach sieci Internet, usługi pocztowe, udział w forach dyskusyjnychiESMTI7Bqf_d3041e849forach dyskusyjnych, korzystanie z konta na portalu społecznościowymiESMTI7Bqf_d3041e855portalu społecznościowym. Sprawdź, czy lista została wyczerpana. Dopisz swoje propozycje. Zapytaj również, z jakich urządzeń korzystają, łącząc się z siecią Internet.

 3. Przeprowadź wywiady z wybranymi osobami, przedstawicielami trzech pokoleń. Aby badania były wiarygodne, wywiad przeprowadź wśród minimów czterech osób reprezentujących każde pokolenie. Możesz wykorzystać urządzenie nagrywające dźwięk.

 4. Przygotuj dokumentiESMTI7Bqf_d3041e862Przygotuj dokument podsumowujący badania.

 5. W opracowaniu opisz usługi internetowe, które były przedmiotem badań. W tym celu możesz wspierać się wyszukanymi informacjami w zasobach sieci Internet.iESMTI7Bqf_d3041e843wyszukanymi informacjami w zasobach sieci Internet.

 6. Opracuj wyniki badań w edytorze tekstu. Wyciągnij wnioski z badań i opisz, w jaki sposób usługi internetowe są wykorzystywane przez osoby w różnym wieku.

 7. Wyniki przedstaw w tabelachiESMTI7Bqf_d3041e870Wyniki przedstaw w tabelach i zilustruj wykresami. Wyniki badań w tabelach uporządkujiESMTI7Bqf_d3041e876Wyniki badań w tabelach uporządkuj według przyjętego przez ciebie klucza.

 8. Zapisz swoje wyniki badań w formacie strony internetowej.iESMTI7Bqf_d3041e883Zapisz swoje wyniki badań w formacie strony internetowej.

 9. Dołącz do strony internetowej nagrane wywiady.iESMTI7Bqf_d3041e890Dołącz do strony internetowej nagrane wywiady.

 10. Utwórz bazę danychiESMTI7Bqf_d3041e574bazę danych dla twojej ankiety.

 11. Dodaj tabelę, wprowadź polaiESMTI7Bqf_d3041e899Dodaj tabelę, wprowadź pola o nazwach skojarzonych z pytaniami w ankiecie.

 12. Sprawdź, czy pola w tabeli mają odpowiedni typ danychiESMTI7Bqf_d3041e905odpowiedni typ danych zgodny z wprowadzonymi wartościami.

 13. Wprowadź wyniki ankiety do bazyiESMTI7Bqf_d3041e916Wprowadź wyniki ankiety do bazy, w przypadku pomyłki skoryguj wpisane daneiESMTI7Bqf_d3041e925skoryguj wpisane dane, błędnie wpisany rekord możesz usunąćiESMTI7Bqf_d3041e936rekord możesz usunąć.

 14. Wyszukaj daneiESMTI7Bqf_d3041e947Wyszukaj dane dla różnych grup wiekowych, posortujiESMTI7Bqf_d3041e954, posortuj według wybranych pól.

iESMTI7Bqf_d3041e835
iESMTI7Bqf_d3041e843
iESMTI7Bqf_d3041e849
iESMTI7Bqf_d3041e855
iESMTI7Bqf_d3041e862
iESMTI7Bqf_d3041e870
iESMTI7Bqf_d3041e876
iESMTI7Bqf_d3041e883
iESMTI7Bqf_d3041e890
iESMTI7Bqf_d3041e899
iESMTI7Bqf_d3041e905
iESMTI7Bqf_d3041e916
iESMTI7Bqf_d3041e925
iESMTI7Bqf_d3041e936
iESMTI7Bqf_d3041e947
iESMTI7Bqf_d3041e954
iESMTI7Bqf_d5e2148

Do wykonania projektu skorzystaj z:

 1. edytora tekstu,

 2. programu do rejestracji dźwięku,

 3. wyszukiwarki internetowej.

Wyróżnienia w opisach czynności poprowadzą cię do niezbędnych informacji, które pomogą ci je wykonać. Kliknij w nie, jeżeli będziesz mieć problemy z ich wykonaniem.

iESMTI7Bqf_d5e2194

Co osiągniesz?
Ukształtujesz lub udoskonalisz umiejętności informatyczne z zakresu:

 1. wykorzystania narzędzi systemowych do wykonania nagrań wywiadów,

 2. zastosowania tabulatorów do edycji tekstu,

 3. sortowania danych w tabelach,

 4. wyszukiwania informacji w zasobach internetowych,

 5. tworzenia tabel w edytorze tekstu i sortowania w nich danych,

 6. modyfikowania układu tekstu zawierającego grafikę i tabele,

 7. tworzenia strony WWW z pomocą edytorów graficznych.

iESMTI7Bqf_d5e2246

Zachować od zapomnienia

R1YRI2UVk33cI1
Źródło: CP, licencja: CC BY 3.0.

Spośród różnych wydarzeń, które miały miejsce w twoim życiu wybierz te, które chcesz zachować od zapomnienia. Przygotuj odpowiednią kompozycję graficzną ze zdjęć upamiętniających te chwile, zaprojektuj stronę www w języku htmliESMTI7Bqf_d3041e1039zaprojektuj stronę www w języku html i umieść w niej informacje o tym wydarzeniu. Wydarzenie to może dotyczyć:

 • uroczystości rodzinnej,

 • twoich wakacji,

 • ważnej uroczystości szkolnej,

 • wycieczki klasowej,

 • rozgrywek sportowych.

Kompozycja graficzna, którą wykonasz będzie przeznaczona do wydrukowana na arkuszu o wymiarach 42 cm x 60 cm.
Kliknij, aby zobaczyć przykładową kompozycjęiESMTI7Bqf_d3041e1048Kliknij, aby zobaczyć przykładową kompozycję

W celu zrealizowania projektu wykonaj podane czynności.

 1. Skadruj poszczególne zdjęcia, tak aby były zachowane zasady kompozycji obrazu.

 2. Dobierz rozdzielczośćiESMTI7Bqf_d3041e1068Dobierz rozdzielczość poszczególnych zdjęć dla potrzeb wykonania kompozycji oraz umieszczenia ich na stronie internetowej (każde zdjęcie powinno być zapisane dla dwóch różnych rozdzielczości).

 3. Dobierz wielkość (w liczbie pikseli) całej kompozycji, wiedząc, że będzie ona drukowana z rozdzielczością 300 dpi.

 4. Wykonaj kompozycję graficzną, wykorzystując warstwyiESMTI7Bqf_d3041e1074kompozycję graficzną, wykorzystując warstwy, a w szczególności:

  1. rozmieść poszczególne obrazy w kompozycji, przy założeniu, że każde zdjęcie będzie umieszczone w osobnej warstwie,

  2. zaprojektuj jednolity sposób przenikania się warstw projektowanej kompozycji,

  3. zaprojektuj ramkęiESMTI7Bqf_d3041e1081zaprojektuj ramkę dla całej kompozycji, wykorzystując jeden z wybranych kolorów dominujących na zdjęciach,

  4. scal warstwy i przygotuj kompozycję do wydruku.

 5. Zaprojektuj strukturę strony internetowej w języku html.iESMTI7Bqf_d3041e1097Zaprojektuj strukturę strony internetowej w języku html.

 6. Wpisz na stronę informację o wybranym przez ciebie wydarzeniu.

 7. Umieść na projektowanej stronie internetowej zdjęcia przygotowane w odpowiedniej rozdzielczości, wykorzystując właściwe znaczniki kodu html.iESMTI7Bqf_d3041e1109znaczniki kodu html.

iESMTI7Bqf_d3041e1039
iESMTI7Bqf_d3041e1048
iESMTI7Bqf_d3041e1068
iESMTI7Bqf_d3041e1074
iESMTI7Bqf_d3041e1081
iESMTI7Bqf_d3041e1097
iESMTI7Bqf_d3041e1109
iESMTI7Bqf_d5e2488

Do wykonania projektu skorzystaj z:

 1. edytora grafiki rastrowej,

 2. programu - notatnika,

 3. przeglądarki internetowej.

Wyróżnienia w opisach czynności poprowadzą cię do niezbędnych informacji, które pomogą ci je wykonać. Kliknij w nie, jeżeli będziesz mieć problemy z ich wykonaniem.

iESMTI7Bqf_d5e2534

Co osiągniesz?
Ukształtujesz lub udoskonalisz umiejętności informatyczne z zakresu:

 1. wykonywania zaawansowanego fotomontażu z wykorzystaniem wielu warstw,

 2. dobierania i przeliczania rozdzielczości obrazu w zależności od przeznaczenia grafiki,

 3. łączenia grafiki rastrowej z wektorową,

 4. projektowania struktury strony internetowej,

 5. tworzenia strony internetowej z uwzględnieniem języka html.

iESMTI7Bqf_d5e2581

Otaczające nas drzewa

R1dq4jbqzqWQO1
Źródło: CP, licencja: CC BY 3.0.

Matematyka podpowiada ci, w jaki sposób można wykorzystać jej prawa, aby dokonać wydawałoby się niemożliwych pomiarów. Wraz ze swoimi kolegami wykonaj projekt „Otaczające nas drzewa”, którego przebieg jest następujący:

 1. Każdy z was wybierze w najbliższej okolicy swojej szkoły jedno drzewo, (dwie osoby nie mogą wybrać tego samego drzewa). Wybranemu drzewu wykonaj zdjęcia i zmierz obwód pnia.

 2. Posługując się twierdzeniem Talesa, oblicz wysokość drzewa. W tym celu przeprowadź następujący eksperyment. Wykonaj go z koleżanką lub kolegą. Podpowiedź znajdziesz na rysunku. Ustaw się z miarką w odmierzonej odległości a (ok. 50 m) od drzewa. Z drugiej strony w odległości b (ok. 5m) ustaw znacznik (kamień, gałąź itp.). Druga osoba niech wykona ci zdjęcie, obejmując wszystkie elementy w kadrze.

 3. Z przebiegu doświadczenia wykonuj systematycznie notatki w edytorze tekstu. Do wprowadzenia wzoru matematycznego wykorzystaj edytor wzorówiESMTI7Bqf_d3041e1201edytor wzorów.

 4. Nagraj krótki film z przebiegu doświadczenia.

  R1drsVC2XIQk61
  Źródło: CP, licencja: CC BY 3.0.

 5. Dokonaj analizy zdjęcia. Zmodyfikuj zdjęcie, dodając do niego następujące obiekty. Poprowadź na nim linie według rysunku. Odczytaj wskazanie miarki p. Następnie, korzystając z twierdzenia Talesa, ułóż odpowiednie proporcje, z których obliczysz wysokość drzewa h.

 6. Odszukaj jego nazwę (np. wykorzystując zasoby sieci InternetiESMTI7Bqf_d3041e843wykorzystując zasoby sieci Internet), przypisz go do odpowiedniej rodziny i odszukaj, ile jego gatunków występuje w Polsce.

 7. Wszystkie dane (wielkości: a, b, p, formułę obliczającą wysokość drzewa h, obwód, nazwę drzewa, rodzinę, liczbę gatunków) wprowadź do arkusza kalkulacyjnego, budowanego przez wszystkich twoich kolegów.

 8. Dane w tabeli uporządkuj według rodziny drzew, a następnie według ich rodzajów (zastosuj sortowanie danych na kilku poziomachiESMTI7Bqf_d3041e1219sortowanie danych na kilku poziomach) .

 9. Dla zebranych danych zbuduj tabelę przestawnąiESMTI7Bqf_d3041e1236tabelę przestawną, następnie wykres przestawnyiESMTI7Bqf_d3041e1249wykres przestawny.

 10. Arkusz przygotuj do wydrukuiESMTI7Bqf_d3041e1255Arkusz przygotuj do wydruku: zaprojektuj w nim stopkę i nagłówek. Zapewnij powtarzalność wierszy nagłówkowych, jeśli arkusz nie zmieści się na jednej stronie.

 11. Przygotuj wraz z kolegami prezentację o drzewach, wykorzystując wykonane zdjęcia.

 12. Zaprojektuj hiperłącza do stroniESMTI7Bqf_d3041e1317Zaprojektuj hiperłącza do stron, na których znajdują się informacje o wymienionych gatunkach drzew.

 13. Do prezentacji wstaw filmiESMTI7Bqf_d3041e1268Do prezentacji wstaw film, wykresyiESMTI7Bqf_d3041e1282wykresytabele z zamieszczonymi danymiiESMTI7Bqf_d3041e1298tabele z zamieszczonymi danymi.

 14. Zaproponuj animację wykresuiESMTI7Bqf_d3041e1311animację wykresu.

 15. Prezentację zapisz jako pokaz slajdów.

iESMTI7Bqf_d3041e1201
iESMTI7Bqf_d3041e1219
iESMTI7Bqf_d3041e1236
iESMTI7Bqf_d3041e1249
iESMTI7Bqf_d3041e1255
iESMTI7Bqf_d3041e1268
iESMTI7Bqf_d3041e1282
iESMTI7Bqf_d3041e1298
iESMTI7Bqf_d3041e1311
iESMTI7Bqf_d3041e1317
iESMTI7Bqf_d5e2959

Do wykonania projektu skorzystaj z:

 1. edytora grafiki rastrowej,

 2. wyszukiwarki internetowej,

 3. arkusza kalkulacyjnego,

 4. programu do tworzenia prezentacji multimedialnej,

 5. cyfrowego aparatu fotograficznego,

 6. urządzenia rejestrującego obraz.

Wyróżnienia w opisach czynności poprowadzą cię do niezbędnych informacji, które pomogą ci je wykonać. Kliknij w nie, jeżeli będziesz mieć problemy z ich wykonaniem.

iESMTI7Bqf_d5e3012

Co osiągniesz?
Ukształtujesz lub udoskonalisz umiejętności informatyczne z zakresu:

 1. wyszukiwania informacji w zasobach sieci Internet według określonego klucza,

 2. łączenia grafiki rastrowej z wektorową,

 3. edytowania wzorów w edytorze tekstu,

 4. projektowania tabel przestawnych w arkuszu kalkulacyjnym,

 5. projektowania wykresu przestawnego w arkuszu kalkulacyjnym,

 6. przygotowania arkusza kalkulacyjnego do druku,

 7. wstawiania filmów i tabel do prezentacji,

 8. wstawiania i animowania wykresu do prezentacji multimedialnej,

 9. sortowania danych na kilku poziomach,

 10. wstawiania hiperłączy do prezentacji multimedialnej.

iESMTI7Bqf_d5e3070

Trasa rowerowa

R95YLCRWezcKk1
Źródło: CP, licencja: CC BY 3.0.

Czy wiesz, jakie uroki krajobrazu, zabytki, ciekawe miejsca kryje okolica, w której mieszkasz? Rozpoznaj je, rozmawiając z rodzicami i innymi osobami, które od lat w niej mieszkają. Wyszukaj informacje w zasobach sieci Internet, odwiedź, do tej pory, nieznane ci miejsca, wykonaj ich zdjęcia. Na podstawie zebranych informacji zaprojektuj trasę wycieczki rowerowej i opisz ją w folderze turystycznym.
W celu zrealizowania projektu wykonaj podane czynności.

 1. Wyszukaj w zasobach sieci Internet informacje o ciekawych miejscach w okolicach twojego miejsca zamieszkania. Przejrzyj foldery i albumy w bibliotece szkolnej. Zwróć uwagę na: pomniki przyrody, skanseny, parki krajobrazowe, muzea, pomniki i budynki upamiętniające wydarzenia historyczne, zabytki sakralne, dworki, pałace, zamki lub ich ruiny oraz inne obiekty warte zobaczenia.

 2. Zbierz informacje o ciekawych miejscach od mieszkańców tych terenów.

 3. Wykonaj zdjęcia miejsc, do których uda ci się dotrzeć osobiście.

 4. Skorzystaj z bezpłatnego serwisu internetowego umożliwiającego znalezienie tych miejsc na interaktywnej mapieiESMTI7Bqf_d3041e1455interaktywnej mapie i naniesienie na niej krótkich informacji na temat wybranych ciekawych miejsc. Jeśli jest taka możliwość, wstaw wykonane zdjęcia wybranych obiektów. Analizując położenie tych miejsc, zaprojektuj na mapie trasę wycieczki rowerowej.

 5. Określ odległości do pokonania rowerem i orientacyjny czas przejazdu. W tym celu zbuduj tabelę w arkuszu kalkulacyjnym, w której określ średnią prędkość pokonywania trasy rowerem. Na podstawie tej prędkości i odległości pomiędzy poszczególnymi miejscami, oblicz w arkuszu czas potrzebny na pokonanie wyznaczonej trasy. W całkowitym czasie przeznaczonym na wycieczkę uwzględnij czas postojów.

 6. Jeśli jest to konieczne załóż swoje konto w wybranym serwisie internetowymiESMTI7Bqf_d3041e1440załóż swoje konto w wybranym serwisie internetowymudostępnij wykonaną mapę wybranym osobomiESMTI7Bqf_d3041e1449udostępnij wykonaną mapę wybranym osobom, zwłaszcza twojemu nauczycielowi informatyki.

 7. Dokonaj cyfrowej obróbki fotografii, przeznaczonych do wykonania folderu, np. dobierz odpowiednią rozdzielczośćiESMTI7Bqf_d3041e1434dobierz odpowiednią rozdzielczość, wstaw dodatkowe ramki, popraw ich kolorystykę.

 8. W edytorze tekstu wykonaj folder reklamujący opracowaną przez ciebie trasę. Zaprojektuj w nim:

  1. ciekawe połączenia grafiki z tekstem,

  2. układ wielopoziomowych list wypunktowanych i/lub numerowanychiESMTI7Bqf_d3041e2305wielopoziomowych list wypunktowanych i/lub numerowanych

  3. tło,

  4. stronę tytułowąiESMTI7Bqf_d3041e692stronę tytułową,

  5. nagłówki i stopkiiESMTI7Bqf_d3041e1428nagłówki i stopki,

  6. układ wydruku,

  7. wersję zapisaną w formacie PDFiESMTI7Bqf_d3041e1421wersję zapisaną w formacie PDF.

iESMTI7Bqf_d3041e1421
iESMTI7Bqf_d3041e1428
iESMTI7Bqf_d3041e1434
iESMTI7Bqf_d3041e1440
iESMTI7Bqf_d3041e1449
iESMTI7Bqf_d3041e1455
iESMTI7Bqf_d5e3264

Do wykonania projektu skorzystaj z:

 1. przeglądarki i wyszukiwarki internetowej,

 2. edytora tekstu,

 3. edytora grafiki,

 4. arkusza kalkulacyjnego,

 5. urządzenia rejestrującego dźwięk,

 6. cyfrowego aparatu fotograficznego.

Wyróżnienia w opisach czynności poprowadzą cię do niezbędnych informacji, które pomogą ci je wykonać. Kliknij w nie, jeżeli będziesz mieć problemy z ich wykonaniem.

iESMTI7Bqf_d5e3317

Co osiągniesz?
Ukształtujesz lub udoskonalisz umiejętności informatyczne z zakresu:

 1. wyszukiwania informacji w zasobach sieci Internet według określonego klucza,

 2. zaprojektowania formuł z wykorzystaniem adresowania względnego, bezwzględnego i mieszanego,

 3. zakładania konta serwisu internetowego,

 4. korzystania z serwisu internetowego oferującego interaktywne mapy,

 5. zaprojektowania i udostępnienia interaktywnej mapy w cyfrowej chmurze,

 6. obróbki graficznej fotografii cyfrowych – dobierania rozdzielczości zdjęcia i łączenia grafiki rastrowej z wektorową,

 7. zaprojektowania w edytorze tekstu dokumentu o złożonej strukturze graficznej, z wykorzystaniem wielopoziomowej struktury wypunktowań i numeracji,

 8. przygotowania dokumentu tekstowego do druku,

 9. przygotowania strony tytułowej dokumentu,

 10. zapisywania dokumentu tekstowego w wybranym formacie.

iESMTI7Bqf_d5e3375

Magiczne miejsce

Rvi0UgzZOox0g1
Źródło: CP, licencja: CC BY 3.0.

Poznaj historię wybranego przez ciebie magicznego miejsca w twojej miejscowości. Odszukaj stare fotografie i dokumenty na jego temat. Wykorzystaj technologię informacyjną do ukazania tego miejsca dzisiaj i w przeszłości.
W celu zrealizowania projektu wykonaj podane czynności.

 1. Wybierz, według ciebie, magiczne miejsce w twojej miejscowości.

 2. Odszukaj i pobierz informacje na jego temat, tzn. fotografie, stare dokumenty, informacje w zasobach Internetu. Odwiedź lokalne muzeum i bibliotekę. Przejrzyj stare czasopisma. Pamiętaj, aby wszystkie twoje działania były zgodne z prawem autorskim.

 3. Wyszukaj potrzebne ci informacje w dostępnych bazach danych.iESMTI7Bqf_d3041e1556Wyszukaj potrzebne ci informacje w dostępnych bazach danych.

 4. Zaproponuj temat dyskusji i przeprowadź ją na wybranym serwerze na temat historii wybranego miejsca. Podczas dyskusji stosuj zasady zachowania się w Internecie.

 5. Wykonaj zdjęcia tego miejsca. Jeśli masz stare fotografie, wykonaj zdjęcia tak samo skadrowane, jak te sprzed lat.

 6. Wszystkie informacje zarchiwizuj. Jeśli są to dokumenty papierowe, zeskanuj je do postaci cyfrowej.

 7. Wykonaj retusz dokumentów, wykorzystując program do grafiki rastrowej.

 8. Przygotuj kompozycję graficzną pokazującą magiczne miejsce dzisiaj i w przeszłości, dostosowując rozdzielczośćiESMTI7Bqf_d3041e1434rozdzielczość zdjęć do potrzeb wykonywanej kompozycji.

 9. Napisz historię twojego magicznego miejsca, konfrontując ją z teraźniejszością.

 10. Wzbogać swoje wypowiedzi ilustracjami i cytatami.

 11. W tekście umieść przypisy.

iESMTI7Bqf_d3041e1556
iESMTI7Bqf_d5e3469

Do wykonania projektu skorzystaj z:

 1. edytora grafiki rastrowej,

 2. edytora tekstu,

 3. przeglądarki i wyszukiwarki internetowej,

 4. skanera,

 5. cyfrowego aparatu fotograficznego.

Wyróżnienia w opisach czynności poprowadzą cię do niezbędnych informacji, które pomogą ci je wykonać. Kliknij w nie, jeżeli będziesz mieć problemy z ich wykonaniem.

iESMTI7Bqf_d5e3519

Co osiągniesz?
Ukształtujesz lub udoskonalisz umiejętności informatyczne z zakresu:

 1. archiwizowania plików,

 2. wyszukiwania informacji według zadanego klucza w zasobach sieci Internet,

 3. wyszukiwania informacji w ogólnodostępnych bazach danych o regionie,

 4. prowadzenia dyskusji w grupach dyskusyjnych, na forum dyskusyjnym, na portalu społecznościowym,

 5. postępowania zgodnie z regułami zachowania się w Internecie,

 6. bezpiecznego pobierania plików ze źródeł internetowych,

 7. wykonywania zaawansowanego fotomontażu z wykorzystaniem wielu warstw,

 8. dobierania rozdzielczości obrazu w zależności od przeznaczenia grafiki,

 9. projektowania dokumentu tekstowego zawierającego grafikę i tabele,

 10. stosowania przypisów w tekście.

iESMTI7Bqf_d5e3577

Ludność mojego regionu

R2hs9hDgRUW081
Źródło: CP, licencja: CC BY 3.0.

Wciel się w osobę analizującą dane dotyczące przyrostu liczby ludności zamieszkującej region, w którym mieszkasz. Analitycy zwracają często uwagę opinii publicznej, że społeczeństwo naszego kraju starzeje się i jest nas coraz mniej. Przyczyną takiego stanu jest zmniejszająca się liczba urodzeń, zwiększająca się liczba zgonów i emigracja ludności do innych krajów. Prześledź jak te dane kształtowały się w twoim regionie w ostatnich dziesięciu latach, w latach 1980‑1985 oraz w latach 1955‑1960. Porównaj liczbę urodzeń dzieci w roku twojego urodzenia (12‑14 lat temu) z liczbą urodzeń 2‑4 lata temu. Na podstawie porównania obu liczb oszacuj, ilu uczniów będzie uczęszczało do twojej szkoły za 10 lat. Swoją pracę zilustruj tabelami i wykresami. Wykonaj ją w edytorze tekstu i zapisz w postaci strony internetowejiESMTI7Bqf_d3041e1421zapisz w postaci strony internetowej.
W celu zrealizowania projektu wykonaj następujące czynności:

 1. Odszukaj dla twojego regionu dane statystyczne dotyczące:

  1. liczby urodzeń,

  2. liczby zgonów,

  3. emigracji ludności.

 2. W latach podanych w założeniach projektu (ostatnie 10 lat oraz lata: 1955‑1960, 1980‑1985).

 3. Wprowadź dane do arkusza kalkulacyjnego. Liczby porządkowe wypełnij serią danychiESMTI7Bqf_d3041e1683wypełnij serią danych. Zaprojektuj formuły, które obliczą przyrost naturalny w wymienionym okresie.

 4. Za pomocą formatowania warunkowegoiESMTI7Bqf_d3041e1671formatowania warunkowego wyróżnij komórki prezentujące dodatni przyrost naturalny, wprowadzając zielone tło i białą czcionkę oraz komórki prezentujące ujemny przyrost naturalny – czerwone tło i białą czcionkę.

 5. Aby ułatwić odczytywanie poszczególnych wielkości statystycznych, zablokujiESMTI7Bqf_d3041e2391zablokuj wiersz nagłówkowy tabeli prezentującej te dane.

 6. Dane w tabelach zilustruj wykresami. Wykresy zmodyfikujiESMTI7Bqf_d3041e1655Wykresy zmodyfikuj w ten sposób, aby w łatwy sposób można było odczytywać prezentowane wielkości. Możesz zastosować etykiety danych.

 7. Wnioski wynikające z analizy danych, wraz z tabelami i wykresami, przedstaw w edytorze tekstu.

 8. Uzyskane wyniki skonfrontuj z rozwojem gospodarczym regionu lub bezrobociem.

 9. Jakie są według ciebie prognozy rozwoju regionu w kontekście zwiększania lub zmniejszania się liczby ludności. Swoje przemyślenia opisz w opracowaniu.

 10. W swojej prognozie, na podstawie danych o liczbie urodzeń dzieci 12‑14 lat temu oraz 2‑4 lat temu określ, ilu uczniów będzie uczęszczało do twojej szkoły za 10 lat.

 11. Dokument zapisz w formacie htmliESMTI7Bqf_d3041e1421Dokument zapisz w formacie html i umieść na wskazanej przez nauczyciela stronie internetowej.

iESMTI7Bqf_d3041e1655
iESMTI7Bqf_d3041e1671
iESMTI7Bqf_d3041e1683
iESMTI7Bqf_d5e3727

Do wykonania projektu skorzystaj z:

 1. arkusza kalkulacyjnego,

 2. edytora tekstu,

 3. przeglądarki i wyszukiwarki internetowej.

Wyróżnienia w opisach czynności poprowadzą cię do niezbędnych informacji, które pomogą ci je wykonać. Kliknij w nie, jeżeli będziesz mieć problemy z ich wykonaniem.

iESMTI7Bqf_d5e3771

Co osiągniesz?
Ukształtujesz lub udoskonalisz umiejętności informatyczne z zakresu:

 1. wyszukiwania informacji według zadanego klucza w zasobach sieci Internet,

 2. konstruowania tabel o rozbudowanej strukturze i projektowania formuł w arkuszu kalkulacyjnym,

 3. wypełniania kolejnych komórek arkusza serią danych,

 4. blokowania komórek w arkuszu kalkulacyjnym,

 5. tworzenia i modyfikowania wykresów,

 6. formatowania warunkowego komórek arkusza kalkulacyjnego,

 7. modyfikowania układu tekstu zawierającego grafikę i tabele,

 8. zapisywania dokumentu w formacie strony WWW,

 9. tworzenia stron WWW z pomocą edytorów.

iESMTI7Bqf_d5e3827

Wiem co jem. Dbam o swoją sylwetkę i zdrowie

RpAueU1LAbB6e1
Źródło: CP, licencja: CC BY 3.0.

Dokonaj analizy spożywanych przez ciebie posiłków. Potrzebne informacje wyszukaj w zasobach Internetu. Porównaj swoją dietę z zasadami zdrowego odżywiania się.
W celu zrealizowania projektu wykonaj podane czynności.

 1. Zbierz jak najwięcej informacji na temat zdrowego odżywiania. W tym celu:

  1. weź udział w forum dyskusyjnymiESMTI7Bqf_d3041e2287forum dyskusyjnym na temat zdrowego odżywiania,

  2. wyszukaj informacje na temat zdrowego odżywiania w zasobach sieci Internet.

 2. W edytorze grafiki zbuduj piramidę żywienia. Możesz wzorować się na piramidach żywienia wyszukanych w zasobach Internetu lub prezentowanej w podręczniku. Wykonując jej rysunek zwróć uwagę na produkty, które się w niej znajdują. Rysunek wykonaj, korzystając z możliwości edycji grafiki w wielu warstwachiESMTI7Bqf_d3041e1832edycji grafiki w wielu warstwach. Umieść na nim niezbędne opisy. Dostosuj rozdzielczośćiESMTI7Bqf_d3041e1434rozdzielczość fotografii, które włączysz do projektowanej kompozycji. Zwróć uwagę, że twoja kompozycja może być złożona z grafiki wektorowej i rastrowej.

  RWB5cvdoF1SxE1
  Źródło: CP, licencja: CC BY 3.0.

 3. Dokonaj analizy swojego sposobu odżywiania się. Zbuduj w arkuszu kalkulacyjnym tabelę.

  1. wpisz do tabeli nazwy produktów, które konsumujesz w ciągu jednego dnia oraz ich wartości odżywcze, tzn. dla każdego produktu odszukaj i wpisz następujące dane: wartość energetyczną, białko, węglowodany i tłuszcze,

  2. w tabeli podaj ilość spożywanych przez ciebie produktów,

  3. w tabeli oblicz, ile w ciągu dnia twój organizm otrzymuje poszczególnych składników odżywczych,

  4. w tabeli odszukaj w zasobach Internetu, jakie jest dzienne zapotrzebowanie twojego organizmu na poszczególne składniki odżywcze,

  5. porównaj te wielkości z wielkościami wcześniej obliczonymi; do ich porównania użyj funkcji JEŻELIiESMTI7Bqf_d3041e1984JEŻELI.

 4. W kolejnym arkuszu, oblicz współczynnik BMI (Body Mass Index) najbliższych ci osób dorosłych (jeśli się zgodzą). Współczynnik ten stosuje się tylko dla osób, które skończyły 18 lat. Dla ciebie nic on nie oznacza. Wyszukaj informacji o tym współczynniku i o sposobie jego obliczania.

 5. Przygotuj i wypełnij tabelę według następującego wzoru. Pole o nazwie „Informacja, czy waga jest w normie” zawiera jedną z następujących informacji: niedowaga, w normie, nadwaga, otyłość.

  R1X4XYFOMsdga1
  Źródło: Ewa Dobrzyńska, licencja: CC BY 3.0.

 6. Do wprowadzenia BMI i komentarza użyj odpowiednich formuł. W przypadku projektowania formuły w polu „Informacja, czy waga jest w normie” skorzystaj z dodatkowej następującej tabeli. Dane, które umieścisz w tabeli odszukaj w zasobach sieci Internet. Uwaga: w formule wykorzystaj zagnieżdżoną funkcję JEŻELIiESMTI7Bqf_d3041e1991zagnieżdżoną funkcję JEŻELI.

  RmdQgJIufscmU1
  Źródło: Ewa Dobrzyńska, licencja: CC BY 3.0.

 7. Opracuj strukturę własnej strony internetowejiESMTI7Bqf_d3041e2426Opracuj strukturę własnej strony internetowej, a następnie ją wykonaj. Stronę internetową na temat zdrowego żywienia wykonaj w języku htmliESMTI7Bqf_d3041e1997html . Umieść w niej linkiiESMTI7Bqf_d3041e2406linki do innych ciekawych stron o tej samej tematyce.

 8. W swoim opracowaniu strony uwzględnij następujące elementy:

  1. informacje o niezbędnych składnikach odżywczych w diecie człowieka,

  2. informacje o skutkach złego odżywiania się,

  3. obrazek piramidy żywienia,

  4. przykładowe przepisy kulinarne przez ciebie rekomendowane,

  5. informacje o ćwiczeniach ruchowych,

  6. zasady zdrowego odżywiania się.

iESMTI7Bqf_d5e3924

Do wykonania projektu skorzystaj z:

 1. edytora grafiki rastrowej,

 2. edytora grafiki wektorowej,

 3. arkusza kalkulacyjnego,

 4. programu notatnik,

 5. przeglądarki i wyszukiwarki internetowej.

Wyróżnienia w opisach czynności poprowadzą cię do niezbędnych informacji, które pomogą ci je wykonać. Kliknij w nie, jeżeli będziesz mieć problemy z ich wykonaniem.

iESMTI7Bqf_d5e3974

Co osiągniesz?
Ukształtujesz lub udoskonalisz umiejętności informatyczne z zakresu:

 1. wyszukiwania informacji według zadanego klucza w zasobach sieci Internet,

 2. prowadzenia dyskusji w grupach dyskusyjnych, na forum dyskusyjnym, na portalu społecznościowym,

 3. wykonywania zaawansowanego fotomontażu z wykorzystaniem wielu warstw,

 4. dobierania rozdzielczości obrazu w zależności od przeznaczenia grafiki,

 5. łączenia grafiki rastrowej z wektorową,

 6. projektowania tabel i formuł w arkuszu kalkulacyjnym, z uwzględnieniem zagnieżdżonych funkcji warunkowych,

 7. projektowania struktury strony internetowej,

 8. tworzenia strony internetowej z uwzględnieniem języka html.

iESMTI7Bqf_d3041e1832
iESMTI7Bqf_d5e4043

Hobby moich koleżanek i kolegów

R16SJvvoXOhHC1
Źródło: CP, licencja: CC BY 3.0.

Zbadaj, jakie zainteresowania mają twoi koledzy. Badania przeprowadź, wykorzystując możliwości chmury cyfrowej.
W celu zrealizowania projektu wykonaj podane czynności.

 1. Załóż swoje konto na wybranym wirtualnym dyskuiESMTI7Bqf_d3041e2070wirtualnym dysku.

 2. Opracuj interaktywny kwestionariusz ankiety badawczejiESMTI7Bqf_d3041e1882interaktywny kwestionariusz ankiety badawczej, wykorzystując możliwości programów na wirtualnym dysku. Pytania ułóż samodzielnie. Poproś swoich respondentów o przyporządkowanie swoich zainteresowań do określonych kategorii, np. sport, kolekcje, książki, muzyka, filmy, turystyka, fotografia.

 3. Udostępnij kwestionariusz wybranym osobom.

 4. Do wybranych osób prześlij informację o badaniach z prośbą o wypełnienie kwestionariusza w określonym terminie.

 5. Zbierz dane z wypełnionych kwestionariuszy i dokonaj ich analizy, wykorzystując arkusz kalkulacyjny.

 6. Zbuduj tabelę w arkuszu kalkulacyjnym i umieść w niej wszystkie dane. Zastosuj filtrowanie danych, po to, aby można było obejrzeć dane w podziale na kategorie zainteresowań.

 7. Oblicz, korzystając z funkcji warunkowej (Licz. jeżeliiESMTI7Bqf_d3041e1876funkcji warunkowej (Licz. jeżeli) liczbę osób mających zainteresowania w określonej kategorii.

 8. Wykonaj wykres kołowy ukazujący kategorie zainteresowań respondentów.

 9. Opracuj, za pomocą dostępnych programów do edycji tekstu na wirtualnym dysku, wyniki badań i wnioski z nich wynikające. Umieść w nim również opracowane przez ciebie narzędzie badawcze.

 10. Przygotuj grafikę wektorowąiESMTI7Bqf_d3041e1869grafikę wektorową, którą zilustrujesz swoje opracowanie. Wykorzystaj znany edytor grafiki wektorowej. Grafikę możesz całkowicie wykonać samodzielnie lub w oparciu o znalezione ilustracje w zasobach internetu. Stosuj te grafiki, które są udostępnione na licencji creative commons.

 11. Dokument udostępnijiESMTI7Bqf_d3041e2099udostępnij respondentom i swojemu nauczycielowi informatyki.

iESMTI7Bqf_d3041e1869
iESMTI7Bqf_d3041e1876
iESMTI7Bqf_d3041e1882
iESMTI7Bqf_d5e4166

Do wykonania projektu skorzystaj z:

 1. wyszukiwarki i przeglądarki internetowej,

 2. programu do tworzenia interaktywnych narzędzi badawczych,

 3. edytora tekstu dostępnego na wirtualnym dysku,

 4. arkusza kalkulacyjnego,

 5. edytora grafiki wektorowej.

Wyróżnienia w opisach czynności poprowadzą cię do niezbędnych informacji, które pomogą ci je wykonać. Kliknij w nie, jeżeli będziesz mieć problemy z ich wykonaniem.

iESMTI7Bqf_d5e4216

Co osiągniesz?
Ukształtujesz lub udoskonalisz umiejętności informatyczne z zakresu:

 1. tworzenia konta dla potrzeb korzystania z usług internetowych,

 2. projektowania interaktywnych narzędzi,

 3. wyszukiwania informacji według zadanego klucza w zasobach sieci Internet,

 4. udostępniania zasobów na wirtualnym dysku,

 5. projektowania tabel i formuł w arkuszu kalkulacyjnym,

 6. projektowania formuł z wykorzystaniem funkcji warunkowych w arkuszu kalkulacyjnym,

 7. filtrowania danych w tabelach arkusza kalkulacyjnego,

 8. tworzenia dokumentów o złożonej zawartości (tabele, grafika) na wirtualnym dysku,

 9. projektowania własnych grafik.

iESMTI7Bqf_d5e4272

Zawody przyszłości w moim regionie. Wybierz twój przyszły zawód

RLblz8FjXEcOV1
Źródło: CP, licencja: CC BY 3.0.

Zbierz informacje na temat potrzeb rynku pracy w swoim regionie teraz i w przyszłości. Dokonaj analizy własnych predyspozycji zawodowych i zainteresowań. Opisz swoje przyszłe miejsce na rynku pracy.
W celu zrealizowania projektu wykonaj podane czynności.

 1. Wyszukaj informacje na temat rozwoju gospodarczego twojego regionu, na temat firm, które oferują miejsca pracy oraz firm, które zamierzają rozwijać swoją działalność w tym regionie.

 2. Na podstawie informacji, które znajdziesz w zasobach sieci Internet i uzyskasz w bezpośredniej rozmowie z przedstawicielem firmy lub doradcą zawodowym, opisz stanowiska pracy, jakie proponują firmy działające w twoim regionie.

 3. W arkuszu kalkulacyjnym - w tabeli - zbierz informacje o kompetencjach zawodowych wymaganych na wymienionych wcześniej stanowiskach pracy. Tabelę zaprojektuj według następującego wzoru:

  R1QEPORhmtSaZ1
  Źródło: Ewa Dobrzyńska, licencja: CC BY 3.0.

  W kolumnie Moje kompetencje wypełnij według następującego klucza:
  A – posiadam wymienioną kompetencję,
  B – nie posiadam tej kompetencji i chcę ją osiągnąć,
  C – kompetencja ta wymaga mojego doskonalenia,
  D – nie interesuje mnie osiągnięcie tej kompetencji.

 4. Wykorzystując funkcję warunkową JEŻELIiESMTI7Bqf_d3041e1984JEŻELI i możliwość zagnieżdżania funkcjiiESMTI7Bqf_d3041e1991zagnieżdżania funkcji, wprowadź do trzeciej kolumny odpowiedni komentarz.

 5. Na podstawie analizy powyższych tabel, wykonaj listę kompetencji, które chcesz osiągnąć B lub doskonalić C. Przyporządkuj im zawody.

 6. Wybierz zawód, który powtarzał się najczęściej.

 7. edytorze grafiki wektorowejiESMTI7Bqf_d3041e349edytorze grafiki wektorowej zaprojektuj ilustrację prezentującą wybrany zawód.

 8. Wykonaj prezentację, w której uwzględnij:

  1. informacje na temat rozwoju gospodarczego regionu,

  2. opis firm oferujących społeczeństwu miejsca pracy,

  3. informacje na temat prognoz rozwoju gospodarczego regionu,

  4. informacje na temat wybranych zawodów i wymaganych kompetencji (dane o zawodach zaprezentuj w tabelach),

  5. wykres prezentujący popularność poszczególnych zawodów,

  6. informacje o zawodzie, który przez ciebie został wybrany,

  7. obrazek ilustrujący wybrany zawód.

 9. Prezentacje zapisz w formacie htmliESMTI7Bqf_d3041e1997html i przekaż ją nauczycielowi do umieszczenia na szkolnej stronie internetowej.

iESMTI7Bqf_d3041e1984
iESMTI7Bqf_d3041e1991
iESMTI7Bqf_d3041e1997
iESMTI7Bqf_d5e4399

Do wykonania projektu skorzystaj z:

 1. wyszukiwarki i przeglądarki internetowej,

 2. programu do tworzenia prezentacji,

 3. arkusza kalkulacyjnego,

 4. edytora grafiki wektorowej,

 5. edytora tekstu.

Wyróżnienia w opisach czynności poprowadzą cię do niezbędnych informacji, które pomogą ci je wykonać. Kliknij w nie, jeżeli będziesz mieć problemy z ich wykonaniem.

iESMTI7Bqf_d5e4449

Co osiągniesz?
Ukształtujesz lub udoskonalisz umiejętności informatyczne z zakresu:

 1. wyszukiwania informacji według zadanego klucza w zasobach sieci Internet,

 2. projektowania formuł z wykorzystaniem funkcji warunkowych w arkuszu kalkulacyjnym,

 3. projektowania formuł zbudowanych z zagnieżdżonych funkcji,

 4. tworzenia kompozycji graficznych wektorowych,

 5. wstawiania i modyfikowania tabel i wykresów w prezentacji,

 6. zapisywania prezentacji w formacie strony internetowej,

 7. umieszczania prezentacji na stronie internetowej.

iESMTI7Bqf_d5e4501

Organizacja mojego czasu pracy

R1Qa46uqNwceB1
Źródło: CP, licencja: CC BY 3.0.

Gimnazjum jest ważnym etapem w twojej edukacji. Masz już wiele obowiązków. Bierzesz udział w zajęciach szkolnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Chcesz znaleźć czas na rozwijanie swoich zainteresowań, spotkania w grupie rówieśników, a także czasami obejrzeć dobry film w kinie. Wobec tak bogatego harmonogramu zajęć zastosuj narzędzia informatyczne, które pomogą ci zarządzać czasem. Zaplanuj swój czas, stosując kalendarziESMTI7Bqf_d3041e2440kalendarz w wybranym wirtualnym dyskuiESMTI7Bqf_d3041e2070wirtualnym dysku.

W celu zrealizowania projektu wykonaj podane czynności.

 1. Rozpoznaj i wybierz usługę tworzenia wirtualnego kalendarza, w którym zaplanujesz swój czas. W zależności od różnorodności twoich zajęć możesz dla każdego z nich utworzyć osobny kalendarz. Wśród nich mogą być kalendarze, w których zaplanujesz następujące aktywności:

  1. zajęcia w szkole zgodne z planem lekcji,

  2. sprawdziany i terminy oddania prac domowych,

  3. plan zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych,

  4. spotkania towarzyskie, wyjścia do kina lub teatru,

  5. ważne rocznice i spotkania rodzinne.

 2. Udostępnij kalendarziESMTI7Bqf_d3041e2090Udostępnij kalendarz dotyczący spotkań towarzyskich wybranym koleżankom i kolegom.

 3. Ustaw przypomnienia o nadchodzących terminach oddania prac domowych i sprawdzianów oraz terminach ważnych rocznic i imienin.

 4. Wyszukaj informacje na temat metod zarządzania czasem. Opracowanie wykonaj w edytorze tekstu na wirtualnym dysku.

 5. W tekście umieść linki do ciekawych stron prezentujących różne metody efektywnego zarządzania czasem.

iESMTI7Bqf_d3041e2070
iESMTI7Bqf_d3041e2090
iESMTI7Bqf_d3041e2099
iESMTI7Bqf_d5e4621

Do wykonania projektu skorzystaj z:

 1. wyszukiwarki i przeglądarki internetowej,

 2. kalendarza na wirtualnym dysku,

 3. edytora tekstu na wirtualnym dysku.

Wyróżnienia w opisach czynności poprowadzą cię do niezbędnych informacji, które pomogą ci je wykonać. Kliknij w nie, jeżeli będziesz mieć problemy z ich wykonaniem.

iESMTI7Bqf_d5e4667

Co osiągniesz?
Ukształtujesz lub udoskonalisz umiejętności informatyczne z zakresu:

 1. wyszukiwania informacji według zadanego klucza w zasobach sieci Internet,

 2. tworzenia wirtualnego terminarza,

 3. udostępniania zasobów na wirtualnym dysku,

 4. korzystania z wirtualnego dysku,

 5. tworzenia dokumentu tekstowego na wirtualnym dysku,

 6. zastosowania linków do wybranych stron internetowych.

iESMTI7Bqf_d5e4717

Autoprezentacja. Tworzenie własnego e‑portfolio i CV

R1cd6VLetbOnR1
Źródło: CP, licencja: CC BY 3.0.

Jesteś już w gimnazjum. Masz na swoim koncie wiele osiągnięć. Zbuduj własne e‑portfolio, w którym będziesz odnotowywać wszystkie swoje sukcesy. Technologia informacyjna umożliwi ci prezentację swoich dyplomów, certyfikatów, zaświadczeń i innych dokumentów, pod warunkiem, że przygotujesz ich postać cyfrową. Systematycznie uzupełniana twoja elektroniczna wizytówka na pewno pomoże ci w przyszłości, chociażby w dalszym kształceniu i znalezieniu atrakcyjnego stanowiska pracy.
W celu zrealizowania projektu wykonaj podane czynności.

 1. Wyszukaj informacje na temat, czym jest e‑portfolio i w jaki sposób można je przygotować.

 2. Odszukaj w zasobach sieci Internet i przejrzyj dostępne przykładowe e‑portfolio.

 3. Na wybranym wirtualnym dyskuiESMTI7Bqf_d3041e2070wirtualnym dysku opracuj własną strukturę i utwórz e‑portfolio w języku htmliESMTI7Bqf_d3041e1997html. Wypełnij ją informacjami o swoich osiągnięciach.

 4. Przygotuj wersję cyfrową dokumentów potwierdzających twoje osiągnięcia. Jeśli posiadasz wersje papierowe takich dokumentów, wykonaj ich skan lub zrób fotografię.

 5. Podłącz przygotowane pliki do twojego e‑portfolio.

 6. Odszukaj w zasobach sieci Internet i przejrzyj dostępne różne wzory przykładowych życiorysów.

 7. Zainspirowany obejrzanymi wzorami przygotuj swój życiorys w edytorze tekstu na wirtualnym dysku.

 8. Życiorys połącz z e‑portfolio. Konstrukcję dokumentu skonsultuj z nauczycielem języka polskiego.

 9. Gotowe e‑portfolio udostępnijiESMTI7Bqf_d3041e2099udostępnij swojemu nauczycielowi informatyki.

 10. Na dysku swojego komputera uporządkuj zgromadzone dokumenty potwierdzające twoje osiągnięcia. Zabezpiecz je wykonując ich archiwum na dodatkowym nośniku pamięci.

 11. Wykonaj prezentację na temat własnych osiągnięć.

 12. Nagraj film prezentujący twoje osiągnięcia. Zaprezentuj w nim, jakie masz cechy przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 13. Film wstaw do prezentacjiiESMTI7Bqf_d3041e2198Film wstaw do prezentacji.

 14. Prezentację zapisz w pliku PDFiESMTI7Bqf_d3041e2189zapisz w pliku PDF.

iESMTI7Bqf_d3041e2189
iESMTI7Bqf_d3041e2198
iESMTI7Bqf_d5e4839

Do wykonania projektu skorzystaj z:

 1. wyszukiwarki i przeglądarki internetowej,

 2. edytora tekstu na wybranym wirtualnym dysku,

 3. skanera lub cyfrowego aparatu fotograficznego,

 4. programu do tworzenia prezentacji,

 5. kamery wideo.

Wyróżnienia w opisach czynności poprowadzą cię do niezbędnych informacji, które pomogą ci je wykonać. Kliknij w nie, jeżeli będziesz mieć problemy z ich wykonaniem.

iESMTI7Bqf_d5e4889

Co osiągniesz?
Ukształtujesz lub udoskonalisz umiejętności informatyczne z zakresu:

 1. wyszukiwania informacji według zadanego klucza w zasobach sieci Internet,

 2. tworzenia e‑portfolio,

 3. udostępniania zasobów na wirtualnym dysku,

 4. korzystania z wirtualnego dysku,

 5. tworzenia dokumentu tekstowego na wirtualnym dysku,

 6. skanowania lub tworzenia fotografii cyfrowej,

 7. tworzenia prezentacji z wykorzystaniem filmu,

 8. zapisywania prezentacji w pliku PDF,

 9. porządkowania i archiwizowania danych.

iESMTI7Bqf_d5e4945

Prawo człowieka do ochrony własnego wizerunku. Stosowanie netykiety

RNqwy9x0PfDrG1
Źródło: CP, licencja: CC BY 3.0.

W wirtualnym świecie, tak samo jak w rzeczywistości należy przestrzegać prawa i zasad dobrego wychowania. Korzystając z zasobów sieci Internet, wiesz, jak wiele informacji możesz w nich znaleźć. Są wśród nich informacje bardzo przydatne i te, które nigdy nie powinny być opublikowane. Na podstawie znanego ci prawa człowieka do ochrony jego wizerunku przedstaw własny osąd tego problemu. Na przykładzie wyszukanych informacji w zasobach Internetu dokonaj analizy i sformułuj wnioski, czy prawo jest łamane przez użytkowników Internetu. Przeglądając różnego rodzaju posty internautów, zwróć uwagę na sposób ich zachowania. Przedstaw swój pogląd na temat widocznej agresji w wypowiedziach wielu osób.
W celu zrealizowania projektu wykonaj podane czynności.

 1. Wyszukaj w Internecie przykłady prawidłowego wykorzystania jego usług oraz przykłady wulgarnego zachowania, a nawet łamania prawa. Zapisz adresy wyszukanych stron z wymienionymi przykładami.

 2. Oceń różne zachowania w sieci InternetiESMTI7Bqf_d3041e2296różne zachowania w sieci Internet, podając ich przykłady w postaci linków do stron.

 3. Weź udział w dyskusji na wybranym forumiESMTI7Bqf_d3041e2287forum, w którym internauci dyskutują na temat różnych zachowań w Internecie. Jeśli takich dyskusji nie znajdziesz, rozpocznij ją samodzielnie.

 4. Na podstawie własnych obserwacji zaprojektuj w edytorze tekstu, własny układ zasad zachowania obowiązujących wszystkich internautów, bez względu na wiek i płeć. Do edycji tego układu zasad zastosuj wielopoziomową listę wypunktowaniaiESMTI7Bqf_d3041e2305wielopoziomową listę wypunktowania.

 5. Wykonaj plakat nawołujący do właściwego wykorzystania usług sieci Internet i jego zasobów. Umieść na nim opracowany zestaw zasad. Plakat wykonaj w edytorze grafiki wektorowejiESMTI7Bqf_d3041e349edytorze grafiki wektorowej.

iESMTI7Bqf_d3041e2287
iESMTI7Bqf_d3041e2296
iESMTI7Bqf_d3041e2305
iESMTI7Bqf_d5e5058

Do wykonania projektu skorzystaj z:

 1. wyszukiwarki i przeglądarki internetowej,

 2. edytora tekstu,

 3. edytora grafiki wektorowej.

Wyróżnienia w opisach czynności poprowadzą cię do niezbędnych informacji, które pomogą ci je wykonać. Kliknij w nie, jeżeli będziesz mieć problemy z ich wykonaniem.

iESMTI7Bqf_d5e5104

Co osiągniesz?
Ukształtujesz lub udoskonalisz umiejętności informatyczne z zakresu:

 1. wyszukiwania informacji według zadanego klucza w zasobach sieci Internet,

 2. dyskutowania na wybranym forum dyskusyjnym,

 3. projektowania zasad zachowania się w Internecie,

 4. tworzenia kompozycji graficznych w edytorze grafiki wektorowej,

 5. projektowania dokumentów tekstowych zawierających wielopoziomową listę wypunktowaną.

iESMTI7Bqf_d5e5151

Szkolne zawody sportowe

R7aKbJQZaDOxg1
Źródło: CP, licencja: CC BY 3.0.

Twoim zadaniem jest przygotowanie oprawy informatycznej szkolnych zawodów sportowych. Zadań jest wiele. Będą one musiały być podzielone na etapy. Niektóre z nich należy wykonać wcześniej niektóre później. Od ciebie zależy, jaka będzie organizacja pracy. Do twoich zadań będzie należało stworzenie bazyiESMTI7Bqf_d3041e574bazy zawodników i konkurencji sportowych. Każdemu zawodnikowi zostanie przyporządkowana co najmniej jedna konkurencja. O zawodach należy wcześniej wszystkich powiadomić. Najlepszą formą może być plakat rozwieszony tuż przy drzwiach wejściowych do szkoły oraz systematycznie aktualizowane informacje przekazywane administratorowi szkolnej strony internetowej. Podczas zawodów musi działać system zliczający punkty zawodników w poszczególnych konkurencjach. System ten będzie udostępniony jury w szkolnej sieci lokalnej komputerów. Zawodnicy przed zawodami muszą otrzymać odpowiednio zredagowany regulamin zawodów. Masz przed sobą dużo zadań. Ułóż dla nich odpowiedni terminarz prac. Udostępnij go przewodniczącemu zawodów, aby mógł widzieć, na jakim etapie prac jesteś.

W celu zrealizowania projektu wykonaj następujące czynności:

 1. Na wybranym wirtualnym dysku załóż kalendarziESMTI7Bqf_d3041e2440kalendarz, w którym zaplanujesz swoje działania i terminy zakończenia kolejnych etapów prac.

 2. Zaprojektuj plakat, wykorzystując wybrany edytor grafiki. Pamiętaj, że to zadanie wykonujesz z wykorzystaniem wielowarstwowej struktury obrazu. Wyszukaj informacje o modelach barwiESMTI7Bqf_d3041e2434modelach barw, aby zapewnić dobrą kolorystykę plakatu po jego wydrukowaniu. Aby wykonać plakat, utwórz własną paletę kolorów, korzystając z pobranych kolorów ze zdjęć. W plakacie możesz wykorzystać fotografie. Pamiętaj jednak o prawie autorskim i prawie człowieka do ochrony jego wizerunku.

 3. Korzystając z języka htmliESMTI7Bqf_d3041e1997html, przygotuj strukturę strony internetowejiESMTI7Bqf_d3041e2426strukturę strony internetowej, w której będą umieszczane aktualne informacje przed, podczas i po zawodach sportowych.

 4. We współpracy z organizatorem rozgrywek sportowych zaprojektuj i zredaguj regulaminy dla poszczególnych konkurencji z wykorzystaniem wielopoziomowej listy wypunktowanejiESMTI7Bqf_d3041e2305wielopoziomowej listy wypunktowanej. Po opracowaniu pierwszego regulaminu, zapisz go pod kolejną nazwą, zmień, korzystając z odpowiednich funkcji edytora tekstu, nazwę konkurencji, wprowadź inne zmiany charakterystyczne dla kolejnej konkurencji i zapisz plik. Czynność tę powtórz tyle razy, aby powstały regulaminy dla wszystkich konkurencji. Regulaminy podłącz do strony internetowej szkolnych zawodów sportowych.

 5. Przygotuj zdalny formularziESMTI7Bqf_d3041e2420formularz do zgłaszania się na zawody. Upowszechnij go. Wstaw linkiESMTI7Bqf_d3041e2406link do tego formularza na stronie szkolnych zawodów sportowych.

 6. Przygotuj bazę o zawodach. W tym celu wykonaj dwie tabeleiESMTI7Bqf_d3041e2400tabele: zawodników i tabelę konkurencji sportowych.

 7. W arkuszu kalkulacyjnym przygotuj tabelę, w której będą odnotowywane kolejne punkty zdobyte przez zawodników. Zaprojektuj w ten sposób formuły, aby w każdej chwili była widoczna sumaryczna liczba punktów każdego zawodnika w każdej kategorii zawodów. W tabeli zablokuj odpowiednie wiersze i kolumnyiESMTI7Bqf_d3041e2391zablokuj odpowiednie wiersze i kolumny, aby występujące w nich dane były zawsze widoczne (nazwiska zawodników i konkurencje). Plik ten zapisz na dysku twardym komputera podłączonego do lokalnej sieci komputerowej i udostępnijiESMTI7Bqf_d3041e2099udostępnij go jury w tej sieci. Jury musi mieć uprawnienia do edycji tego pliku.

Uwaga!

Od nauczyciela informatyki zależy, czy projekt będziesz wykonywać samodzielnie, czy w zespole.

iESMTI7Bqf_d3041e2391
iESMTI7Bqf_d3041e2400
iESMTI7Bqf_d3041e2406
iESMTI7Bqf_d3041e2420
iESMTI7Bqf_d3041e2426
iESMTI7Bqf_d3041e2434
iESMTI7Bqf_d3041e2440
iESMTI7Bqf_d5e5353

Do wykonania projektu skorzystaj z:

 1. wirtualnego dysku,

 2. wirtualnego kalendarza,

 3. edytora tekstu,

 4. edytora grafiki,

 5. prostego edytora do wprowadzania kodu html,

 6. arkusza kalkulacyjnego,

 7. kalendarza wirtualnego,

 8. programu do tworzenia bazy danych,

 9. komputera pracującego w sieci lokalnej.

Wyróżnienia w opisach czynności poprowadzą cię do niezbędnych informacji, które pomogą ci je wykonać. Kliknij w nie, jeżeli będziesz mieć problemy z ich wykonaniem.

iESMTI7Bqf_d5e5410

Co osiągniesz?
Ukształtujesz lub udoskonalisz umiejętności informatyczne z zakresu:

 1. korzystania z wirtualnego dysku,

 2. tworzenia wirtualnego terminarza,

 3. udostępniania zasobów na wirtualnym dysku,

 4. tworzenia kompozycji graficznych,

 5. wykorzystania wiedzy na temat modeli zapisu kolorów,

 6. tworzenia dokumentu tekstowego zawierającego wielopoziomową listę wypunktowaną i numerowaną,

 7. redagowania dokumentów tekstowych z wykorzystaniem funkcji zamiany wyszukanych fraz w dokumencie,

 8. projektowania formuł w arkuszu kalkulacyjnym i blokowania w nich wierszy i kolumn,

 9. projektowania struktury strony internetowej,

 10. tworzenia strony internetowej z wykorzystaniem języka html,

 11. projektowania bazy danych,

 12. udostępniania plików w lokalnej sieci komputerowej.

iESMTI7Bqf_d5e5473

Chroń środowisko, chroń swoją planetę

RWxlVZJsc8K151
Źródło: CP, licencja: CC BY 3.0.

Na pewno już wiesz, jak bardzo nasza planeta jest zanieczyszczona przez cywilizację. Wyobraź sobie, że jesteś ekologiem, a twoim zadaniem jest nie tylko lokalizowanie miejsc, w których powstają dzikie wysypiska śmieci, ale uświadamianie i zaprezentowanie, jaki zgubny wpływ mają takie miejsca na zatrucie środowiska.
W celu zrealizowania projektu wykonaj podane czynności.

 1. Zlokalizuj dzikie wysypiska śmieci niedaleko swojego miejsca zamieszkania lub podczas wycieczki za miasto.

 2. Nakręć film ukazujący, w jaki sposób ludzie zanieczyszczają środowisko i czym?

 3. Zaprojektuj proekologiczną kompozycję w edytorze grafiki.

 4. Wyszukaj informacje o niektórych rodzajach odpadów, które są szczególnie niebezpieczne dla naturalnego środowiska. Przedstaw w edytorze tekstu informacje na ich temat w tabeli. Dla wybranych odpadów podaj:

  1. skład chemiczny,

  2. czas rozkładu (rozpadu),

  3. wpływ na skażenie środowiska,

  4. możliwość recyklingu.

 5. W dokumencie tekstowym wstaw stronę tytułowąiESMTI7Bqf_d3041e692stronę tytułową z wykorzystaniem zaprojektowanej grafiki

 6. Dokonaj obróbki filmu w wybranym programie. Zaprojektuj ścieżkę filmową z nagranych ujęć filmowych.iESMTI7Bqf_d3041e2596Zaprojektuj ścieżkę filmową z nagranych ujęć filmowych.

 7. Zaprojektuj przejścia między ujęciamiiESMTI7Bqf_d3041e2579Zaprojektuj przejścia między ujęciami.

 8. Wstaw narrację, dobrane do tematyki zdjęciaiESMTI7Bqf_d3041e2546zdjęcia, napisyiESMTI7Bqf_d3041e2558napisy, dźwiękiESMTI7Bqf_d3041e2569dźwięk. Film zatytułuj zgodnie z własną inwencją.

 9. Film skompiluj do wybranego i dostępnego formatuiESMTI7Bqf_d3041e2590formatu.

 10. Wykonaj prezentację zgodnie z następującymi wymaganiami:

  1. wstaw tło slajdów, wykorzystując zaprojektowaną grafikę,

  2. umieść tabelę opracowaną w edytorze tekstu,

  3. wstaw opracowany filmiESMTI7Bqf_d3041e2198wstaw opracowany film,

  4. przedstaw, w jaki sposób można zminimalizować zagrożenia wynikające z braku odpowiedzialności człowieka za środowisko,

  5. wyszukaj ciekawe strony na temat recyklingu odpadów i wstaw do prezentacji hiperłączaiESMTI7Bqf_d3041e2406hiperłącza do wybranych stron.

iESMTI7Bqf_d3041e2546
iESMTI7Bqf_d3041e2558
iESMTI7Bqf_d3041e2569
iESMTI7Bqf_d3041e2579
iESMTI7Bqf_d3041e2590
iESMTI7Bqf_d3041e2596
iESMTI7Bqf_d5e5702

Do wykonania projektu skorzystaj z:

 1. edytora tekstu,

 2. edytora grafiki,

 3. programu do obróbki cyfrowej filmu,

 4. programu do tworzenia prezentacji,

 5. wyszukiwarki i przeglądarki internetowej,

 6. kamery wideo.

Wyróżnienia w opisach czynności poprowadzą cię do niezbędnych informacji, które pomogą ci je wykonać. Kliknij w nie, jeżeli będziesz mieć problemy z ich wykonaniem.

iESMTI7Bqf_d5e5755

Co osiągniesz?
Ukształtujesz lub udoskonalisz umiejętności informatyczne z zakresu:

 1. rejestrowania filmu,

 2. tworzenia kompozycji graficznych,

 3. cyfrowej obróbki filmu, a w szczególności składania filmu z klipów filmowych, dodawania obrazu statycznego, dźwięku i napisów oraz projektowania przejść pomiędzy kadrami filmowymi,

 4. zapisywania filmu w wybranym formacie,

 5. redagowania dokumentów tekstowych z uwzględnieniem tabel,

 6. projektowania prezentacji multimedialnej zawierającej film, tabele, wykresy i hiperłącza,

 7. wyszukiwania informacji w internecie.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida