Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
REjOBlYNfMX7f1
Wilki w Puszczy Białowieskiej Wilki w Puszczy Białowieskiej Źródło: Lilly M, licencja: CC BY-SA 3.0.
Wilki w Puszczy Białowieskiej
Lilly M, licencja: CC BY-SA 3.0
Ćwiczenie 1

Porozmawiajcie o postaci wilka w literaturze i filmach. Zanotujcie przykłady wilczych bohaterów. Jaki charakter przypisuje się tym zwierzętom? Dlaczego?

Ćwiczenie 2
R16TOeCiJ0B8Y1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 3

Przeczytaj bajkę Ignacego Krasickiego. Zwróć uwagę na argumenty podane przez wilki.

Jagnię i wilcyIgnacy Krasicki
Ignacy Krasicki Jagnię i wilcy

Zawżdyj0000008I3B5v22_000tp001Zawżdy znajdzie przyczynę, kto zdobyczy pragnie.
Dwóch wilków jedno w lesie nadybalij0000008I3B5v22_000tp002nadybali jagnięj0000008I3B5v22_000tp003jagnię;
Już go mieli rozerwać; rzekło: „Jakim prawem?”
„Smacznyś, słaby i w lesie!” – Zjedli niezabawemj0000008I3B5v22_000tp004niezabawem.

j0000008I3B5v22_00000_BIB_001
Ćwiczenie 4

Przeanalizuj sytuację, w której znalazło się jagnię.

  • Jaką przewagę miały nad jagnięciem wilki?

  • Jakie trzy przyczyny mordu wskazały wilki?

  • Czy któraś z podanych przyczyn usprawiedliwia zbrodnię?

Ćwiczenie 5
  • Czego uczy nas bajka pt. „Jagnię i wilcy”?

  • Jakie cechy uosabiają wilki, a jakie jagnię?

Sformułuj przestrogę, czyli morał płynący z bajki, i zapisz ją tutaj lub w zeszycie.

Ćwiczenie 6

Policz, ile bajka ma wersów, a także ile sylab w każdym wersie. Przepisz do zeszytu i uzupełnij wniosek:

Bajka Ignacego Krasickiego „Jagnię i wilcy” jest utworem …: liczy … wersy, każdy wers ma … sylab.

Ćwiczenie 7

Zastanówcie się i porozmawiajcie: dlaczego autor wybrał formę krótkiej, wierszowanej bajki, by przekazać innym przestrogę. Czy gdyby napisał na ten sam temat długie opowiadanie, uzyskałby ten sam efekt?

Ćwiczenie 8

Sprawdź, czy w krótkim utworze pt. „Jagnię i wilcy” znalazły się podane niżej formy wypowiedzi. Jeśli tak, wskaż odpowiednie wersy, w przeciwnym razie wpisz: nie ma.

RZJfta1YlYaHC1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 9

Zapisz – tutaj lub w zeszycie – co najmniej pięć zakończonych na nazw młodych zwierząt.

Wzór: młody koń – źrebię

Od zapisanych nazw utwórz liczbę mnogą.

Ćwiczenie 10

Odmień przez przypadki w obu liczbach rzeczownik jagnię. Jako pomoc możesz wykorzystać opis odmiany (ze słownika języka polskiego).

jagnię n IV, D. ~ęcia; lm M. ~ęta, D. ~niąt

j0000008I3B5v22_000tp001
j0000008I3B5v22_000tp003
j0000008I3B5v22_000tp004
j0000008I3B5v22_000tp002
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida