Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
RHGjaD1mHrFHT11
bransoletka Źródło: licencja: CC 0.
licencja: CC 0
1
Ćwiczenie 1
R1GXgYmk0C3pj1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 2

Zadaj pytania o wyrazy zakreślone fioletowym kolorem w poprzednim ćwiczeniu.

Zapamiętaj!

Przydawka to każde określenie rzeczownika. Może być wyrażona przymiotnikiem, rzeczownikiem, wyrażeniem przyimkowym, liczebnikiem, zaimkiem.

Odpowiada na pytania: jaki?, który?, czyj?, z czego?, ile? itp.

Ćwiczenie 3
R3DDDjtU96Fh41
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 4

Jakimi częściami mowy były wyrażone przydawki w poprzednim zadaniu? Zapisz odpowiedź tutaj lub w zeszycie.

uzupełnij treść
Ćwiczenie 5
R1VeHmYUYkbEA1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 6

Jak rozumiecie powiedzenia z ćwiczenia 5.? W jakiej sytuacji można ich użyć? Porozmawiajcie o tym w klasie.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida