Wydrukuj Zapisz jako PDF Dodaj do ulubionych Udostępnij materiał

Własności czworokątów

R1dY8puac382p1
Animacja
A
Ćwiczenie 1
RrCICEYnXu2ow1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
A
Ćwiczenie 2

Rysunek przedstawia czworokąty.

Rjl8DMPr7oxRR1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

Które z  nich są

 1. trapezami

 2. trapezami równoramiennymi

 3. trapezami prostokątnymi

B
Ćwiczenie 3
R15iJJK6aXYGk1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
A
Ćwiczenie 4
R15tQL9i7m5TS1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
A
Ćwiczenie 5
RdhR3SHMrYcpR1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
classicmobile
Ćwiczenie 6

Wskaż poprawne dokończenie zdania.
Suma miar kątów wewnętrznych każdego czworokąta wynosi

RdAI9tDWVJYVp
static
iA1QepTWvL_d5e295
A
Ćwiczenie 7
RYNilRmrPhSyv1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
classicmobile
Ćwiczenie 8

Rozstrzygnij, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.

R12KRVpWug1vs
static
B
Ćwiczenie 9

Na rysunku dany jest czworokąt ABCD, w którym przekątne przecinają się w punkcie S. Przekątna AC tego czworokąta ma długość 6 cm. Ustaw wierzchołki BD tak, aby czworokąt ABCD był

 1. równoległobokiem, który nie jest prostokątem

 2. prostokątem, który nie jest kwadratem

 3. rombem, który nie jest kwadratem

 4. kwadratem

  R1IEILllrqcvq1
  "1. Animacja pokazuje czworokąt A B C D, w którym poprowadzone są przekątne AC i BD. Zmieniając położenie punktów B i D, należy tak ustawić odcinek BD, aby: był on drugą przekątną równoległoboku A B C D, który nie jest prostokątem
  Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY NC 3.0.

A
Ćwiczenie 10

Jeden z kątów równoległoboku ma miarę 35°. Podaj miary pozostałych kątów tego równoległoboku.

A
Ćwiczenie 11

Jeden z kątów trapezu równoramiennego ma miarę 50°. Podaj miary pozostałych kątów tego trapezu.

A
Ćwiczenie 12

Jeden z kątów trapezu prostokątnego ma miarę 118°. Podaj miary pozostałych kątów tego trapezu.

B
Ćwiczenie 13

Wielokąt ABCDEF zbudowany jest z dwóch jednakowych równoległoboków. Podaj miary kątów tego wielokąta.

Ry7ikSSBRkIM71
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
C
Ćwiczenie 14

Przekątne prostokąta ABCD przecinają się w punkcie P pod kątem 136°. Oblicz miary kątów trójkąta BPC.

R16q0I0e2ayuW1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
C
Ćwiczenie 15

Narysuj dowolny kwadrat, a następnie dorysuj na zewnątrz kwadratu cztery trójkąty równoboczne tak, aby każdy bok kwadratu był równocześnie bokiem jednego z trójkątów.

 1. Podaj nazwę wielokąta utworzonego przez kwadrat i wszystkie trójkąty.

 2. Oblicz sumę miar kątów wewnętrznych utworzonego wielokąta.