Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
Rf5PdaZRo6fRI

Różnica wektorów

Źródło: [online], dostępny w internecie: www.pixabay.com.

W tym rozdziale omówimy graficzne odejmowanie wektorów. Tak jak w zbiorze liczb rzeczywistych, w zbiorze wektorów odejmowanie jest działaniem odwrotnym do dodawania. W praktyce oznacza to, że jeśli potrafimy już dodawać, to odejmowanie będziemy mogli zdefiniować przy pomocy dodawania...

Twoje cele
  • Dodasz lub odejmiesz graficznie co najmniej dwa wektory.

  • Przedstawisz wektor jako różnicę wektorów.

  • Wykonasz działania dodawania i odejmowania więcej niż dwóch wektorów za pomocą metody trójkąta i równoległoboku.