Wydrukuj Zapisz jako PDF Dodaj do ulubionych Udostępnij materiał

Sortowanie jednopoziomowe

W programie do edycji tekstu, podobnie jak w arkuszu kalkulacyjnym w łatwy i szybki sposób uporządkujesz dane zawarte w tabeli, np. listę uczniów twojej klasy.
Z poprzednich lat wiesz, że sortowanie polega na uporządkowaniu danych według następujących kryteriów:

  • sortowanie liczb od największej do najmniejszej (sortowanie malejące) lub odwrotnie,

  • sortowanie alfabetyczne od A do Z (sortowanie rosnące) lub odwrotnie.

Na przykładzie prezentowanego ćwiczenia zobacz, jak można sortować dane zawarte w tabeli.

Ćwiczenie 1

Używając odpowiednich przycisków, posortuj dane rosnąco lub malejąco, kolejno według nazwisk, imion i wzrostu uczniów.

R8l1IGoaoqbrG1
Interaktywne zadanie sortowania danych
Źródło: Grzegorz Zwoliński, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 2

Pobierz plik zad 5_3_1 prezentujący tabelę z danymi dotyczącymi wzrostu pewnej grupy uczniów. Odszukaj odpowiednie narzędzia i posortuj dane rosnąco (od A do Z) według nazwisk. Zapisz plik pod nazwą Sortowanie_1. Wykonane zadanie porównaj z przykładowym rozwiązaniem. W przypadku problemów lub wątpliwości skorzystaj ze wskazówki i filmu.

Rl5nAsvPsQCXC1
Plik do pobrania
Źródło: Izabela Dubaniewicz, licencja: CC BY 3.0.
Ważne!

Jeśli dane zawarte w tabeli wymagają uporządkowania rosnąco lub malejąco, zastosuj polecenie Sortuj. Sortowanie możesz wykonać według dowolnej kolumny, alfabetycznie lub numerycznie. Możesz również posortować tylko fragment tabeli. Umiejętność sortowania jest szczególnie przydatna w pracy z dużymi zbiorami danych.

Ćwiczenie 3

Otwórz dokument Sortowanie_1, prezentujący dane z poprzedniego ćwiczenia. Odszukaj odpowiednie narzędzia i posortuj dane zawarte w tabeli malejąco według wzrostu. Zapisz plik pod nazwą Sortowanie_2. Wykonane zadanie porównaj z przykładowym rozwiązaniem. W przypadku problemów lub wątpliwości skorzystaj ze wskazówki. Zadanie możesz wykonać, korzystając z załączonego pliku zad_5.3.2.

RdyCIZ56JFSzt1
Plik do pobrania
Źródło: Izabela Dubaniewicz, licencja: CC BY 3.0.
iVPNU7098i_d317e107
iVPNU7098i_d317e113
iVPNU7098i_d5e289

Sortowanie wielopoziomowe

Często sortowanie według jednej kolumny może być niewystarczające. Przykładem jest sortowanie danych w tabelach z poprzednich ćwiczeń. Porównaj dokumenty Sortowanie_1Sortowanie_2 z poprzednich zadań i zastanów się, czy dane w tych tabelach zostały posortowane prawidłowo.
W obu przypadkach, po przeprowadzeniu sortowania, uczniowie z tymi samymi nazwiskami nie zostali posortowani: Tomasz jest na pierwszym miejscu, Adam na drugim. Nie została więc zachowana kolejność alfabetyczna w kolumnie z imionami.

Ważne!

Kryterium sortowania dotyczące tylko jednej kolumny często okazuje się niewystarczające. W takim przypadku należy wykonać sortowanie wielopoziomowe, uwzględniające więcej niż jedną kolumnę.

Ćwiczenie 4

Pobierz plik zad_5_3_1 prezentujący tabelę z danymi dotyczącymi wzrostu pewnej grupy uczniów i przeprowadź sortowanie wielopoziomowe. Odszukaj odpowiednie narzędzia i posortuj dane rosnąco (od A do Z) według nazwisk, a w przypadku tych samych nazwisk, posortuj uczniów według imion. Zapisz plik pod nazwą Sortowanie_3. Wykonane zadanie porównaj z przykładowym rozwiązaniem. W przypadku problemów lub wątpliwości skorzystaj ze wskazówki i z filmu.

Rl5nAsvPsQCXC1
Plik do pobrania
Źródło: Izabela Dubaniewicz, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 5

Pobierz i otwórz plik zad_5_3_1 załączony do poprzedniego zadania, prezentujący tabelę z danymi dotyczącymi wzrostu pewnej grupy uczniów. Uporządkuj uczniów pod względem wzrostu od najwyższego do najniższego w kolejności alfabetycznej. Zapisz plik pod nazwą Sortowanie_4. Wykonane zadanie porównaj z przykładowym rozwiązaniem. Jeśli napotkasz problemy, skorzystaj ze wskazówki.

Wskazówka

Ustal kolejne poziomy sortowania: najpierw według wzrostu, następnie według nazwisk, na koniec według imion.

iVPNU7098i_d317e179
iVPNU7098i_d317e186
iVPNU7098i_d5e427
Zapamiętaj!

Wstawione do tabeli dane możesz uporządkować w dowolny sposób: rosnąco lub malejąco, alfabetycznie lub liczbowo. Uporządkowanie danych według określonych kryteriów czasami wymaga zastosowania sortowania wielopoziomowego. Pamiętaj o tym, aby zawsze uwzględnić wszystkie dane zawarte w tabeli.