Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Ćwiczenie 1
R7AXoA2tFWh8v1
Sprawdzian wiadomości o ruchu drgającym i falowym
Źródło: Helena Nazarenko-Fogt <Helena.Nazarenko-Fogt@up.wroc.pl>, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 2
RwmdAx2U8VxRM1
Sprawdzian wiadomości o ruchu drgającym i falowym
Źródło: Helena Nazarenko-Fogt <Helena.Nazarenko-Fogt@up.wroc.pl>, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 3
Ru1oQfjzSLGOq1
Sprawdzian wiadomości o ruchu drgającym i falowym
Źródło: Helena Nazarenko-Fogt <Helena.Nazarenko-Fogt@up.wroc.pl>, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 4
RdrLuhkyeHM6V1
Sprawdzian wiadomości o ruchu drgającym i falowym
Źródło: Helena Nazarenko-Fogt <Helena.Nazarenko-Fogt@up.wroc.pl>, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 5
R1bFWI4r6euDv1
Sprawdzian wiadomości o ruchu drgającym i falowym
Źródło: Helena Nazarenko-Fogt <Helena.Nazarenko-Fogt@up.wroc.pl>, licencja: CC BY 3.0.
Polecenie 1

Fala przemieszczająca się po powierzchni jeziora ma długość 4 m. Oblicz okres drgań, jeśli wiadomo, że grzbiety tej fali przesuwają się po powierzchni wody z prędkością v=2ms.

Polecenie 2

Ciężarek wiszący na sprężynie został pociągnięty w dół i puszczony. Opisz przemiany energii ciężarka podczas jednego pełnego drgania.

Wskazówka

Cały cykl podziel na cztery etapy i dla każdego z etapów napisz, jaki rodzaj energii rośnie, a jaki maleje, oraz w których momentach poszczególne rodzaje energii osiągają wartość zero, a w których wartość maksymalną.

Polecenie 3

W powietrzu rozchodzi się fala mechaniczna o długości 10 cm z prędkością o wartości równej 340ms. Wykaż, że może to fala być fala dźwiękowa. Wykonaj w tym celu odpowiednie obliczenia i skorzystaj z cech dźwięków.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida