Wydrukuj Zapisz jako PDF Dodaj do ulubionych Udostępnij materiał

Jeśli chcesz, aby każdy mógł oglądać pokaz twojej prezentacji w swoim tempie, a więc miał czas na spokojne przeczytanie tekstu i obejrzenie zdjęć, zostaw sposób przełączania slajdów na Przy kliknięciu myszą. Możesz również ustawić automatyczne przełączanie slajdów, po upływie podanych przez ciebie sekund. W takim przypadku musisz sprawdzić, czy tyle czasu wystarczy. Próbę trzeba wykonać dla każdego slajdu. Jeśli znajduje się na nich tyle samo tekstu i grafiki, po wprowadzeniu czasu przełączania, kliknij na Zastosuj do wszystkich. Oprócz wyboru sposobu przełączania slajdów, program daje możliwość dodania efektów przejścia. Wykonasz to w znany już sposób ustawiania animacji. Możesz ustawić przejście od razu dla wszystkich slajdów.

Ćwiczenie 1

Dodaj do twojej prezentacji efekt przejścia między slajdami. Niech przejście do kolejnego slajdu wywołuje kliknięcie myszą. Jeśli masz problem z wykonaniem zadania, przeczytaj instrukcję i obejrzyj film w wybranym środowisku.

Wskazówka

Sterowanie prezentacją:

  • Odszukaj narzędzia do sterowania prezentacją.

  • Wybierz efekt przejścia kolejnych slajdów.

  • Wybierz sposób przełączania slajdów.

  • Uruchom pokaz i zobacz, jaki uzyskasz efekt.

Obejrzyj film w wybranym środowisku.
Program MS PowerPointiZ9I5d7tNH_d207e93Program MS PowerPoint
Program LibreOffice ImpressiZ9I5d7tNH_d207e99Program LibreOffice Impress

iZ9I5d7tNH_d207e93
iZ9I5d7tNH_d207e99
iZ9I5d7tNH_d5e205
Zapamiętaj!

W zależności od przeznaczenia prezentacji możesz dostosować sposób sterowania nią. Oprócz sposobu przełączania slajdów dodaj efekty ich przejścia.