Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Metadane scenariusza

ID (wypełnia redakcja)

Tytuł

The days of our lives

Przedmiot nauczania

Język angielski

Autor (imię i nazwisko)

Aleksandra Kazimierczyk

Adres (ulica, nr domu)

Kod pocztowy, miejscowość

Login autora w Scholaris

olakazimierczyk

Abstrakt

Scenariusz przygotowany do realizacji w trakcie 45‑minutowej lekcji. Celem lekcji jest wprowadzenie uczniów w problematykę „The day of my life” oraz przygotowanie ich do wypowiedzi na ten temat. Pracę z tekstem czytanym, którym jest piosenka zespołu Queen „The days of our lives”, połączono z rozwijaniem umiejętności słuchania ze zrozumieniem. Umożliwia to uczniom poznanie nie tylko ciekawych i różnorodnych, lecz również często spotykanych naturalnych sformułowań, zaś dalsze ćwiczenia pomagają rozbudować ich zasób.

Wydawca

OSI CompuTrain

Źródło

Cambridge Advanced Learners Dictionary, pod red. R. Murphy'ego, Cambridge University Press, Cambridge 1997.

Odnośniki

karta pracy ucznia, szablon do pracy z uczniem

Etap edukacyjny

gimnazjum, liceum

Informacje o prawach (wypełnia redakcja)

Słowa kluczowe

speaking, listening, słownictwo, vocabulary, song, piosenka

UDC (wypełnia redakcja)

Przybliżony czas trwania zajęć (dotyczy scenariuszy, kart pracy, testów, prezentacji)

45 minut

Uwagi

Scenariusz lekcji – The days of our lives

dla gimnazjum i liceum – poziom intermediate

1. Cele lekcji

a) Wiadomości

Celem lekcji jest wprowadzenie uczniów w problematykę „The day of my life” oraz przygotowanie ich do wypowiedzi na ten temat. Pracę z tekstem czytanym, którym jest piosenka zespołu Queen „The days of our lives”, połączono z rozwijaniem umiejętności słuchania ze zrozumieniem. Umożliwia to uczniom poznanie nie tylko ciekawych i różnorodnych, lecz również często spotykanych naturalnych sformułowań, zaś dalsze ćwiczenia pomagają rozbudować ich zasób.

b) Umiejętności

Uczniowie ćwiczą rozumienie tekstu czytanego (czytanie ze zrozumieniem zarówno ogólnej treści artykułu, jak i jego szczegółów), a także próbują dopasować podane w ćwiczeniu słowa do luk w tekście piosenki „The days of our lives”.

Pracując z tym samym tekstem piosenki, uczniowie ćwiczą również umiejętność słuchania ze zrozumieniem.

Ćwiczona jest również umiejętność mówienia: gdy uczniowie biorą udział w rozpoczynającej lekcję dyskusji oraz w drugiej części lekcji, gdy opowiadają o najważniejszym dniu w ich życiu. Tym sposobem ćwiczą nie tylko umiejętność porozumiewania się w grupie, lecz również przedstawiania swoich opinii oraz samodzielnego mówienia przed większym audytorium.

Przygotowując krótki plan swojej wypowiedzi ustnej na temat „The day of my life”, uczniowie rozwijają umiejętność pisania.

2. Metoda i forma pracy

Początkowo uczniowie pracują w jednej grupie: rozmawiają z nauczycielem na temat najważniejszych dni ich życia.

Następnie uczniowie pracują w parach: słuchając piosenki „The days of our lives”, uzupełniają luki w jej tekście.

Wreszcie pracują samodzielnie: przygotowują plan swojej wypowiedzi ustnej i pisemnej, zbierają argumenty potrzebne im do wyrażenia swojej opinii na zadany temat.

3. Środki dydaktyczne

Ćwiczenia zawarte na karcie pracy ucznia: tekst piosenki „The days of our lives” z lukami do uzupełnienia oraz ćwiczenie, w którym uczniowie wypisują argumenty potrzebne do wypowiedzi na temat „The day of my life”; nagranie piosenki zespołu Queen „The days of our lives”, odtwarzacz CD, tablica, kreda/mazak, zeszyty uczniów.

4. Przebieg lekcji

a) Faza przygotowawcza

Nauczyciel wprowadza uczniów w temat. Pyta o najważniejsze dni ich życia. Uczniowie odpowiadają na krótkie pytania:

Which days would you name „the days of your lives”?

− What happened then?

− When was it?

− Why was this day so important?

− Now tell me something about your dreams and future plans. What are „the days of your lives” from your dreams?

b) Faza realizacyjna

LISTENING, WRITING – Uczniowie w parach zapoznają się z tekstem piosenki „The days of our lives” grupy Queen. Starają się dopasować podane w ćwiczeniu słowa do luk w tekście. Nauczyciel pyta poszczególne zespoły o ich odpowiedzi.

Następnie uczniowie słuchają piosenki, sprawdzając przy tym, czy ich przewidywania były właściwe oraz uzupełniają ewentualne pozostałe luki. W razie konieczności nagranie zostaje odtworzone po raz drugi.

Po zakończeniu słuchania sprawdzona zostaje poprawność odpowiedzi. Uczniowie, wraz z nauczycielem, analizują również cały tekst i tłumaczą wszystkie nieznane zwroty i słowa.

WRITING – Uczniowie samodzielnie przygotowują plan swojej wypowiedzi ustnej, a później również pisemnej, na temat „The day of my life”. Wynotowują także punkty, które pomogą im uzasadnić swój wybór.

c) Faza podsumowująca

SPEAKING – Wybrani przez nauczyciela uczniowie, podpierając się przygotowanymi wcześniej notatkami, prezentują swoje krótkie wypowiedzi na temat „The day of my life”.

5. Załączniki

a) Karta pracy ucznia

Zawiera ćwiczenia opisane w scenariuszu – tekst piosenki „The days of our lives” z lukami do uzupełnienia oraz ćwiczenie, w którym uczniowie wynotowują argumenty potrzebne do wypowiedzi na temat „The day of my life”.

b) Szablon do pracy z uczniem

Zawiera pytania przydatne do wykorzystania w trakcie dyskusji, będącej wprowadzeniem do lekcji oraz klucz odpowiedzi do ćwiczenia zawartego w karcie pracy ucznia.

c) Zadanie domowe

Opierając się na planie sporządzonym w ostatniej części lekcji oraz argumentach wykorzystanych w trakcie wypowiedzi ustnej, uczniowie konstruują krótką wypowiedź pisemną na temat „The day of my life”.

6. Czas trwania lekcji

45 minut

7. Uwagi do scenariusza

Zaleca się wykorzystanie karty pracy ucznia oraz szablonu do pracy z uczniem.

Aleksandra Kazimierczyk

Nauczyciel języka angielskiego

British School

Warszawa

RZ0TpPF8nzSPc

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 51.00 KB w języku polskim
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida