Wydrukuj Zapisz jako PDF Dodaj do ulubionych Udostępnij materiał
A
Ćwiczenie 1

Uzupełnij zdania.

 1. Każda ściana boczna graniastosłupa prostego ma kształt ….

 2. Jeżeli graniastosłup prosty ma w podstawie trapez, to jest to graniastosłup prosty …. .

 3. Graniastosłup, który ma 4 ściany będące kwadratami i 2 ściany w kształcie rombu, to graniastosłup ….

 4. Jeżeli graniastosłup ma dokładnie 5 ścian w kształcie prostokąta, to jest to graniastosłup … .

classicmobile

Wskaż zdania, które są prawdziwe.

RQx6ZzamtBtk4
Ćwiczenie 2
Możliwe odpowiedzi: 1. Graniastosłup prosty trójkątny ma 3 ściany i  6   wierzchołków., 2. Jeżeli długość każdej krawędzi graniastosłupa prostego pięciokątnego wynosi 3  cm , to suma długości wszystkich krawędzi jest równa 45  cm ., 3. Graniastosłup prosty pięciokątny ma wszystkich ścian 7 10 wierzchołków., 4. Jeżeli długość każdej krawędzi graniastosłupa prostego dziesięciokątnego wynosi 5  cm , to suma długości wszystkich krawędzi podstaw jest równa 50  cm .
classicmobile
Ćwiczenie 3

Który rysunek nie przedstawia siatki graniastosłupa prostego?

R162cfpkjY2Rp1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
R1dEFyxFNE4PU
Możliwe odpowiedzi: 1. Rysunek I , 2. Rysunek II , 3. Rysunek III , 4. Rysunek IV , 5. Rysunek V , 6. Rysunek VI
static
A
Ćwiczenie 4
 1. Oblicz, ile cm2 papieru potrzeba na oklejenie sześciennego pudełka przedstawionego na rysunku.

  RHpWVZrWeNtRx1
  Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

 2. Oblicz, ile dm2 papieru potrzeba na oklejenie prostopadłościennego pudełka przedstawionego na rysunku.

  RqjGmXNaT5fFg1
  Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

A
Ćwiczenie 5

Pole powierzchni sześcianu jest równe 384 dm2. Oblicz

 1. pole powierzchni jednej ściany

 2. długość krawędzi sześcianu

i5YPkW4Mgb_d5e291
A
Ćwiczenie 6
 1. Oblicz pole powierzchni prostopadłościanu, którego siatkę przedstawia rysunek.

  RA32zIa8Zbl2v1
  Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

 2. Bryłę przedstawioną na rysunku sklejono z prostopadłościanu i sześcianu. Oblicz pole powierzchni tej bryły.

  Rty4EME2XmSOg1
  Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

classicmobile
Ćwiczenie 7

Wskaż poprawnie zamienione jednostki.

R1imageKU71kq
static
A
Ćwiczenie 8

Oblicz

 1. objętość sześcianu o krawędzi 3 cm

 2. ile cm3 plasteliny potrzeba na wykonanie 10 sześciennych kostek o krawędzi 5 cm

A
Ćwiczenie 9

Oblicz, ile centymetrów sześciennych wynosi objętość prostopadłościanu o wymiarach

 1. 2 cm, 3 cm i 5 cm

 2. 2,5 cm, 1 dm i 0,05 m

A
Ćwiczenie 10

Oblicz.

 1. Pole jednej ściany sześcianu ma 81 cm2. Ile cm3 ma objętość tego sześcianu?

 2. Pole powierzchni sześcianu wynosi 294 cm2. Ile cm3 ma objętość tego sześcianu?

A
Ćwiczenie 11

Oblicz, ile litrów wody

 1. zmieści się w akwarium o wymiarach 4 dm, 50 cm, 6 dm.

 2. trzeba wlać do akwarium o wymiarach 6 dm, 35 cm, 8 dm, jeśli chce się je napełnić do 23  wysokości.

A
Ćwiczenie 12

W garnku jest 5 litrów kompotu. Oblicz, do ilu maksymalnie szklanek o pojemności 250 ml można rozlać ten kompot, jeżeli

 1. szklanki będą napełnione w całości

 2. kompot zajmie 0,8 pojemności każdej szklanki

i5YPkW4Mgb_d5e492
A
Ćwiczenie 13

Oblicz.

 1. Damian ma 40 jednakowych klocków sześciennych. Z ilu klocków może zbudować największy sześcian?

 2. Danka ma jednakowe klocki w kształcie prostopadłościanów o wymiarach: 1 cm, 2 cm4 cm. Ilu najmniej klocków może użyć, żeby zbudować sześcian?

C
Ćwiczenie 14

Siatka prostopadłościanu składa się z kwadratów o boku 6 cm i prostokątów o wymiarach 6 cm4 cm. Oblicz objętość i pole powierzchni tego prostopadłościanu.

C
Ćwiczenie 15

Objętość prostopadłościanu wynosi 100 dm3. Krawędzie podstawy mają długości 40 cm25 cm. Jakie jest pole powierzchni tego prostopadłościanu?

C
Ćwiczenie 16

Dany jest prostopadłościan o krawędziach 1 m, 4 m5 m. Ile razy zwiększy się objętość prostopadłościanu, jeżeli każdą krawędź powiększy się 4 razy?

C
Ćwiczenie 17

Zbiornik samochodowy na benzynę jest prostopadłościanem o wymiarach 6 dm, 4 dm25 cm. Samochód zużywa średnio 8 litrów benzyny na 100 km. Jaką maksymalnie drogę można przejechać tym samochodem, jeśli zatankuje się go do pełna?