Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Potrafisz już wykonać film z zestawu zdjęć, układając je na ścieżce filmowej, dodając napisy i dźwięki oraz imitując ruch kamery. Fotografia to jednak obraz statyczny. Zamień aparat fotograficzny na kamerę i wykonaj swój własny film. Rejestracja filmu za pomocą kamery to nie wszystko.
Weź pod uwagę fakt, że stworzenie filmu przebiega w następujących etapach:

  1. rejestracja materiału filmowego za pomocą kamery lub innego urządzenia, które ma taką możliwość;

  2. edycja filmu polegająca na stworzeniu projektu filmu, w którym następuje powiązanie ze sobą ścieżki wideo, audio i tekstów oraz dołączenie zaprojektowanych przejść pomiędzy poszczególnymi ujęciami filmowymi, a także dodanie efektów, usunięcie zbędnych lub nieudanych fragmentów filmu;

  3. skompilowanie filmu do wybranego formatu zapisu.

Ważne!

Projekt, jak każdy dokument, należy zapisać na dysku komputera, aby można było uruchamiać go do dalszej edycji.

Rawu2dT35rsmP1
Źródło: Grzegorz Zwoliński, licencja: CC BY 3.0.

Każdy program do edycji filmu ma własny format zapisu pliku projektu filmu. Nie są to formaty rozpoznawalne przez inne programy. Pliki o takim formacie sugerują, że są to projekty filmów, które można edytować, poprawiać, zmieniać, korzystając z faktu, że wszystkie elementy filmu ułożone na poszczególnych ścieżkach są stale dostępne dla użytkownika. Możesz je więc modyfikować, podkładać inny dźwięk lub napisy, kasować określone fragmenty filmu itp.

Ważne!

Tworząc projekt nie zmieniasz plików źródłowych. Nie musisz się martwić, że uszkodzisz klip filmowy, który edytujesz w projekcie filmu. Zawsze możesz go powtórnie wstawić do projektu.

iY1OVaZBCF_d5e171

Projekt filmu

Wybierz tematykę filmu. Może ona być związana z ulubionym miejscem wycieczek, twoimi zainteresowaniami lub innym zagadnieniem przez ciebie wybranym. Zarejestruj ujęcia filmowe. Możesz to wykonać zarówno za pomocą kamery video lub tabletu, smartfonu lub aparatu fotograficznego z opcją nagrywania filmu. Pamiętaj o stosowaniu zasad kadrowania. Kompozycja obrazu w rejestrowanym filmie będzie miała duży wpływ na jakość twojego projektu.
Wybierz program, za pomocą którego dokonasz edycji filmu, dodasz napisy, dźwięki, przejścia, a nawet zdjęcia.

Komponowanie filmu z nagranych ujęć filmowych

Twój film będzie składać się z wybranych zarejestrowanych ujęć filmowych. Program do edycji filmu umożliwi ci ułożenie ich w odpowiedniej kolejności, podzielenie na mniejsze części oraz skrócenie i odrzucenie niepotrzebnych fragmentów.
Jeśli napotkasz problemy z zaprojektowaniem ścieżki ujęć filmowych twojego projektu skorzystaj z dodatkowych informacjiiY1OVaZBCF_d316e115dodatkowych informacji.

iY1OVaZBCF_d316e115

Dodanie obrazów do ścieżki filmowej

Ujęcia filmowe na ścieżce mogą być wzbogacone zdjęciami, które umieścisz na początku, końcu lub w środku ścieżki filmowej. Jeżeli masz problemy z wykonaniem tego zadania, skorzystaj z dodatkowych informacjiiY1OVaZBCF_d316e133dodatkowych informacji.

iY1OVaZBCF_d316e133

Projektowanie przejść między ujęciami

Po zaprojektowaniu ścieżki filmowej warto wprowadzić pomiędzy poszczególnymi klipami lub zdjęciami efekty przejść. Jeżeli masz problemy z wykonaniem tego zadania, skorzystaj z dodatkowych informacjiiY1OVaZBCF_d316e150dodatkowych informacji.

iY1OVaZBCF_d316e150

Dodawanie tekstu

Oglądając filmy, wiesz, że czasami na ekranie pojawiają się napisy:

  • na początku jest tytuł,

  • w trakcie trwania filmu mogą występować podpisy pod obiektami, informacje o rozmówcy, tłumaczenia itp.,

  • na końcu podaje się obsadę, nazwiska producenta i reżysera i inne informacje podsumowujące.

Dodanie tekstu powoduje powstanie kolejnej ścieżki w projekcie filmu. Długość elementu na takiej ścieżce odzwierciedla długość czasu, w którym ten tekst będzie wyświetlany. Zadbaj o taki czas wyświetlania zaprojektowanych napisów do swojego filmu, aby osoba go oglądająca zdążyła je przeczytać.
Dodaj do swojego filmu napisy. Jeżeli masz problemy z wykonaniem tego zadania, skorzystaj z dodatkowych informacjiiY1OVaZBCF_d316e175dodatkowych informacji.

iY1OVaZBCF_d316e175

Dodawanie dźwięku

Epoka filmu niemego to już historia. Materiał filmowy, który wykorzystasz do wykonania własnego filmu będzie udźwiękowiony. Zwykle jego jakość wymaga korekty. Niektóre programy mają funkcje, które umożliwią ci wyciszyć dźwięk fragmentami lub zwiększyć jego głośność.
Projektując film, masz do dyspozycji ścieżkę audio. W niektórych programach jest ich więcej niż jedna. Fakt ten umożliwia nakładanie dźwięków na siebie z możliwością ustawienia ich głośności w określonych fragmentach filmu. Wyobraź sobie, że na jednej ścieżce ustawiasz nagraną narrację, zaś na kolejnej podkład muzyczny.
Rozpoznaj funkcje do wstawiania dźwięku w swoim programie i zaprojektuj podkład dźwiękowy do swojego filmu. Jeżeli masz problemy z wykonaniem tego zadania, skorzystaj z dodatkowych informacjiiY1OVaZBCF_d316e194dodatkowych informacji.

iY1OVaZBCF_d316e194

Zapisywanie i kompilowanie filmu do wybranego formatu

Po stworzeniu projektu filmu należy uruchomić proces, który wykona wszystkie zmiany zapisane w projekcie i stworzy plik video zgodny z projektem. Taki proces nazywa się kompilacją.
Każdy program do edycji filmu umożliwia jego skompilowanie do formatu odczytywanego przez programy do odtwarzania filmów. Znasz je i wiesz, jak się je obsługuje. Po skompilowaniu twojego filmu, będzie on mógł być odtwarzany, tak jak inne. Wybór formatu zapisu pliku często zależy od ciebie, choć nie wszystkie programy kompilują filmy do wszystkich takich formatów.
Aby wybrać taki format, najpierw je poznaj. Do najbardziej popularnych formatów zapisów plików filmowych należą:
AVIiY1OVaZBCF_d316e217AVI
MP4iY1OVaZBCF_d316e224MP4
WMViY1OVaZBCF_d316e230WMV
MOViY1OVaZBCF_d316e236MOV

Oglądając filmy, spotykasz się również z innymi formatami zapisu danych filmowych. Każdy z nich potrzebuje program do odkodowania danych zakodowanych określoną technologią w tych formatach.
Zapisz przez siebie tworzony projekt filmu i zapisz film w odpowiednio dobranym formacie. W przypadku problemów skorzystaj z dodatkowych informacjiiY1OVaZBCF_d316e245dodatkowych informacji.

Ćwiczenie 1

Odszukaj w zasobach sieci Internet informacje o innych formatach plików filmowych. Informacje przetworzone przez ciebie zbierz i przedstaw w prezentacji multimedialnej.

iY1OVaZBCF_d316e217
iY1OVaZBCF_d316e224
iY1OVaZBCF_d316e230
iY1OVaZBCF_d316e236
iY1OVaZBCF_d316e245
iY1OVaZBCF_d5e558
Zapamiętaj!

Wykonanie filmu cyfrowego polega na zaprojektowaniu i połączeniu ścieżki video, tekstu i ścieżek dźwiękowych, tak aby tworzyły spójną całość oraz zapisaniu go w odpowiednim formacie, który umożliwi wyświetlanie materiału na wybranym urządzeniu i w wybranym systemie operacyjnym

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida