Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
R1SFI1ZhEf3yv11
żaba Źródło: licencja: CC 0.
licencja: CC 0
1
Ćwiczenie 1

Tutaj lub w zeszycie wypisz z poniższych ciągów wyrazowych słowa z rz niewymiennym, których pisownię trzeba zapamiętać.
Podpowiedź: obok każdego ciągu zapisano liczbę wyrazów z rz niewymiennym.

 1. talerzmolokalendarzstółrzemieńpalecburzakątmasatchórzurząd (5)

 2. nietoperzmasazwierzęgumkazdarzeniesarnakorzeńdwaelementarzsto (5)

 3. rzadkomakrzęsabutrzeźbawęchtwarzszeptrzeczklatkarzetelnypawrzut (7)

 4. rzekaosawęgorzgniewwierzchszynazorzabąkzmierzchlatorzemiosłogłód (6)

uzupełnij treść
Ćwiczenie 2

Wybierz po jednym słowie z każdego ciągu wyrazów z poprzedniego ćwiczenia i ułóż z nimi zdania. Zapisz je tutaj lub w zeszycie.

uzupełnij treść
Ćwiczenie 3
RhCpjvDxwvtw61
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 4
R1CzH10s5KBOX1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 5
R1WR7qE4T0rUh1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 6

Znajdź w słowniku ortograficznym po trzy wyrazy rozpoczynające się podanymi literami. Zapisz je tutaj lub w zeszycie.

 • brz

 • prz

 • trz

 • drz

 • grz

 • krz

 • chrz

 • wrz

uzupełnij treść
Ćwiczenie 7

Sprawdź w słowniku ortograficznym pisownię podanych wyrazów i zapisz je – tutaj lub w zeszycie – w kolejności alfabetycznej.

uj☻eć, spoj☻eć, wej☻eć, zaj☻eć, doj☻eć , wyj☻eć

uzupełnij treść
Ćwiczenie 8
R46hrG0w4LceK1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
RNHcY2CUPAkFM11
licencja: CC 0
Ciekawostka

Gżegżółka to ludowa nazwa kukułki.

1
Ćwiczenie 9
R94ki8JIi5p8J1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
1
Ćwiczenie 10

Tutaj lub w zeszycie wypisz z podanych ciągów wyrazowych słowa z ż niewymiennym, których pisownię trzeba zapamiętać.
Podpowiedź: obok każdego ciągu zapisano liczbę wyrazów z ż niewymiennym.

 1. kożuchsalastróżpióroszarżałukżmijakatspiżarniaimiębagażtabliczka (6)

 2. ciężkilekkiwieżadołekgarażniebowążsąddrapieżnylewjeżtrzyżądaćsęk (7)

 3. pożyczkatrawawróżbaratażurawmasłobandażchlebżebrogadkażdyręka (6)

 4. żalpłaczjałmużnaskargałyżkaogonsmażyćplakatżukjodłachyżocytryna (6)

uzupełnij treść
R1ML0BYEgGws211
licencja: CC 0
Ćwiczenie 11
Rer4lN3BcVeIV1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
R16xzUFJhZYit11
licencja: CC 0
Ćwiczenie 12

Zapisz – tutaj lub w zeszycie – wyrazy, które powstaną z podanych sylab. Porównaj swoje propozycje z propozycjami innych. Kto utworzył najwięcej wyrazów?

żar łok ży czek żył łą żar żoł cik żu zny żo ty żu giel żo ża ba ży chwa ka dek żu żół ży nierz lu to żółt żu czyć ło na żół zja wik ża ko rek ża wa raw ży

uzupełnij treść
RNNJdNRLvdJ9A11
1
Ćwiczenie 13

Zapisz odszyfrowane słowa.

LDGABŁJHD, BNCDMAFEJIK, BRIMAD, MAFNCB, LDGAISNPŁB, BOŁJKA

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Ł

M

N

O

P

R

S

ż

o

k

a

c

y

ł

n

e

i

l

m

w

r

s

d

t

b

ń

uzupełnij treść
Ćwiczenie 14
RBmkFoKDITaoo1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
1
Ćwiczenie 15
R18HDRIOY9t551
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
1
Ćwiczenie 16

Podaj przykłady wyrazów z tekstu „Urzekające rzęsy żaby Bożenki”:

RkHavuaav5p6b11
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida