Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

Utrwalenie wiadomości o części wspólnej zbiorów

 1. Cele lekcji

 1. Wiadomości

Uczeń:

 • zna pojęcie: wspólna część zbiorów,

 • zna zasady klasyfikowania elementów do wspólnej części zbiorów.

 1. Umiejętności

Uczeń:

 • potrafi zaklasyfikować odpowiednie elementy do części wspólnej zbiorów,

 • potrafi określać kolor, wielkość, grubość i kształt klocków logicznych,

 • potrafi narysować dwa zbiory wraz z częścią wspólną ,

 • potrafi podać przykłady elementów należących do części wspólnej zbiorów,

 • potrafi pracować samodzielnie,

 • potrafi logicznie myśleć.

 1. Metoda i forma pracy

Pokaz, pogadanka, ćwiczenia, praca z całą klasą, praca indywidualna.

 1. Środki dydaktyczne

Klocki logiczne Dienesa , kolorowa kreda, magnetyczne figury geometryczne, plansza z grafem, pętle ze sznurka.

 1. Przebieg lekcji

 1. Faza przygotowawcza

Rachunek pamięciowy: nauczyciel podaje przykłady łańcuszka matematycznego typu: do liczby 6 dodaj 3 i odejmij od wyniku 2, do liczby 5 dodaj 2 i odejmij od wyniku 3 i tym podobne. Uczniowie liczą w myślach i zgłaszają się do odpowiedzi.

Następnie nauczyciel umieszcza na tablicy planszę z grafem (załącznik 1). Uczniowie podchodzą do tablicy i uzupełniają brakujące pola.

 1. Faza realizacyjna

 1. Nauczyciel umieszcza na tablicy magnetycznej figury geometryczne. Kolorową kredą zaznacza na tablicy dwie zachodzące na siebie pętle. Uczniowie podchodzą i układają figury według określonych warunków, na przykład: utwórz zbiór figur prostokątnych i czerwonych, utwórz zbiór figur zielonych, i kwadratowych, i tym podobne.

 2. Uczniowie rozkładają na ławkach klocki logiczne i dwie pętle wykonane ze sznurka. Nauczyciel podaje warunki, według których układają klocki w zbiorach, na przykład: utwórz zbiór klocków czerwonych i okrągłych, zbiór klocków dużych, i prostokątnych, zbiór klocków żółtych, i trójkątnych, i tym podobne. Uczniowie wykonują kolejne polecenia, nauczyciel na bieżąco sprawdza efekty ich pracy.

 3. Przerwa śródlekcyjna – zabawa ze śpiewem: „Karuzela” (załącznik 2). Dzieci wraz z nauczycielem śpiewają piosenkę stojąc obok ławek i tańczą w miejscu. Następnie dodatkowo wykonują na polecenie nauczyciela krótkie ćwiczenia gimnastyczne, typu: dziesięć przysiadów, dziesięć podskoków na jednej nodze i tym podobne.

 4. Uczniowie wyjmują ćwiczenia i wykonują wspólnie z nauczycielem ćwiczenie 13 i 14 na stronie 61( patrz: bibliografia, punkt 2.).

 1. Faza podsumowująca

Uczniowie rozkładają na ławkach klocki logiczne. Dwie pętle wykonane ze sznurka nakładają na siebie w taki sposób, aby nachodziły na siebie, tworząc część wspólną. Następnie samodzielnie próbują utworzyć dwa zbiory ze wspólną częścią i określić warunek, według którego są one pogrupowane. Nauczyciel sprawdza efekty ich pracy, w razie potrzeby pomaga uczniom, którzy mają kłopoty z wykonaniem tego polecenia.

 1. Bibliografia

 1. Faliszewska J., Ja i moja szkoła. Podręcznik z ćwiczeniami do kształcenia zintegrowanego dla klasy pierwszej, cz. 1, MAC EDUKACJA S. A., Kielce 2003.

 2. Trześniowski R., Gry i zabawy ruchowe, Wydawnictwo „Sport i Turystyka”, Warszawa 1987.

 1. Załączniki

 1. Plansza do rachunku pamięciowego

Załącznik 1.

RXxkHCRyHkoRB
 1. Zabawa ze śpiewem: „Karuzela”

Załącznik 2.

„Karuzela”

Chłopcy, dziewczęta, dalej spieszmy się.

Karuzela czeka, wzywa nas z daleka.

Starsi już poszli a młodsi jeszcze nie ,

Hejże ha, hejże ha, spieszmy się!

Hej hopsasa, jak ona szybko mknie ,

Hej dalej, dalej do zabawy spieszmy się!

Hej hopsasa, jak ona szybko mknie,

Hej dalej, dalej do zabawy spieszmy się!

 1. Czas trwania lekcji

45 minut

 1. Uwagi do scenariusza

brak

R1MHB9VFSIO5D

Pobierz załącznik

Plik PDF o rozmiarze 102.98 KB w języku polskim
R1ZO67aRWj22M

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 23.50 KB w języku polskim
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida