Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
R1QGkfaxtvyXo1
Baobab Baobab Źródło: autor nieznany, 1882–1883, domena publiczna.
Baobab
autor nieznany, 1882–1883, domena publiczna
Ćwiczenie 1

Na podstawie encyklopedii przygotuj informacje na temat baobabów. Gdzie występują, jak wyglądają, jakie mają rozmiary itp.

RHeAwVzrpbDRH1
zadanie interaktywne
Ćwiczenie 2

Przeczytaj fragment „Małego Księcia” Antoine'a de Saint‑Exupéry'egoj0000008SDB6v21_000tp001Antoine'a de Saint‑Exupéry'ego.

RY6JHEXHrtBRC1
Pomnik Małego Księcia w Muzeum Małego Księcia (Hakone, Japonia)
Nicholas Wang, Hakone, domena publiczna
Mały książęAntoine de Saint‑Exupéry
Antoine de Saint‑Exupéry Mały książę

Codziennie dowiadywałem się czegoś nowego o planecie, o wyjeździe, o podróży. Wiadomości te gromadziły się z wolna i przypadkowo. I tak trzeciego dnia poznałem dramat baobabów. […]
Okazało się, że na planecie Małego Księcia, tak jak na wszystkich planetach, rosły rośliny pożyteczne oraz zielska. W rezultacie znajdowały się tam dobre nasiona roślin pożytecznych i złe nasiona zielsk. Ale ziarna są niewidoczne. Śpią sobie skrycie w ziemi aż do chwili, kiedy któremuś z nich przyjdzie ochota obudzić się. Wypuszcza wtedy cudowny, bezbronny pęd, który najpierw nieśmiało wyciąga się ku słońcu. Jeżeli jest to pęd rzodkiewki albo róży, można mu pozwolić rosnąć, jak chce. Ale jeżeli jest to zielsko, trzeba wyrwać je jak najszybciej, gdy tylko się je rozpozna. Otóż na planecie Małego Księcia były ziarna straszliwe. Ziarna, baobabu. Zakażony był nimi cały grunt. A kiedy baobab wyrośnie, to na wyrwanie jest za późno i nigdy już nie można się go pozbyć. Zajmie całą planetę. Przeorze ją korzeniami. A jeżeli planeta jest mała, a baobabów jest dużo, to one ją rozsadzają.
– Jest to kwestia dyscypliny – powiedział mi później Mały Książę. – Rano, po umyciu się, trzeba robić bardzo dokładną toaletę planety. Trzeba się zmusić do regularnego wyrywania baobabów, i to natychmiast po odróżnieniu ich od krzewów róży, do których są w młodości bardzo podobne. Jest to praca bardzo nudna, lecz bardzo łatwa…
Pewnego dnia poradził mi, abym spróbował narysować ładny obrazek, który by pomógł dzieciom z naszej planety zrozumieć niebezpieczeństwo baobabów.
– Gdyby kiedyś podróżowały – mówił mi – może im się przydać. Czasem odłożenie pracy na później nie przynosi szkody, lecz w wypadku baobabu jest to zawsze katastrofą. Znałem planetę, którą zamieszkiwał leniuch. Zlekceważył trzy pędy…
Według wskazówek Małego Księcia narysowałem tę planetę. Nie lubię prawić morałów. Lecz niebezpieczeństwo baobabów jest tak mało znane, a ryzyko, na jakie narażają się ci, którzy zabłądzą na jedną z małych planet, jest tak poważne, że tym razem odstąpię od mych zasad. I mówię: dzieci, uważajcie na baobaby!

j0000008SDB6v21_00000_BIB_001
Rz3FPOF83FR501
Baobaby Baobaby Źródło: licencja: CC 0.
Baobaby
licencja: CC 0
Ćwiczenie 3

Co rośnie na planecie Małego Księcia? Wskaż rośliny pożyteczne oraz niebezpieczne zielska.

1
Ćwiczenie 4
R1IZjzpOr4g96
zadanie interaktywne
Ilustracja autora książki
domena publiczna
Ćwiczenie 5

Wyjaśnij, dlaczego baobaby są tak bardzo niebezpieczne właśnie na małej planecie.

Ćwiczenie 6

Napisz notatkę do „Atlasu roślin” na temat baobabów. Możesz narysować odpowiednie ilustracje w zeszycie lub za pomocą poniższego narzędzia.

RQ8o0PHJDY2wq1
zadanie interaktywne
RdZuKEjDst3lx1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o..
Ćwiczenie 7

Nazwij cechy mieszkańca planety, które sprzyjają baobabom.

uzupełnij treść
Ćwiczenie 8

Zredaguj poradnik tępienia baobabów dla mieszkańca planety B‑612, na której mieszka Mały Książę.

uzupełnij treść
Ćwiczenie 9

Jak można symbolicznie odczytać opowieść o baobabach? Wytłumacz, co symbolizują: planeta, baobab, Mały Książę; a co czynności: rozpoznawanie rosnących pędów i regularne wyrywanie baobabów.

RWXXEtvOJH8vR1
zadanie interaktywne
Ćwiczenie 10

Wyjaśnij, jak można rozumieć zdanie: „Czasem odłożenie pracy na później nie przynosi szkody, lecz w wypadku baobabu jest to zawsze katastrofą”.

Ćwiczenie 11

Na jakie „baobaby” narażony jest każdy człowiek?

Ćwiczenie 12

Napisz opowiadanie, rozpoczynające się słowami Małego Księcia: „Znałem planetę, którą zamieszkiwał leniuch. Zlekceważył trzy pędy...”.

j0000008SDB6v21_000tp001
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida