Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
R1ZB9G2fx9qFO
Oś czasu:
RWCfKXr5tdPka
Zadanie 1.

Przeczytaj poniższy tekst źródłowy (informacja z Księgi Metryki Uniwersyteckiej zwanej Album Studiosorum), a następnie wykonaj polecenia.

„W roku 1400 kolegium dostojnego uniwersytetu krakowskiego przez najjaśniejszego władcę Władysława z bożej łaski króla Polski etc. zostało urządzone. Tego dnia świętej Marii Magdaleny [22 lipca] i czytany jest pierwszy wykład w poniedziałek po święcie św. Jakuba Apostoła [26 lipca] z dekretałów przez wielebnego w ojcu Chrystusie pana Piotra z bożego miłosierdzia biskupa krakowskiego, kanclerza tegoż studium powszechnego.”

W. Uruszczak, Powstanie uniwersytetu w Krakowie w 1364 roku – opracowanie w pdf

Ćwiczenie 1

Wpisz prawidłowe zakończenie zdania. Wspomniany w tekście władca to:

R1AEgDIc3gqt6
Ćwiczenie 2

Przyjrzyj się pochodzącej z jednego z dzieł Jana Długosza ilustracji, która przedstawia chorągiew zdobytą w walce.

RTR2EYgdUQ1kS

Jan Długosz, Banderia Prutenorum.

Oceń prawdziwość poniższych zdań.
RYbNiiRDfmzMn
Ćwiczenie 3
R1cI2m5m1ue9O
Ćwiczenie 4
RaCiVpe553L0N
Ćwiczenie 5
Do pobrania:

W państwie Jadwigi i Władysława Jagiełły - karta pracy z komentarzem metodycznym z wiedzy o Polsce szkoła podstawowa- plik w formacie pdf;

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida