Wydrukuj Zapisz jako PDF Dodaj do ulubionych Udostępnij materiał

Umiesz już przedstawić tekst w postaci prostej listy punktowanej lub numerowanej. W tym rozdziale nauczysz się tworzyć listy wielopoziomowe, czyli takie, które mają kilka poziomów – na pierwszym poziomie punkty, które mają swoje podpunkty, te z kolei mogą mieć kolejne podpunkty.
Zobacz przykłady zastosowania list wielopoziomowych punktowanych i numerowanych.

Tworząc listy wielopoziomowe, możesz przesuwać punkty na poziom wyższy lub niższy w zależności od potrzeb.

Ważne!

Do tworzenia kolejnych poziomów w listach numerowanych i punktowanych stosuje się klawisz Tab lub polecenie Zwiększ wcięcie (w edytorze Writer – polecenie Jeden poziom w dół).
Aby dany punkt listy przesunąć na poziom wyższy, stosuje się klawisze ShiftTab lub polecenie Zmniejsz wcięcie (w edytorze Writer – polecenie Jeden poziom w górę).

i8qiRIt8Mj_d5e145

Wielopoziomowe listy punktowane

Ćwiczenie 1

Korzystając z edytora tekstu, utwórz wielopoziomową listę punktowaną zawierającą wybrane kraje Ameryki. Zadanie wykonaj samodzielnie, wykorzystując narzędzia odpowiedzialne za wypunktowanie. Zapisz plik pod nazwą Ameryka_1. Zobacz przykładowe rozwiązanie. W przypadku problemów lub wątpliwości skorzystaj z filmu i wskazówki.

Ważne!

Zwróć uwagę, że każdy poziom listy ma inny wygląd punktora. Znaki te, podobnie jak w jednopoziomowej liście punktowanej, możesz zmieniać dla każdego poziomu. Wybierz takie, które najlepiej będą pasowały do tworzonego tekstu.

Wielopoziomową listę punktowaną możesz utworzyć w tekście już napisanym.

Ćwiczenie 2

W edytorze tekstu przepisz przykładowy tekst, a następnie zastosuj punktowanie wielopoziomowe. Do tworzenia kolejnych poziomów listy wykorzystaj klawisze ShiftTab lub zastosuj odpowiedni przycisk zwiększający lub zmniejszający wcięcie. Zapisz plik pod nazwą Ameryka_2.
Przykładowy tekst:
Ameryka Północna (wybrane państwa)
Stany Zjednoczone Ameryki
Stolica: Waszyngton
Język: angielski
Meksyk
Stolica: Meksyk
Język: hiszpański oraz indiańskie
Przykładowe rozwiązanie znajdziesz na początku rozdziału. W przypadku problemów lub wątpliwości skorzystaj ze wskazówki i filmu.

i8qiRIt8Mj_d361e110
i8qiRIt8Mj_d361e116
i8qiRIt8Mj_d361e151
i8qiRIt8Mj_d361e157
i8qiRIt8Mj_d5e336

Wielopoziomowe listy numerowane

Ćwiczenie 3

W edytorze tekstu utwórz wielopoziomową listę numerowaną zawierającą fragment wykazu lektur obowiązkowych i tekstów dodatkowych do gimnazjum z podziałem na klasy. Zobacz przykładowe rozwiązanie. Zadanie wykonaj samodzielnie, wykorzystując narzędzia odpowiedzialne za numerowanie. Zapisz plik pod nazwą Lektury_1. W przypadku problemów lub wątpliwości skorzystaj z filmu i wskazówki.

Podobnie, jak w przypadku wielopoziomowych list punktowanych, możesz utworzyć wielopoziomową listę numerowaną w tekście już napisanym.

Ćwiczenie 4

Korzystając z edytora tekstu, zapisz poniższy tekst, a następnie zmień go w wielopoziomową listę numerowaną. Przykładowe rozwiązanie znajdziesz na początku rozdziału. Zadanie wykonaj samodzielnie, wykorzystując narzędzia odpowiedzialne za numerowanie. Zapisz plik pod nazwą Lektury_2. W przypadku problemów lub wątpliwości skorzystaj z filmu i wskazówki.
Przykładowy tekst:
Klasa II
Lektury obowiązkowe
Ignacy Krasicki, Bajki, Satyry – wybór
Molier „Skąpiec”
Henryk Sienkiewicz „Krzyżacy”
Teksty wybrane przez nauczyciela
Antoine de Saint‑Exupery „Mały Książę”
Aleksander Kamiński „Kamienie na szaniec”
Klasa III
Lektury obowiązkowe…

i8qiRIt8Mj_d361e194
i8qiRIt8Mj_d361e200
i8qiRIt8Mj_d361e236
i8qiRIt8Mj_d361e242
i8qiRIt8Mj_d5e524
Zapamiętaj!

Podczas tworzenia list wielopoziomowych stosuj polecenia Zwiększ wcięcie lub Zmniejsz wcięcie - kursor tekstowy zostanie przesunięty na odpowiedni poziom listy.
Inną metodą zwiększania i zmniejszania wcięć w listach wielopoziomowych jest stosowanie odpowiednio klawisza Tab do zwiększania wcięcia oraz klawiszy Shift+Tab do zmniejszania wcięcia.
Sprawne posługiwanie się klawiszami TabShift znacznie przyspieszy twoją pracę.