Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Żołnierze niezłomni, nazywani też wyklętymi, to grupa kilkudziesięciu tysięcy członków podziemia niepodległościowego. W czasie II wojny światowej należeli do różnych organizacji walczących z okupantem hitlerowskim. Po zajęciu ziem polskich przez Armię Czerwoną uznali, że okupacja jednego totalitaryzmu została zastąpiona przez drugą. Podjęli więc walkę z działaniami zmierzającymi do sowietyzacji Polski i podporządkowania państwa ZSRS.

Już wiesz

Przed zapoznaniem się z e‑materiałem powinieneś wiedzieć:

  • w jakich okolicznościach doszło do wybuchu II wojny światowej i jaką rolę w tym wydarzeniu odegrał ZSRS,

  • jaką politykę na ziemiach polskich w czasie wojny prowadził okupant hitlerowski i sowiecki,

  • jakie decyzje w sprawie polskiej podjęła tzw. „wielka trójka” (Wielka Brytania, USA, ZSRS).

Nauczysz się
  • przedstawisz okoliczności, w jakich doszło do wykształcenia się podziemia niepodległościowego,

  • scharakteryzujesz główne cele i działalność podziemia niepodległościowego,

  • ocenisz politykę komunistycznego aparatu bezpieczeństwa wobec żołnierzy niezłomnych,

  • przedstawisz głównych bohaterów podziemia niepodległościowego i ich działalność,

  • scharakteryzujesz działania podejmowane przez Instytut Pamięci Narodowej w celu przywrócenia tożsamości żołnierzom niezłomnym,

  • przedstawisz współczesne formy upamiętniania żołnierzy niezłomnych.