Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
RxmZ0cR8TELb01

Wśród osobowych form czasownika

zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
1
Ćwiczenie 1
R1E7tNE4waPBq1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
tdLxm6mNAd_0000000A
1
Ćwiczenie 2
RRPnH25lF7wYG1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 3

Które czasowniki nie pozwalają stwierdzić, kto wykonuje czynność? Powiedz dlaczego. Przypomnij sobie, jak nazywamy takie formy czasownika.

tdLxm6mNAd_0000000J
1
Ćwiczenie 4
R1VkgikkMmali1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
tdLxm6mNAd_0000000P
1
Ćwiczenie 5
RaDTf5eOx9whM1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o..
tdLxm6mNAd_0000000V
1
Ćwiczenie 6
R1GnrXKWMhTZh1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
1
Ćwiczenie 7
R1ELbB3wGlZ9Q1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
tdLxm6mNAd_00000015
1
Ćwiczenie 8
R1FIOBC5ARDv51
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
tdLxm6mNAd_0000001B
1
Ćwiczenie 9
Rn8WNdE2MTkC41
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
tdLxm6mNAd_0000001H
Ćwiczenie 10

Rozwiążcie rebusy. Określcie osobę i liczbę otrzymanych czasowników. Zapiszcie je tutaj lub w zeszytach.

Rzi8vMI3maPMI
ILUSTRACJA: 10 małych ilustracji do rebusów
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
uzupełnij treść
Ćwiczenie 11

Ułóżcie zdania z czasownikami odczytanymi z rebusów. Zapiszcie je tutaj lub w zeszytach.

uzupełnij treść
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida