Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Już wiesz, że prezentacja multimedialna jest dokumentem służącym do prezentowania informacji w różnych formach medialnych. Możesz ją wzbogacić i uatrakcyjnić filmami. Jest to dobre rozwiązanie, jeśli chcesz pokazać zachodzące zmiany, zjawisko lub doświadczenie. Zdjęcia nie zawsze będą mogły oddać atmosferę opisywanego problemu. Pamiętaj jednak, żeby film nie był zbyt długi. Do nagrania filmu nie potrzebujesz profesjonalnego sprzętu, wystarczy telefon komórkowy. Sprawdź w swoim programie, gdzie znajdują się narzędzia odpowiedzialne za wstawianie i ustawianie odtwarzania filmu w prezentacji.

Ćwiczenie 1

Poszukaj w zasobach sieci Internet lub samodzielnie nagraj film, który będzie korespondował z wybranym przez ciebie tematem i wstaw go do swojej prezentacji. Jeśli korzystasz z zasobów Internetu, pamiętaj o zachowaniu prawa autorskiego.
Zobacz, jaki możesz uzyskać efekt.

RgrUntMeycixu1
Film: Odtwarzanie filmu w prezentacji

Jeżeli masz problem z wykonaniem zadania, przeczytaj instrukcję.

Wskazówka

Aby wstawić do prezentacji plik wideo znajdujący się na dysku komputera:

  1. Wybierz slajd, w którym chcesz wstawić film.

  2. Odszukaj narzędzia do wstawiania plików wideo.

  3. W oknie wstawiania wyszukaj film i zatwierdź wykonywaną operację.

  4. Określ sposób odtwarzania filmu.

  5. Możesz sformatować ikonę filmu, o ile twój program ma takie funkcje.

  6. Wyświetl pokaz slajdów i sprawdź poprawność odtwarzania filmu.

Obejrzyj film w wybranym środowisku:
MS PowerPointiqqgPyziSM_d203e98MS PowerPoint
LibreOffice ImpressiqqgPyziSM_d203e104LibreOffice Impress

iqqgPyziSM_d203e98
iqqgPyziSM_d203e104
iqqgPyziSM_d5e216
Zapamiętaj!

Do prezentacji multimedialnej możesz wstawiać filmy. W zależności od przeznaczenia prezentacji, mogą one być odtwarzane automatycznie lub po kliknięciu myszą.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida